Telegram


توجه

به روز رسانی های سایت از این به بعد فقط از طریق کانال تلگرام به اطلاع اعضا خواهد رسید برای اطلاع از آخرین به روز رسانی ها حتما در کانال تلگرام عضو شویدNote

To update the site from now on will be to members only through channels Telegram for the latest updates be sure to subscribe to  channels Telegram
 جهت اطلاع  از آخرین اخبار و به روز رسانی های سایت در کانال تلگرام عضو  شوید

 Join to our channel on Telegram for get the latest news and updates

 ... Telegram  

توجه: 

دوستان عزیز

با توجه به هشدارهای رسیده از شرکتهای تولید کننده کامپوننت ، ما پیشنهاد میکنیم که نسخه اصلی را خریداری نمایید و از نسخه های کرک شده فقط به منظور آشنایی با کامپوننتها استفاده کنید.

بنابراین بدین منظور لینکها برای افرادی که دارای اشتراک از  آپلود بوی  باشند فعال خواهد بود.

ممنون از شما

Note: 

Dear Friends

Given the warnings from component companies, we suggest that you purchase the original version and use the shredded versions only to familiarize yourself with the components.

Therefore, links will be active for people who have subscriptions from the uploadboy.com.

thank you

233

Tags :


TMS FNC Chart 1.5.6.6 XE7-XE10.2

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS FNC Chart

Fully cross-platform chart component designed for business, statistical, financial & scientific data

 • Highly configurable cross-platform chart.
 • Support for VCL Win32/Win64, FMX Win32/Win64, macOS, iOS, Android, LCL Win32/Win64, macOS, iOS, Android, numerous Linux variants including Raspbian
 • Support for multiple series with optional separate or combined auto range for x- and y-axis.
 • Wide range of chart types: bar, grouped bar, absolute stacked bar, percentage stacked bar, area, stacked area, pie, donut, spider, line, digital line, OHLC, CandleStick, Boxplot,...
 • XY line and XY scatter chart types.
 • Legend with glyph representing the chart type for each series.
 • Formatting of values in various formatting types (numbers, floating point numbers and date time)
 • X-axis and y-axis with optional custom formatting for each series and multiple position support.
 • Optional configurable background grid.
 • Series markers with bitmap and custom drawing support.
 • Series labels with formatting support and optional stacked mode.
 • Annotations for each series point.
 • Optional 3D drawing mode.
 • Design time editor.
 • Separate runtime editor for desktop operating systems.
 • High number of events for further customization.
 • Anti-aliasing & native canvas support.
 • Opacity support (FMX only)

 

این نمودار مطابق با نیازهای موجود در کسب و کار، اطلاعات آماری، مالی و علمی طراحی شده است.


امکانات و ویژگیها:

 • نمودار در پلت فرمهای اشاره شده بسیار انعطاف پذیر است
 • پشتیبانی از VCL Win32 / Win64، FMX Win32 / Win64، macOS، iOS، Android، LCL Win32 / Win64، macOS، iOS، Android، انواع متعددی از لینوکس از جمله Raspbian
 • پشتیبانی از چند سری با محدوده خودکار مجزا یا ترکیبی اختیاری برای محور x و y.
 • طیف گسترده ای از انواع نمودار: bar, grouped bar, absolute stacked bar, percentage stacked bar, area, stacked area, pie, donut, spider, line, digital line, OHLC, CandleStick, Boxplot,…
 • فرمت کردن مقادیر در انواع قالب بندی های مختلف (اعداد، اعداد شناور و زمان تاریخ)
 • محور X و محور Y با قالب بندی سفارشی اختیاری برای هر سری و پشتیبانی چندین موقعیت.
 • XY line and XY scatter chart types.
 • امکان تنظیم نمودن پس زمینه گرید (Grid)
 • نشانگرهای سری با bitmap و طراحی سفارشی.
 • امکان پشتیبانی قالب بندی و حالت انبوه اختیاری از برچسب های سری.
 • حاشیه نویسی برای هر نقطه سری.
 • حالت نقاشی اختیاری 3D.
 • ویرایشگر طراحی زمان.
 • امکان ویرایش نمودار در زمان اجرا
 • امکان سفارشی سازی تعداد زیادی از رویدادها

Website: http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


TMS FNC Dashboard Pack 1.0.0.7 XE7-XE10.2

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS FNC Dashboard Pack

Create dashboard applications for Windows, cross-platform and the web

 • TTMSFNCWidgetProgress: Circular progress indicator
 • TTMSFNCWidgetSetPoint: Value indicator with range & and setpoint
 • TTMSFNCWidgetMultiProgress: Concentric circle based progress indicator for multiple values
 • TTMSFNCWidgetDistributionIndicator: Values distribution indicator in various modes: donut, pie, horiz. bar, vert. bar, funnel
 • TTMSFNCWidgetMarqueeProgress: Continuous running or marquee style progress indicator
 • TTMSFNCWidgetLCDLabel: 7-segment LCD based value indicator
 • TTMSFNCWidgetGauge: Highly configureable gauge control
 • TTMSFNCWidgetArrow: Arrow control for indicating trends via arrow up/down
 • TTMSFNCWidgetTrendIndicator: Trend-indicator chart control with line, area & bar type

 

از این کامپوننت برای طرحی داشبورد در برنامه ها استفاده میشود.


امکانات و ویژگیها:

 • TTMSFNCWidgetProgress: شاخص پیشرفت دایره ای
 • TTMSFNCWidgetSetPoint: شاخص ارزش با محدوده & نقطه تنظیم
 • TTMSFNCWidgetMultiProgress: شاخص پیشرفت مبتنی بر دایره متمرکز برای مقادیر متعدد
 • TTMSFNCWidgetDistributionIndicator: شاخص توزیع ارزش ها در حالت های مختلف: دونات، پای، افقی. بار، ارزش. نوار، قیف
 • TTMSFNCWidgetMarqueeProgress: شاخص مداوم در حال اجرا یا نشانگر پیشرفت سطح
 • TTMSFNCWidgetLCDLabel: نشانگر ارزش مبتنی بر الگوریتم 7 رقمی
 • TTMSFNCWidgetGauge: کنترل سنج بسیار قابل تنظیم
 • TTMSFNCWidgetArrow: کنترل فلش برای نشان دادن روند از طریق فلش بالا / پایین
 • TTMSFNCWidgetTrendIndicator: کنترل نمودار نمودار ترند با خط، منطقه و نوع نوار

Website: http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


IB Objects 5.9.9 Build 2784 D7-XE10.2

 

What is IB Objects?

IB Objects is the most powerful toolbox available for developing client and service applications for InterBase/Firebird in Delphi and Borland C++Builder without the BDE, ODBC or any other middleware.

IB Objects provides more than 80 components for use with 32bit Delphi and C++Builder. The "native IBO" classes require only a Desktop Developer edition. Professional editions of these products are required only if you need to develop with the TDataset-compatible classes.

Please note the comments in the right-hand sidebar regarding IBO version support for the various Delphi versions.

Why was IB Objects needed? 

Generic client-to-database layers like the BDE, ODBC, dbExpress and ADO hide most of the capabilities of transactional database engines, flattening connectivity to a generic "lowest common denominator". Powerful server databases like InterBase/Firebird and Oracle are made to conform to the behaviors of desktop databases like Paradox or dBase. It takes heavy layering of client and middleware driver code between the user and the database to accomplish this flattening, while disabling essential capabilities of the server databases' engines.

Since everything in InterBase/Firebird happens inside transactions, this approach essentially kills most of the benefits of using client/server for networking mission-critical applications.

IBO cuts right through all this and connects its data access objects directly to the application programming interface (API) of the InterBase/Firebird engine. Your application gets full and complete access to InterBase transaction capabilities - multiple concurrent transactions for a single connection and transactions that span multiple databases with two-phase commit. Four levels of concurrency isolation become available and, with them, the full, flexible range of controls that InterBase provides for optimizing transaction life and resolving lock conflicts.

 

توضیحات

IbObjects به ادعای سازنده، قدرنمندترین جعبه ابزار حال حاضر جهت توسعه برنامه های دیتابیسی کلاینتی و سرویس محور برای انجین های Interbase/Firebird در محیط دلفی و بورلند ++C میباشد که برای این کار نیازی به واسطهای نرم افزاری همچون BDE, ODBC و … ندارد و به صورت مستقیم میتواند با انجینهای فوق ارتباط برقرار کند. IbObjects بیش از ۸۰ کامپوننت مختلف برای استفاده در محیطهای دلفی ۳۲ بیتی و C++ Builder تدارک دیده است.

یکی از مزیتهای ارتباط با دیتابیسهای فایربرد و اینتربیس به وسیله این کامپوننت طبیعت تراکنش محور آن میباشد. وقتی از IbObjects استفاده میکنید، لایه انتزاعی بسیار هوشمندی بر فراز API های ارتباط با دیتابیس مستقر میشود که باعث تسهیل و شفافیت هر چه بیشتر تراکنشهای داده ای با دیتابیسهای مورد نظر شما خواهد شد. این محصول تراکنشهای داده ای را در سه لایه مختلف در سازمان دهی میکند: فیزیکی (نزدیکترین لایه به دیتابیس)، منطقی (جایی که واحدهای کاری و کنترلهای میانی صورت میگیرد) و در نهایت لایه تراکنش مستقیم که در اختیار برنامه نویس است تا عملیات مورد نظر خود را در آن قرار دهد.

امکانات و ویژگی های:

 • سوئیچ بین BDE به IBO در زمان کوتاه بدون از دست دادن توانایی های گذشته
 • حجم کم کتابخانه ۵۰۰ الی ۱۲۰۰ کیلوبایت
 • نصب و توزیع آسان
 • عدم نیاز به کتابخانه های جانبی دیگر
 • ۲ تا ۴ برابر افزایش کارایی
 • تراکنشهای داده ای سریع حتی بر روی دیتاستهای سنگین
 • سازگاری TDataset مجازی با کنترلهای داده ای استاندار
 • بیش از ۴۵ کنترل، جتستجوگر، گرید، نوار ابزار و دیالوگهای مختلف برای بهینه سازی حداکثری برنامه های کلاینت سروری
 • پشتیبانی از دلفی، CPPBuilder از نسخه ۵ به بعد و پشتیبانی از تمامی نگارهای Firebird و InterBase
WebSite: http://www.ibobjects.com/


Tags :

Download...


Google Integrator

GOOGLE INTEGRATOR
 • Google

 • Components
 • GCalendar
 • GContacts
 • GData
 • GDocuments
 • GMail
 • GSpreadsheets
 • GStorage

 

 

 

Leverage always-on access to Google Apps and Cloud services. Google Integrator provides easy-to-use components for accessing Google Services including Google Storage, Google Docs, Google Calendar, Gmail Contacts, and more!

Overview

The Google Integrator makes it easy to access Google Apps and Services from any supported platform or development technology. The easy-to-use components can be used to connect applications to Google cloud storage, and to easily integrate connectivity with popular Google Apps like Google Docs, Google Calendar, and Gmail Contacts.

Website: http://www.nsoftware.com/ibiz/google/


Tags :

Download...


Video Edit SDK

             
 

   

 Video Edit SDK

.Net / Delphi / ActiveX

SDK allows programmers to easily integrate video editing and processing capabilities into their software applications. Also you can create your own movie out of any audio and video files. You can add various effects to it and transition effects between tracks. supports the most popular video formats, such as AVI and Windows Media Video, a free format with wide features - Matroska, the most popular Internet format - Flash Video (FLV) and MPEG-1/2/4 using FFMPEG encoder.

 

VisioForge Video Edit SDK به برنامه نویسان این امکان را میدهد تا به آسانی قابلیت ویرایش و پردازش ویدئو را به برنامه های کاربردی خود متصل کنند. این ابزار این امکان را میدهد تا از هر فایل صوتی و ویدیویی ، فیلم خود را ایجاد نمایید، همچنین امکان اضافه نمودن افکتهای مختلفی به فیلم خود خواهید داشت. VisioForge Video Edit SDK از محبوب ترین فرمت های ویدیویی مانند AVI و Windows Media Video پشتیبانی می کند.

امکانات  و ویژگی ها:

 • فرمتهای ورودی ویدیویی  AVI, MPEG-1/2, WMV, 3GP, QuickTime MOV, MPEG-4/H264
 • فرمتهای ورودی صوتی WAV, MP3, OGG, WMA, AAC و …
 • فرمتهای ورودی تصویری BMP, PNG, GIF, JPEG, TIF
 • امکان اضافه نمودن  چندین فایل (تصویری، صوتی، ویدیویی)
 • اضافه کردن قسمت های  مختلف فایل های ویدیویی و صوتی به جدول زمانی
 • افکت گذاری بر روی صدا،  تصویر و ویدیو
 • فرمتهای خروجی ویدیویی  AVI، WMV، MKV، WebM، MPEG 1/2 (VCD/SVCD/DVD), MPEG-4 (iPod/iPhone),  FLV, using FFMPEG، MPEG1, MPEG2, MPEG4/H264, 3GP، MP4 H264 / AAC
 • فرمتهای خروجی صوتی  WAV، OGG Vorbis، MP3، Windows Media Audio

Website: https://www.visioforge.com/

 


Tags :

Download...


Media Player SDK

             
 

   

Media Player SDK

.Net / Delphi / ActiveX

SDK allows programmers to easily integrate video, audio and DVD playback into their software applications. It also allows you to draw overlay bitmap and text over the video with effects. DirectShow (system codecs), FFMPEG and VLC engines are available.

 

VisioForge Media Player SDK به برنامه نویسان این امکان را میدهد که  بتوانند به راحتی پخش ویدئو، فایلهای صوتی و … را به برنامه های خود  اضافه نمایند. همچنین VisioForge Media Player SDK امکان استفاده از  تصویر (Bitmap) و متن را بر روی ویدیو به همراه جلوه های ویژه به شما  میدهد.

امکانات  و ویژگی ها:

 • فرمت های ویدیویی –  AVI، MPEG-1/2، WMV، 3GP، QuickTime MOV، MPEG-4 / H264 (AVC)،  FLV، ASF، MP4، MJPEG، DV، MKV (Matroska)، Real Video
 • فرمت های صوتی – WAV،  MP3، OGG، WMA، AAC، AC3، Real Audio، ADTS، NSV
 • پردازش ویدئو
 • پردازش صوتی
 • پخش فایل از حافظه
 • پشتیبانی از صفحه نمایش  خروجی چندگانه
 • پشتیبانی از زیرنویس ها

Website: https://www.visioforge.com/

 


Tags :

Download...


Video Capture SDK

             
 

   

Video Capture SDK

.Net / Delphi / ActiveX

SDK that integrates video capturing  and processing functions into software. Implements video and audio  playback and capture from a broad range of sources including TV  tuners, USB web cams, DV/HDV camcorders, PCI capture cards and IP  cameras. Supports AVI, WMV, DV, MPEG-1/2, MP4, FLV and WebM output  formats.

  

VisioForge Video Capture SDK  این امکان را به برنامه نویسان میدهد تا بتوانند قابلیت ضبط ویدئو و  پردازش را به برنامه های نرم افزاری خود ادغام کنند. VisioForge Video  Capture SDK می تواند جریان های ویدیویی و صوتی را از دستگاه های  تلویزیونی، دستگاه های ضبط USB، دوربین های DV، کارت های ضبط PCI و  دوربین های IP بازیابی و ضبط کند.

امکانات  و ویژگی ها:

 • پیش نمایش
 • ضبط ویدئو
 • ضبط صدا
 • پردازش ویدئو
 • پردازش صوتی
 • کنترل دستگاه ضبط ویدئو
 • تشخیص حرکت
 • پشتیبانی از زیرنویس  های بسته
 • OSD (نمایش روی صفحه)
 • PIP (تصویر در تصویر)
 • رمزگذاری ویدئو

Website: https://www.visioforge.com/

 


Tags :

Download...


TMS Workflow Studio

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS Workflow Studio

Add workflow/BPM (Business Process Management) capabilities to your applications.

  Workflow Studio is a Delphi/C++Builder VCL framework  for Business Process Management (BPM). With Workflow  Studio you can easily add workflow and BPM  capabilities to your application,by allowing you or  your end-user to create workflow definitions and  running them. 

Here are some examples of business process that can  be automated by using Workflow Studio:
 • Order management
 • Sales  management
 • Hiring  process
 • Help desk  tasks
 • Sales and  marketing tasks
 • Project  management
 • Quality  checking
 • Warranty  management
 • Software  deployment
 • Product  requirement and specification
 • Expense  tracking
 

Workflow Studio یک چارچوب Delphi/C++Builder VCL برای مدیریت  فرآیندهای کسب و کار (BPM) می باشد. به کمک این نرم افزار با امکان  ایجاد تعاریف جریان کاری و اجرای آن ها توسط شما یا کاربر نهایی  تان، می توانید قابلیت های جریان کاری و BPM را به اپلیکیشن های  خود اضافه کنید.

در  اینجا به تعدادی از نمونه فرآیندهایی اشاره خواهیم کرد که با  استفاده از نرم افزار Workflow Studio قابلیت خودکار شدن دارند:

 • مدیریت سفارشات
 • مدیریت فروش
 • فرآیند استخدام
 • کارهای میز راهنما
 • کارهای فروش و بازایابی
 • مدیریت پروژه
 • بررسی کیفیت
 • مدیریت گارانتی
 • پیاده سازی نرم افزار
 • الزامات و خصوصیات محصول
 • پیگیری هزینه

قابلیت های کلیدی نرم افزار Workflow Studio:

 • طراحی تعاریف جریان کاری  در یک نمودار به صورت تصویری
 • اجرای تعاریف جریان کاری

Website: http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


TMS Scripter

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS Scripter

Add the ultimate flexibility and power into your applications with native Pascal or Basic scripting and full IDE (Integrated Development Environment) with visual form designer, object inspector, and more.

     

Make your applications end-user customizable!

By building scripting support into your  applications, you can provide a high degree of  configurability, flexibility and automation control  in your applications. 

 • It allows modification of the  application behaviour without needing to update  the full application. Just sending a new small  script file is sufficient.

 • It allows you to create and  debug scripts and forms at runtime in an  Delphi-like Integrated Development Environment.

 • End users can add totally new  functionality to an application by binding  application logic with COM servers through  scripting.

 • Different end user specific  rules can be put in scripts allowing to maintain  a single application for different uses

 • And much more ...

TMS Scripter supports pseudo-compiled scripts,  making time critical script routines even faster. 

 

امکانات  و ویژگی های TMS Scripter:

- IDE کامل برای نوشتن پروژه  های اسکریپتی با پشتیبانی از زبانهای پاسکال و بیسیک
- پشتیبانی از فرمها در اسکریپتها
- پشتیبانی از کراس پلتفرم: win32,win64, macOS, iOS و اندروید
- سیستم دیباگینگ مجتمع شده در IDE شامل breakpoints, watch  viewer, trace into libraries و …
- امکان استفاده از استایلهای دلفی ۷ و دلفی ۲۰۰۷ برای  کامپوننتها
- سینتکس هایلایت و تکمیل خودکار کدها
- سیستم فیلترینگ در پلت ابزارها در استایلی شبیه دلفی ۲۰۰۷
- دیالوگهای راهنمایی برای کار با برنامه
- امکان لود و اجرای فرمهای dfm دلفی
- پشتیبانی از بلاکهای try..except و try..finally در  اسکریپتها
- امکان خواندن و نوشتن متغیرها و ثوابت دلفی در اسکریپت
- امکان فراخوانی فایلهای DLL
- امکان ساخت کلاسهای اختصاصی با متدها و پراپرتی های مختص خود  برای استفاده در اسکریپت
و …

 Website: http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


TMS Diagram Studio

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS Diagram Studio

Add diagram and flowchart capabilities to your application.

Diagram Studio is a set of components for Delphi and C++ Builder to easily ad feature-rich and user friendly diagramming, flowcharting & graphing capabilties to your aplications.

Diagram Studio provides TatDiagram component, a panel-ike control where user can build diagrams by inserting blocks, lines and linked them together. TDiagramTolBar component is also provided to alow easy and fast editng of diagram component with no line of code.

The blocks in diagram can be customized by user by changing dozens of available properties. User can change shapes of blocks, shadow, bitmaps, among other features. Blocks can be rotated and resized.

Diagram Studio provides an open architecture to alow users to building their own blocks by inheritng from TCustomDiagramBlock clas and registering then by using RegisterDControl procedure.

 

قابلیت های کلیدی:

 • دارای ویرایش نمودار مشابه با اپلیکیشین های رسم نمودار استاندارد
 • دارای ویرایشگر نمودار کاربرپسند آماده و مشابه Visio
 • قابلیت رسم بلوک ها و لاین ها با کیفیت بالا (دارای قابلیت آنتی آلیاسینگ)
 • قابلیت شفاف کردن بلوک ها و لاین ها
 • پشتیبانی از تصاویر با فرمت BMP، WMF، EMF، PNG، TIFF، GIF و JPG در بلوک ها
 • دارای معماری باز برای ساخت بلوک ها و لاین های سفارشی
 • دارای فلوچارت ها، پیکان ها و بلوک های براق آماده
 • دارای قابلیت چاپ و پیش نمایش نمودار
 • سیستم پیوند دهی این نرم افزار امکان ایجاد نقاط لینک قابل تنظیم و بازیابی اطلاعات بلوک های متصل را فراهم می سازد
 • پشتیبانی از عملگرهای کلیپ بورد
 • قابلیت شیب دهی، سایه زنی و بیت مپ کردن بلوک ها
 • قابلیت سفارشی سازی کامل بلوک ها: pen، brush، color، selection color، minimum width and height
 • قابلیت سفارشی سازی کامل متن بلوک ها: ترازبندی افقی و عمودی، فونت، word wrap، clipping
 • دارای نقاط لینک قابل تنظیم در بلوک ها
 • قابلیت ویرایش متن بلوک در محل
 • قابلیت سفارشی سازی کامل لاین: pen، source arrow shape، target arrow shape
 • دارای لاین های Arc & Bezier، آبجکت های چند ضلعی
 • پشتیبانی از چرخش بلاک (شامل متن، بیت مپ، متافایل ها و شیب)
 • دارای کامپوننت TDiagramToolBar برای ویرایش اسان نمودار بدون نیاز به برنامه نویسی
 • دارای اسنپ گرید نمودار
 • قابلیت قرار دادن تصویر پس زمینه
 • دارای خط کش برای نمودار
 • قابلیت ذخیره نمودار در فایل یا استریم یا بارگذاری از آن ها
 • قابلیت زوم کردن بر روی نمودار
 • قابلیت چاپ
 • پشتیبانی از لایه های مختلف
 • پشتیبانی از گره در بلوک های متصل و مخفی سازی بلوک به همراه باز و بسته کردن گره
 • دارای کلاس های کمک کننده TBlockDrawer و TGPBlockDrawer برای رسم آسان بر روی بلوک های سفارشی
 • دارای ده ها مدل های آماده TAction برای کارهای خاص بر روی نمودار
 • دارای عملکردهای کلیپ بورد، حذف و وارد نمودن آبجکت، زوم و قابلیت های دیگر
 • اجرای زنده نمودارها و فلوچارت های زنده

Website: http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


 

آمارگیر وبلاگ

exirboxamazonexirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comnativeexcelrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1unidac 7.1uniguiunigui 0.99 crackخرید برنامه rad studioerik box crack mydac d7exirbox delphipaxcompiler.v.4.2.fs.rarrad studio 10.1 berlin crackexirbox unidachttp://www.exirbox.com/post/38jquerykbmmemtablelist of components at exirboxhttp://www.exirbox.com/post/6exirbox.irgisfast reporthttp://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208http://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://www.exirbox.com/post/59pdfrad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackrad studio xe10secureblackbox xe7nrcomm
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic