Telegramتوجه

به روز رسانی های سایت از این به بعد فقط از طریق کانال تلگرام به اطلاع اعضا خواهد رسید برای اطلاع از آخرین به روز رسانی ها حتما در کانال تلگرام عضو شویدNote

To update the site from now on will be to members only through channels Telegram for the latest updates be sure to subscribe to  channels Telegram

M5yAtrfh.png


 جهت اطلاع  از آخرین اخبار و به روز رسانی های سایت در کانال تلگرام عضو  شوید

 Join to our channel on Telegram for get the latest news and updates

 ... Telegram  

Tags :


IP Works WS

IP*WORKS! WS
 • WebSockets

 • Components
 • CertMgr
 • WSClient
 • WSProxy
 • WSServer

 

Create real-time web connected applications with support for WebSockets. Includes client, server, and proxy components for building and connecting to WebSockets (HTML5) based applications.

Overview

IP*Works! WS includes a set of powerful client, server, and proxy components for integrating WebSocket communications capabilities into Web, Desktop, and Mobile applications. The components are perfect for building Web connected applications that require real-time data including chat, multi-player games, live financial applications, and more!

Website: http://www.nsoftware.com/ipworks/ws/


Tags :

Download...


WPTools

WPTools VCL


WPTools is much more than a replacement for the Delphi richedit component: The central part of this VCL control is a complete RTF WYSIWYG word processing control which is surprisingly small. In contrast to similar components, WPTools supports editable header and footer in its perfect page layout modes. Zooming, split screen, tables, also with the possibility of page breaks inside table rows and a powerful CSS like paragraph style concept are supported by its modern architecture.

WPTools is a true Delphi VCL. It is a word processing VCL which is on the market since 15. January 1996. Since then its architecture was modernized several times and grew with the capability of the Delphi compiler. Now it is THE state of the art word processing component VCL for Delphi. Licensing is still very affordable, although it already integrates many features in the basis edition, which require expensive add-ons in some expensive competing ActiveX components.

کامپوننت ویرایشگر متن با امکاناتی زیاد برای دلفی

Website: http://www.wpcubed.com/


Tags :

Download...


IP Works

IP*WORKS!
 • CORE

 • Components
 • Web and Web Services
 • File Transfer
 • Send and Receive Email & News
 • Sockets and Streaming
 • Encoding and XML
 • Network Monitoring & Management
 • Remote Access

 

The most comprehensive suite of components for professional Internet development. Trusted by almost every Fortune 500 and Global 2000, as well as thousands of independent developers worldwide.

Overview

IP*Works! is a comprehensive framework for Internet development and is the core building block for most /n software products. IP*Works! eliminates the complexity of Internet development, providing easy-to-use, programmable components that facilitate tasks such as sending email, transferring files, managing networks, browsing the Web, consuming Web Services, etc.

Website: http://www.nsoftware.com/ipworks/


Tags :

Download...


MyDac

MySQL Data Access Components

MySQL Data Access Components (MyDAC) is a library of components that provides direct access to MySQL from Delphi, C++Builder, Lazarus (and Free Pascal) on Windows, Mac OS X, iOS, Android, Linux, and FreeBSD for both 32-bit and 64-bit platforms. Applications based on MyDAC can connect directly to MySQL server or work through the MySQL client library. MyDAC is designed to help programmers develop faster and cleaner MySQL database applications.

MySQL ابزاری جهت اتصال مستقیم و بدون واسطه به بانک اطلاعاتی MyDAC


Tags :

Download...


Intraweb

image
image IntraWeb - VCL for Web

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TV0Phe5EtX.gif

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

   

Develop like a VCL Forms application, but deploy to the web as standard HTML and Javascript.

IntaWeb is a revolutionary new way to create web-based applications. Built upon Web Solution Builder and earlier versions of IntaWeb, it extends the technology of both of these, providing an excellent tool for creating Internet, Intranet and Extranet applications in a quick and easy to maintain manner.

Many web-based development tools require the user to have knowledge of CGI scripting, state tracking and complex client configurations. IntaWeb does away with all these hassles and overheads. By simply creating the application using the component suite within Delphi or Visual Studio, and later registering it on the server, clients can access the application using any browser that complies with HTML version 4. These include the latest versions of Netscape and Internet Explorer. Both of these have been fully tested with IntaWeb and are 100% compatible. No HTML, CGI or JavaScript coding is required; all the coding is done using Delphi or C# and VB.NET for Visual Studio. For further flexibility, the application can also be run as a stand-alone executable like any other Desktop application, providing debugging capabilities.

 

IntraWeb سریع ترین راه برای ساخت برنامه های کاربردی وب است. شما نیازی به دانش html, Css , JavaScript , HTTP ندارید. و این ابزار به شما اجازه میدهد با رابط کاربری  و کد های دلفی برنامه تحت وب خود را با کمترین کد نویسی بسازید. نوشتن یک برنامه تحت وب با IntraWeb مثل نوشتن یک برنامه کاربردی تحت ویندوز است.

IntraWeb شامل کنترل های پیشرفته است که آماده استفاده هستند و از بسیاری از ویژگی های استاندارد ویندوز  حمایت میکند شامل تغییر سایزصفحه نمایش ، کنترل غنی، تعامل سمت سرویس گیرنده، و repaints بخشی از صفحه نمایش.و از آنجا که به روز رسانی صفحات وب با اینتراوب با تبادل حجم بسیار جزئی داده صورت میگیرد ( چند صد بایت به جای چند صد کیلو بایت )  پهنای باند مصرفی شما بشدت کاهش مییابد و این باعث میشود برنامه در ارتباطات شما با مشتری سرعت بسیار بالایی داشته باشد.
IntraWeb از تمام مرورگرهای اصلی از جمله اینترنت اکسپلورر ، موزیلا ، نت اسکیپ ، اپرا ، فایرفاکس ، سافاری وPDA و تلفن های همراهو… پشتیبانی  میکند.

با اینتراوب دیگر برنامه های کاربردی شما نیازی به نصب و پیکربندی نخواهند داشت زیرا تمامی برنامه های شما بروی بستر اینترنت قرار دارد و این یعنی کمتر شدن هزینه های پشتیبانی به روز رسانی نصب و پیکربندی برنامه های کاربردی.

  Website: http://www.atozed.com/


Tags :

Download...


Next Suite VCL

 

VCL COMPONENTS

     

  NEXT GRID

NextGrid is a powerful Delphi/CBuilder Grid. It is very easy to use it in design-time (with using intuitive Columns Editor) and in run-time. NextGrid have much more features than standard…

  NEXT DBGRID

Next DBGrid is a powerful Delphi/CBuilder DBGrid based on our popular component NextGrid. Allmost all great features from NextGrid are available in Next DBGrid, extended with database suppor…

  NEXT INSPECTOR

NextInspector is a powerful and completely new Object Inspector component with classic style (normal style) and enhanced style where Vista/XP themes are fully supported! It is very easy t…

  NEXT SHEET

Next Sheet is powerful Delphi/CBuilder Spread Sheet component very similar to Microsoft Excel. It have many great features know from Excel like full cell formatting, cell formulas and much m…

  NEXT COLLECTION

Next Collection is growing family of modern and very easy to use components. Some of components in this set are: NxAlertWindow (Live Messanger Pop-up Alert), NxPageControl (Modern Page Co…

  NEXT EDITORS

Next Editors component package consist of several components used in NextGrid, NextInspector and NextSheet. This components can be used as standalone editors and they have same properties…

 یکی از بهترین مجموعه کامپوننتهای دلفی میباشد که شامل انواع کنترلهای کاربردی از قبیل Grid بسیار منعطف و کاربردی میباشد .  

  Website: http://www.bergsoft.net/


Tags :

Download...


TMS FlexCel VCL

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS FlexCel for VCL & FireMonkey

Powerful, extensive & flexible component suite for native Excel report & file generation & manipulation for VCL & FireMonkey

           
   
           
 • FlexCel for VCL / FireMonkey is a suite of Delphi XE, XE2, XE3, XE4, XE5, XE6, XE7, XE8, XE10, XE10.1 components allowing to manipulate Excel files. It includes an extensive API allowing to natively read/write Excel files. If you need to read or create complex spreadsheets, on Windows or Mac OS-X on machines without Excel installed, Flexcel can do the job.
 • Support for cross platform use: Win32, Win64, Mac OS-X, iOS and Android
 • 100% Native support for Excel .XLSX, .XLSM file formats (Excel 2007 - Excel 2013)
 • 100% Native support for Excel .XLS Excel 95 - Excel 2016
 • 100% Native PDF report generation from .XLS/.XLSX files (PDF/A 1, 2 and 3 support)
 • 100% Native support for previewing and printing .XLS/.XLSX files
 • Fully standards compliant HTML 5 file generation from .XLS/.XLSX files
 • Export .XLS & .XLSX files to SVG
 • Report Engine that allows to create complex reports using Excel as your report designer, so your final users can modify them. You can use images / comments / conditional formats / merged cells / pivot tables / charts and almost anything you can think of on those reports
 • Support for formula recalculation with over 200 Excel formulas
 • ApiMate tool for automatically showing needed Delphi/C++ code for generating specific .XLS/.XLSX file cells with Flexcel
 • Templates can be embedded inside your exe. No additional files to distribute
 • Can write images/comments/conditional formats/merged cells/pivot tables/charts and almost the complete Excel feature set in native mode
 • Designed from start to make full use of modern Delphi features like records with methods or generics.
 • Also available as a fully managed .NET library
 

Website: http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


EMS Advanced PDF Generator

SQLManager.net logo EMS logo

EMS Advanced PDF Generator


 

 

Advanced PDF Generator gives you an opportunity to create PDF documents with your applications written on Delphi or C++ Builder in the most simple and easiest way. There is no need to know PDF specification - you can generate PDF files without any knowledge of PDF format using our Advanced PDF Generator. It allows you to break tables into several parts automatically in order to fit the pages, supports embedded tables, gives you an opportunity to add JPG pictures and much more! 

Adding EMF or WMF files to PDF in vector format

Key Features

 
 • Easy-to-use component API gives  you the easiest way to create PDF documents
 • Automatic division of tables into several parts to fit the pages
 • Full support of embedded tables
 • Adding JPG, BMP pictures to PDF documents
 • Adding EMF or WMF files to PDF in vector format
 • Adding any other pictures that can be loaded in the TGraphic  component
 • Generating PDF documents with internal and external links
 • Unicode characters full support
 • Two encryption methods support - 40 bit and 128 bit
 • Defining the document properties: author, keywords, producer,  subject, title.

 

Website: http://www.sqlmanager.net/


Tags :

Download...


PDFtoolkit VCL


 

PDFtoolkit VCL 

Edit, enhance, secure, merge, split, view, print, digitally sign PDF and AcroForms documents

Gnostice PDFtoolkit is a comprehensive and versatile PDF component suite for Delphi™ and C++Builder®. PDFtoolkit VCL components come with hundreds of functions and properties that put immense power in the hands of the developer. PDFtoolkit hides the complexity of the PDF format and allows developers to easily create applications that can edit, enhance, secure, merge, split, view, digitally sign, and print PDF documents and process PDF forms. PDFtoolkit can extract text, export to images, and also add digital signatures. PDFtoolkit does not require PDF software such as Adobe PDF library, Adobe Acrobat Professional, Adobe PDF Reader or GhostScript.

For complete peace of mind and unmatched value for money, do consider our "all-VCL-products-included" XtremeDevSystem Delphi Subscription. You get 12 months free major and minor updates and priority e-mail support.

Highlights

 • Edit & enhance PDF files
 • Merge, split & reorganize PDF files
 • Read, fill & flatten form fields (PDF forms or AcroForms)
 • Add digital signatures
 • Change page layout and document display settings
 • Write modified PDF content to file, memory & HTTP response
 • Write autotext such as page numbers
 • Extract plain & formatted text
 • Convert pages to JPEG and BMP
 • View and print PDF documents
 • Interactive PDF viewer
 • Fill forms interactively
 • Click and save page content as images
 • Encrypt & decrypt PDF documents
 • Specify document restrictions
 • Add, edit & delete bookmarks
 • Add annotations
 • Add & extract file attachments
 • Add markups, watermarks & stamps

کامپوننتی برای کار با فایلهای PDF در دلفی

Website: http://www.gnostice.com/PDFtoolkit_VCL.asp


Tags :

Download...


DISQLite3

         
Delphi Inspiration

Components and Applications

DISQLite3

DISQLite3 implements a self-contained, embeddable, zero - configuration SQL database engine for Delphi (Embarcadero / CodeGear / Borland)

Features include:
 • ACID transactions, even after system crashes and power failures.
 • Zero-configuration – no setup or administration needed.
 • Implements most of SQL-92.
 • A complete database is stored in a single disk file.
 • Supports terabyte-sized databases and gigabyte-sized strings and blobs. Self-contained: no external dependencies, no DLLs.
 • Small footprint and smart linking: Only required code is compiled in, adding as little as 300 KB code space only.
 • Full Text Search (FTS) with customizable tokenizer, prefix matching, and optional word stemming for 15 languages.
 • Database AES encryption with SHA256 key generator.
 • Db.pas is not required, which allows DISQLite3 to compile with all flavours of Delphi, including Delphi Standard and Delphi Personal.
 • Faster than popular database engines for most common operations.
 • Simple, easy to use API.
 • Database files created with DISQLite3 can also be accessed by Linux and MacOS using the SQLite3 libraries.
 

Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


 

آمارگیر وبلاگ

exirboxexirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/http://www.exirbox.comrad studio xe 8twain toolkit v4.1www.exirbox.comditidyhttp://www.exirbox.com/post/6exirbox.irerik box crack mydac d7exirbox delphirad studio 10.1 berlin crackunigui 0.99 crackخرید برنامه rad studiopaxcompiler.v.4.2.fs.rarhttp://www.exirbox.com/post/38nrcommjqueryx-files warez crackhttp://www.exirbox.com/post/59pdfrad studio xe10secureblackbox xe7rave reports xe7trichviewrad studio 10 seattle crackwww.exibox.comwptools 7 crackxlsspreadsheetzylgsm full crackhttp://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208delphi xe10crack rad xe10xe10 upd1kbmmemtable