تبلیغات
ExirBox

Telegramتوجه

به روز رسانی های سایت از این به بعد فقط از طریق کانال تلگرام به اطلاع اعضا خواهد رسید برای اطلاع از آخرین به روز رسانی ها حتما در کانال تلگرام عضو شویدNote

To update the site from now on will be to members only through channels Telegram for the latest updates be sure to subscribe to  channels Telegram

M5yAtrfh.png


 جهت اطلاع  از آخرین اخبار و به روز رسانی های سایت در کانال تلگرام عضو  شوید

 Join to our channel on Telegram for get the latest news and updates

 ... Telegram  

Tags :


EMS Advanced Excel Report

SQLManager.net logo EMS logo

EMS Advanced Excel Report


 

Advanced Excel Report for Delphi is a powerful band-oriented generator of template-based reports in MS Excel. Easy-to-use component property editors allow you to quickly create powerful reports in MS Excel. Now you can create reports, which can be edited, saved to file and viewed almost on any computer.

 

 

Enlarge

Available Interface Languages

Russian
Russian
English
English
Italian
Italian

 

 

Website: http://www.sqlmanager.net


Tags :

Download...


CadoDraw

 

 

 

 

 

 

 CadoDraw
CadoDraw is a system of Delphi components which is primarily programmed using settings in the Objekt Inspektor.

CadoDraw consists of

- a drawing canvas to display graphical objects in different scales;
- 4 types of object generators for generating various objects via mouse handling or via function call;
- an editing tool, which enables the user of your application to edit the generated objects via mouse handling;
- two data modules to store and organize the objects generated (different layers possible);
- a printer component for printing out the graphics generated (cutout and print scale can be determined);
- a component to show rulers on the drawing canvas;
- additional components like the object generator for polygon areas.
The number and combination of components used is practically unlimited.

Website: http://www.lts-tools.com/


Tags :

Download...


IP Works SSL

IP*WORKS! SSL
 • SSL

 • Components
 • ATOMS
 • CalDAVS
 • CertMgr
 • FileMailerS
 • FTPS
 • HTMLMailerS
 • HTTPS

 

Adds SSL security and digital certificate management to the base IP*Works! Internet Toolkit. A comprehensive suite of SSL-enabled components supporting secure implementations of every major Internet protocol.

Overview

IP*Works! SSL is a no-compromise, comprehensive suite of royalty-free SSL-enabled components. It brings unprecedented ease of use to Secure Internet Development with drop-in replacements for the components in the "classic" IP*Works! package, well known in the development community for their straightforward, intuitive interfaces, and powerful productivity features.

Website: http://www.nsoftware.com/ipworks/ssl/


Tags :

Download...


IP Works OpenPGP

IP*WORKS! OPENPGP
 • OpenPGP

 • Components
 • KeyMgr
 • OpenPGP
 • SDA
 • PSMTP
 • PIMAP
 • PPOP
 • PFileMailer

 

Enhance applications with OpenPGP cryptography and messaging. A robust suite of components for encrypting, signing, decrypting, and verifying OpenPGP messages. Includes support for OpenPGP key generation and management.

Overview

IP*Works! OpenPGP is a comprehensive suite of components for Email encryption and document security. IP*Works! OpenPGP implements the OpenPGP standard for encryption and decryption and includes support for OpenPGP key generation and management.

Website: http://www.nsoftware.com/ipworks/pgp/


Tags :

Download...


IP Works Encrypt

IP*WORKS! ENCRYPT
 • Encrypt

 • Components
 • AES
 • BlowFish
 • CAST
 • CertMgr
 • DES
 • DPAPI
 • DSA

 

Encrypt and decrypt files, emails, documents, and messages through major cryptographic standards, including S/MIME, OpenPGP, TripleDES, TwoFish, RSA, AES, etc. Complete with X.509 and OpenPGP certificate management.

Overview

IP*Works! Encrypt is a comprehensive suite of components for implementing strong encryption via major cryptographic standards. The easy to use components enable developers to quickly extend applications with powerful security features including encryption & decryption, secure message hashing, message signing & signature verification, and digital certificate generation and management.

Website: http://www.nsoftware.com/ipworks/encrypt/


Tags :

Download...


IB Objects

 

What is IB Objects?

IB Objects is the most powerful toolbox available for developing client and service applications for InterBase/Firebird in Delphi and Borland C++Builder without the BDE, ODBC or any other middleware.

IB Objects provides more than 80 components for use with 32bit Delphi and C++Builder. The "native IBO" classes require only a Desktop Developer edition. Professional editions of these products are required only if you need to develop with the TDataset-compatible classes.

Please note the comments in the right-hand sidebar regarding IBO version support for the various Delphi versions.

Why was IB Objects needed? 

Generic client-to-database layers like the BDE, ODBC, dbExpress and ADO hide most of the capabilities of transactional database engines, flattening connectivity to a generic "lowest common denominator". Powerful server databases like InterBase/Firebird and Oracle are made to conform to the behaviors of desktop databases like Paradox or dBase. It takes heavy layering of client and middleware driver code between the user and the database to accomplish this flattening, while disabling essential capabilities of the server databases' engines.

Since everything in InterBase/Firebird happens inside transactions, this approach essentially kills most of the benefits of using client/server for networking mission-critical applications.

IBO cuts right through all this and connects its data access objects directly to the application programming interface (API) of the InterBase/Firebird engine. Your application gets full and complete access to InterBase transaction capabilities - multiple concurrent transactions for a single connection and transactions that span multiple databases with two-phase commit. Four levels of concurrency isolation become available and, with them, the full, flexible range of controls that InterBase provides for optimizing transaction life and resolving lock conflicts.

 

توضیحات

IbObjects به ادعای سازنده، قدرنمندترین جعبه ابزار حال حاضر جهت توسعه برنامه های دیتابیسی کلاینتی و سرویس محور برای انجین های Interbase/Firebird در محیط دلفی و بورلند ++C میباشد که برای این کار نیازی به واسطهای نرم افزاری همچون BDE, ODBC و … ندارد و به صورت مستقیم میتواند با انجینهای فوق ارتباط برقرار کند. IbObjects بیش از ۸۰ کامپوننت مختلف برای استفاده در محیطهای دلفی ۳۲ بیتی و C++ Builder تدارک دیده است.

یکی از مزیتهای ارتباط با دیتابیسهای فایربرد و اینتربیس به وسیله این کامپوننت طبیعت تراکنش محور آن میباشد. وقتی از IbObjects استفاده میکنید، لایه انتزاعی بسیار هوشمندی بر فراز API های ارتباط با دیتابیس مستقر میشود که باعث تسهیل و شفافیت هر چه بیشتر تراکنشهای داده ای با دیتابیسهای مورد نظر شما خواهد شد. این محصول تراکنشهای داده ای را در سه لایه مختلف در سازمان دهی میکند: فیزیکی (نزدیکترین لایه به دیتابیس)، منطقی (جایی که واحدهای کاری و کنترلهای میانی صورت میگیرد) و در نهایت لایه تراکنش مستقیم که در اختیار برنامه نویس است تا عملیات مورد نظر خود را در آن قرار دهد.

امکانات و ویژگی های:

 • سوئیچ بین BDE به IBO در زمان کوتاه بدون از دست دادن توانایی های گذشته
 • حجم کم کتابخانه ۵۰۰ الی ۱۲۰۰ کیلوبایت
 • نصب و توزیع آسان
 • عدم نیاز به کتابخانه های جانبی دیگر
 • ۲ تا ۴ برابر افزایش کارایی
 • تراکنشهای داده ای سریع حتی بر روی دیتاستهای سنگین
 • سازگاری TDataset مجازی با کنترلهای داده ای استاندار
 • بیش از ۴۵ کنترل، جتستجوگر، گرید، نوار ابزار و دیالوگهای مختلف برای بهینه سازی حداکثری برنامه های کلاینت سروری
 • پشتیبانی از دلفی، CPPBuilder از نسخه ۵ به بعد و پشتیبانی از تمامی نگارهای Firebird و InterBase
WebSite: http://www.ibobjects.com/


Tags :

Download...


DIUnicode

         
Delphi Inspiration

Components and Applications

DIUnicode

DIUnicode provides text reader and writer classes with 150 Unicode character conversions

DIUnicode's Pascal implementation features more than 70 encodings, like UTF-7, UTF-8, UTF-16, the ISO-8859 family, various Windows and Macintosh codepages, KOI8 character sets, Chinese GB18030, and more. Adding a new character coding is as simple as writing a single conversion procedure.

Key Benefits

DIUnicode is for you if your application needs to handle text with multiple character encodings with high performance and little development time.

Both the Unicode Reader and the Unicode Writer work with strings, buffers, and streams. You can, for example, directly read from or write to database BLOB streams avoiding all temporary storage of your data.

An efficient buffering system guarantees excellent performance, even when processing huge files.

 

Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


eDocEngine


 

eDocEngine 
Create documents, spreadsheets and images, and export reports in 20 formats

 

eDocEngine VCL is a comprehensive e-document creation component suite for Delphi™ and C++Builder®. eDocEngine can create documents in clipboard, PDF, RTF, HTML, XHTML, EXCEL, TEXT, CSV, Quattro Pro, LOTUS 1-2-3, DIF, SYLK, TIFF, PNG, SVG (XML-based vector graphics), JPEG, GIF, BMP, EMF and WMF formats. eDocEngine ships with ready-to-use Report-Export interfaces that tightly integrate with popular Delphi reporting tools such as ReportBuilder, FastReport, Rave, QuickReport, and Ace Reporter. Using eDocEngine Report-Export interfaces, you can directly export reports to PDF and other formats without having to write any code.

For complete peace of mind and unmatched value for money, do consider our "all-VCL-products-included" XtremeDevSystem Delphi Subscription. You get 12 months free major and minor updates and priority e-mail support.

Highlights

 • Generate documents in 20 formats - text, spreadsheet (including XLSX), raster image, vector image, and clipboard
 • Add additional output format support for popular Delphi reporting tools such as ReportBuilder, FastReport and Rave
 • Render content with format-specific enhancements such as annotations, form fields and bookmarks in PDF, and worksheets in Excel
 • Specify custom margins, headers, footers, and run-time text placeholders
 • Render text, images, shapes, tables and watermarks
 • Render Unicode content on Excel, PDF, RTF, XHTML & HTML - write non-Latin languages (Russian, Japanese, Thai, Hindi…); render text in all bidirectional text modes for right-to-left languages (Arabic, Farsi, Hebrew); automatically subset embed appropriate fonts (only in PDF)
 • Implement server-side automated document generation
 • Perform canvas and metafile operations on output document

کامپوننتی بسیار قوی جهت ایجاد و ویرایش انواع اسناد و فایلها در دلفی 

Website: http://www.gnostice.com/PDFtoolkit_VCL.asp


Tags :

Download...


Add-in Express for Microsoft Office and Delphi VCL

 ADD-IN EXPRESS™

 

Add-in Express™ 
for Microsoft® Office and Delphi® VCL

Add-in Express for Office and Delphi VCL is the first visual tool for  writing aCOM  add-in, smart  tag and RTD  server in  Delphi. It completely supports these technologies and makes them very  comfortable for programming extensions for all available Microsoft  Office versions across 2000 through Microsoft Office 2013 and Office  2016 32-bit and 64-bit.

Screenshot

Visual designers: you write functional code only

Add-in Express for Office and Delphi is entirely based on the Rapid  Application Development approach and empowers you to develop  professional plugins for Microsoft Office with a couple of clicks. The  programming model and run-time code of Add-in Express are based on  Delphi VCL, and they make your add-ins,smart  tags, Microsoft  Excel RTD servers and  user-defined functions commercial class and feature-rich.

Add-in Express generates COM-based projects that contain all necessary  functionality for Microsoft Office add-ins or smart tags and centralize  all technology-specific components through visual designers and RAD  modules. More about Office  Ribbon designer.

Add-in Express works with all versions of Delphi, from XE2 to XE8, and  target all main applications in the Microsoft Office suite including  Outlook, Word, Excel, PowerPoint etc.

Add-in Express for Office and Delphi - features and benefits

 • Microsoft Office extensibility
 • Version-neutrality - from Microsoft Office 2000 to  2016
 • The best platform for Microsoft Office development
 • Office 2016 fully supported
 • Visual designers
 • Microsoft Excel Task Panes, RTD and UDF
 • Microsoft Outlook-targeted features
 • True RAD - you write applied code only

 Website:  https://www.add-in-express.com


Tags :

Download...


 

آمارگیر وبلاگ


exirbox
exirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/http://www.exirbox.comrad studio xe 8twain toolkit v4.1www.exirbox.comditidyexirbox.irerik box crack mydac d7exirbox delphiunigui 0.99 crackrad studio 10.1 berlin crackpaxcompiler.v.4.2.fs.rarhttp://www.exirbox.com/post/38nrcommhttp://www.exirbox.com/post/6jquerykbmmemtableخرید برنامه rad studioxlsspreadsheetwww.exibox.comhttp://www.exirbox.com/post/73http://www.exirbox.com/post/59pdfrave reports xe7rad studio xe10reportbuilder 15.03wptools 7 crackhttp://www.exirbox.com/post/67rad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackxe10 upd1zylgsm full cracktrichviewsecureblackbox xe7erixbox.comdelphi xe10dicom vcl download