Telegram

This site is sold with all the tools
Please send your existent notification price to exirbox@gmail.comتوجه

به روز رسانی های سایت از این به بعد فقط از طریق کانال تلگرام به اطلاع اعضا خواهد رسید برای اطلاع از آخرین به روز رسانی ها حتما در کانال تلگرام عضو شویدNote

To update the site from now on will be to members only through channels Telegram for the latest updates be sure to subscribe to  channels Telegram جهت اطلاع  از آخرین اخبار و به روز رسانی های سایت در کانال تلگرام عضو  شوید

 Join to our channel on Telegram for get the latest news and updates

 ... Telegram  

توجه: 

دوستان عزیز

با توجه به هشدارهای رسیده از شرکتهای تولید کننده کامپوننت ، ما پیشنهاد میکنیم که نسخه اصلی را خریداری نمایید و از نسخه های کرک شده فقط به منظور آشنایی با کامپوننتها استفاده کنید.

بنابراین بدین منظور لینکها برای افرادی که دارای اشتراک از  آپلود بوی  باشند فعال خواهد بود.

ممنون از شما

Note: 

Dear Friends

Given the warnings from component companies, we suggest that you purchase the original version and use the shredded versions only to familiarize yourself with the components.

Therefore, links will be active for people who have subscriptions from the uploadboy.com.

thank you


Tags :


StyleControls

StyleControls VCL is a powerfull package of components, which uses Classic drawing, system Themes, GDI+ and VCL Styles. This package contains the unique solutions to extend standard VCL controls and also has many unique, advanced controls to create Windows 10 Modern UI Applications (UWP design).  Also with this package you can really improve applying and using of VCL Styles in your application.

Product page

Screenshots 

 

Website: http://www.almdev.com


Tags :

Download...


WPViewPDF


WPViewPDF Standard

 

WPViewPDF – PDF view component for Delphi  and .NET

WPViewPDF is a powerful PDF viewer component which allows  you to view and print, but also to manipulate PDF data (not only) with  Delphi (VCL) and .NET.  As “PLUS” edition it can be used to merge PDF  files into a new, single file. You can extract PDF pages or delete  pages. It is also possible to add vector and text graphic to PDF files  (stamping). The data can be loaded from memory, file or stream.

Unlike many competing products WPViewPDF displays even  large PDF files instantly due to its multithreaded architecture.

This component has been developed as a window class which  makes it compatible to most Windows based development systems.

Out of the box it can be used as ActiveX (OCX), in .NET  development environments (i.e. Visual Studio) and as VCL in Delphi and  C++Builder.

Why do I need a PDF viewer component?

 • If you need to  embed a PDF viewer into your application, then you need WPViewPDF  since this will, most likely, no longer be allowed with the  Acrobat(tm) Viewer Version 6 or later.)
 • If you need to load PDF files from memory, then you  need WPViewPDF which will allow you to load PDF files from any  stream. The stream interface makes it possible for you to use your  own encryption/decryption scheme for the loading process.
 • If you need to print the PDF files created by your  own application, then you need WPViewPDF which makes it possible to  print several PDF files using just one printer job without starting  any external application
 • If you need to use information from PDF files as  background images in your application, then you need WPViewPDF since  it has the ability to extract PDF pages as metafiles or print to a  windows device (HDC).
 • You can offer the user the ability to add custom  texts and highlighting areas to a PDF file.
 • You can extract text from PDF under program control
 • Create a transparent highlight rectangle on a page  and move it under program control (or let the user drag and move it)
 • Read and write (PLUS Edition) to fields on PDF forms.  This makes it possible to fill out such forms under program control.
 • Last but not least: Imagine a powerful and versatile  print and preview which is based completely on PDF files. The PDF  files can be viewed, printed (with WPViewPDF or Acrobat(tm) Reader),  stored or send via e-mail!

 WPViewPDF VCL/.NET/ActiveX کامپوننتی برای باز کردن و نمایش فایلهای PDF ، این کامپوننت قابل استفاده در .Net و Delphi و سایر زبانهای برنامه نویسی میباشد

Website: http://www.wpcubed.com/


Tags :

Download...


AlphaControls

AlphaControls Package

A package of standard and unique components for professional GUI design development using AlphaSkins. AlphaControls is an easy-to-use universal and powerful tool for developing original skinned and non-skinned business/media applications. A lot of additional properties and components makes this package (and the applications that use it) unique.


با استفاده از این کامپوننت میتوانید نرم افزارهای با رابط کاربری (UI) بسیار زیبا ایجاد کنید در ضمن این کامپوننت از پوسته ها (Skin) شیشه ای نیز پشتیبانی میکند .

Website: http://www.alphaskins.com/


Tags :

Download...


EhLib

 

Why was EhLib chosen in more

than 80 countries around the world?

EhLib is powerful and therewith intuitive to use!

 

Drop-Down Forms

Using the library, you will receive:

 • Maximum of enclosed functional during the work with tabular data.
 • Time saving for developer – display your data in the right format without writing software code.
 • Fast and intuitive exploration of the library.
 • Great number of examples, instructions and help-files.
 • High speed of applications – development involves a special optimization stage of speed for each component of library.
 • Easy debug final product. EhLib is 100% native VCL library written in Delphi language.
 • As a result the user will receive an understandable, beautiful and easy-to-use interface with impressive features of information processing.

Platform support: VCL, LCL

Support IDEs: Borland Delphi 7 – 2006, CodeGear Delphi 2007, RAD Studio 2009, Embarcadero RAD Studio 2010, XE - XE10.2, Lazarus (Win32).

Ehlib یک مجموعه ی حرفه ای برای نمایش و ویرایش بانک های اطلاعاتی می باشد . که معروفترین کامپوننت این مجموعه گرید این مجموعه می باشد یک گرید حرفه ای با امکانات فراوان و با پشتیبانی کامل از زبانهای راست به چپ از قبیل فارسی و عربی . از دیگر کامپوننتهای این مجموعه PrintDBGridEh است که امکان چاپ مستقیم گرید را دارد .

Website: http://www.ehlib.com/


Tags :

Download...


VCL Scheduling Agent

TsiLang Components Suite
 

VCL Scheduling Agent

 

TsiLang Components Suite

What's New in Version 2.0?

Full support for Windows Vista Task Services. Now you can work with Windows Task Scheduler the same way as you did it previously, without changing any line of code!

 

Overview

SiComponents Scheduling Agent is a VCL wrapper for Microsoft Task Scheduler  API. The core component TTaskScheduler and attendant classes enable your  Delphi or C++ Builder application to:

 • Enumerate all tasks on a target computer.
 • Create new  scheduled tasks and delete existing ones.
 • Schedule a  task to run at a specific time or when a specific event occurs.
 • Change the  schedule for a task.
 • Modify other  settings for a task, for example, application name, parameter string,  working directory, etc.
 • Run  immediately or stop a scheduled task.
 • TTaskPropertiesDialog allows the standard properties dialog for a task  item to be displayed. The component provides the number of properties  which help to customize the dialog behavior and appearance.

Full support for Windows Vista Task Scheduler 2 provides you ability to  forget about porting your code to new interface. Scheduling Agent will  automatically work with Vista Task Scheduler when your applications run on  Windows Vista.

Supported IDEs: Borland® Delphi 4 and later; C++ Builder 4 and later.

Advantages

The main advantage of using SiComponents Scheduling Agent in comparison with  other scheduling suites is that most of the work on the task maintenance and  launching is performed by the operating system. That is, if you want your  application to run within scheduled times you do not need to put a timer  into the application and make it resident. Add the Scheduling Agent to your  project and Windows will launch your program just-in-time, with the  parameters and custom data you have provided. Detailed demo project will  guide you through all the features and show you how to perform the most used  actions you need


ویژگی و امکانات :
   
 • شمارش تمام وظایف در یک کامپیوتر  هدف.
 • ایجاد وظایف برنامه ریزی شده جدید و  حذف موارد موجود
 • برنامه ای را برای اجرا در یک زمان  خاص یا یک رویداد خاص برنامه ریزی کنید.
 • برنامه را برای یک کار تغییر دهید.
 • تغییر تنظیمات دیگر برای یک کار، به  عنوان مثال، نام برنامه، رشته پارامتر، دایرکتوری کار و ...
 • بلافاصله اجرا کنید یا یک کار برنامه  ریزی شده را متوقف کنید.

Website: http://www.sicomponents.com


Tags :

Download...


addict Component Suite


       
 
Addictive Software

addict component suite

Addict is a professional native VCL  component suite that provides end-to-end solutions for adding  spelling check and thesaurus support to your applications. The  Addict component suite includes many components and routines, but  the core of its functionality is:

 

 • Spelling Check - The  timeless dialog-based process of checking text, suggesting  replacements for misspelled words and allowing a user to act  upon each potential problem.
 • Live-Spelling - A  slightly more modern solution of identifying misspelled words  with wavy red underlines and allowing a user to act upon each  identified problem with a context menu.
 • Thesaurus - The ability  for a user to lookup a word, examine its synonyms and choose an  appropriate replacement.
 • API -  A complete set of APIs allowing for text parsing, dictionary  lookup, text corrections, misspelling suggestions, thesaurus  contexts and more.

Addictive Software has been developing component software tools for  the Delphi and C++Builder markets for over a decade. This longevity  is one of the keys to developing rich dictionary support  and partnerships with many popular component  tool vendors.

Addict Spelling Check

توضیحات :  یک مجموعه کاملی از مجموعه VCL ها است که راه حل های کامل برای اضافه  کردن چک املایی و اصطلاحنامه به برنامه های شما را فراهم می کند.

 
WebSite:  http://www.addictivesoftware.com


Tags :

Download...


Gantt Control VCL

      

Gantt Control VCL

The GANTT CONTROL VCL component allows you to plan and display a variety of tasks and activities. The component is aimed at software developers who want to extend their software to a flexible, interactive and innovative Gantt chart.

Desktop Screenshots

GANTT CONTROL VCL is compatible with the following development  platforms: Delphi XE2, Delphi XE3, Delphi XE4, Delphi XE5, Delphi XE6,  Delphi XE7, Delphi XE8, Delphi 10 Seattle, Delphi 10.1 Berlin and Delphi  10.2 Tokyo. The component integrates with 32bit and 64bit Windows VCL  applications.

 

 Website:   http://www.gantt-komponente.de


Tags :

Download...


TMS Cloud Pack

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS Cloud Pack

Seamless access to cloud services from Windows applications.

TMS Cloud Pack includes components for accessing WebDAV, CalDAV, CardDAV servers as well as the iCloud contacts & iCloud calendar. You’re bound to the terms of each of these specific servers and/or services.

TMS software is not responsible for the use of TMS Cloud Pack components. The purchase of TMS Cloud Pack does not include any license fee that you might possibly be required to pay to Amazon, Google, Microsoft, DropBox, Box, Flickr, Wunderground, Facebook, Twitter, LinkedIn, PushOver, Instagram, FourSquare, Twilio, Esendex, BulkSMS, TelAPI, BitCasa, YouTube, Pryv. It will depend on your type of usage of these services whether a license fee needs to be paid.

 
مجموعه ای از کامپوننتها برای ارتباط با سیستمهای Cloud از قبیل Facebook, twitter, google, DropBox, SkyDrive, Wunderground و ... در دلفی به همراه Installer

Website: http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


EMS Advanced Data Import VCL

SQLManager.net logo EMS logo

EMS Advanced Data Import VCL


 

Advanced Data Import VCL is a component suite for Borland Delphi and C++ Builder that allows you to import data from files of the most popular data formats to the database. You can import data from MS Excel, MS Access, DBF, XML, TXT, CSV, ODF and HTML. There will be no need to waste your time on tiresome data conversion - Advanced Data Import will do the task quickly, irrespective of the source data format.

 

Enlarge

Available Interface Languages

Russian
Russian
English
English
German
German
Portuguese (Brazilian)
Portuguese (Brazilian)
Czech
Czech

 

این کامپوننت این امکان را فراهم  میکند تا از فرمت های مختلف زیر بتوانید ورودی به بانک اطلاعاتی داشته  باشید....

این فرمتها عبارتند از : MS Excel, MS Access, DBF, XML, TXT, CSV, ODF, HTML

Website: http://www.sqlmanager.net/


Tags :

Download...


 

آمارگیر وبلاگ

exirboxamazonexirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comnativeexcelrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1unidac 7.1uniguiunigui 0.99 crackخرید برنامه rad studioerik box crack mydac d7exirbox delphipaxcompiler.v.4.2.fs.rarrad studio 10.1 berlin crackexirbox unidachttp://www.exirbox.com/post/38jquerykbmmemtablelist of components at exirboxhttp://www.exirbox.com/post/6exirbox.irgisfast reporthttp://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208http://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://www.exirbox.com/post/59pdfrad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackrad studio xe10secureblackbox xe7nrcomm