تبلیغات
ExirBox

Telegramتوجه

به روز رسانی های سایت از این به بعد فقط از طریق کانال تلگرام به اطلاع اعضا خواهد رسید برای اطلاع از آخرین به روز رسانی ها حتما در کانال تلگرام عضو شویدNote

To update the site from now on will be to members only through channels Telegram for the latest updates be sure to subscribe to  channels Telegram

M5yAtrfh.png


 جهت اطلاع  از آخرین اخبار و به روز رسانی های سایت در کانال تلگرام عضو  شوید

 Join to our channel on Telegram for get the latest news and updates

 ... Telegram  

Tags :


ZylGPSReceiver

         
ZylGSM

 

 

 

 

 

 

Zyl Soft

ZylGPSReceiver 
Delphi & C++Builder Component

  ZylGPSReceiver is an award-winning Delphi & C++Builder component collection that communicates with a GPS receiver (Global Positioning System).
It returns latitude, longitude, altitude, speed, heading and many other useful parameters of the current position and the parameters of the satellites in view. The component is extended to calculate distances and make conversions between different measurement units.

This component works with any NMEA 0183 compilant GPS receiver connected to one of the serial ports. NMEA 0183 (or NMEA for short) is a combined electrical and data specification for communication between marine electronic devices such as echo sounder, sonars, Anemometer (winds speed and direction), gyrocompass, autopilot, GPS receivers and many other types of instruments. It has been defined by, and is controlled by, the US-based National Marine Electronics Association.
You can use it also with USB, IrDA and Bluetooth devices, because these devices have a driver that redirects the input from the USB, IrDA or Bluetooth port to a virtual serial port (you can check it in System/Device Manager/Ports). If your USB device is not provided with such a driver, then use a USB controller whose vendor provides a virtual serial port driver, such as FTDI or use a USB/RS-232 adapter. For Garmin receivers you have to install Spanner software.

The component collection contains 4 components. The following image displays the object model:

کامپوننتی برای برقراری ارتباط با گیرنده GPS که دارای  توابع عرض جغرافیایی، طول جغرافیایی، ارتفاع، سرعت،عنوان و بسیاری دیگر از پارامترهای مفید از موقعیت فعلی و پارامترهای ماهواره میباشد

Website: http://www.zylsoft.com/


Tags :

Download...


TMS Component Pack

 
TMS Software | Productivity software building blocks

TMS Component Pack

Create modern-looking & feature-rich Windows applications faster with well over 375 components in one money and time saving bundle

Grid : Flexible File input output

 

Create modern-looking & feature-rich Windows applications faster with over 375 components in one money and time saving bundle, including award-winning grids, planners, Office 2013/2010/2007/2003 ribbon/toolbars, application update and much more... 

 • GRID COMPONENTS
 • RICHEDITOR CONTROL
 • HTML COMPONENTS
 • EDIT CONTROLS
 • PLANNER COMPONENTS
 • OUTLOOK / INSPECTOR BAR COMPONENTS
 • WEB CONNECTIVITY COMPONENTS
 • SYNTAX HIGHLIGHTING MEMO COMPONENT
 • SYSTEM COMPONENTS
 • GRAPHIC COMPONENTS
 • MENU COMPONENTS
 • SMOOTH COMPONENTS
 • MISCELLANEOUS COMPONENTS

مجموعه‌ی TMS  Component Pack یکی از محصولات کامل شرکت TMS Software است که  شامل کامپوننت‌های مختلفی برای بهینه‌سازی و پیشرفته‌نمودن  رابط کابری و افزایش قابلیت‌های نرم‌افزارهای کاربردی مختلف  نوشته‌شده با زبان دلفی و C++ Builder می‌باشد. طراحی و ایجاد  انواع مؤلفه‌های پنجره‌های نرم‌افزارها، فلوچارت‌های مختلف و…  با استفاده از این کامپوننت‌ها انجام می‌گیرد. این مجموعه که  بیش از ۳۶۰ کامپوننت را شامل می‌شود، از قدیمی‌ترین نسخه‌های  دلفی تا آخرین ویرایش‌های مجموعه‌ی RAD Studio را پشتیبانی  می‌کند.

  Website: http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


Enlib

   

Interval Software

 

Envision Library Image

IEnvision Image Library augments Borland/Embarcadero's Delphi with powerful imaging capabilities.  The library provides image file I/O for popular file formats, printing, scanning, ocr interface, and image processing features for 32 and 64 bit applications.
کامپوننت Envision Image Library کتابخانه ای برای کار با فایلهای تصویری و چاپ و پردازش تصویر و اسکن میباشد که برای دلفی 32 , 64 بیتی توسعه یافته است.


Tags :

Download...


Resizekit2

 ImageKit.Com                     Image processing made easy!

by Newtone Corporation

The ResizeKit2 trial version contains  editions of the ResizeKit2 for all supported programming environments.  The ResizeKit2 retail versions are sold separately, requiring a separate  license for each programming environment.

Just place the ResizeKit on your form!

The ResizeKit is a form resizing component  that makes applications size and screen resolution independent in one  easy step. Simply attach the ResizeKit to your form and automatically  resize any or all controls and fonts without writing a single line of  code. By setting a few simple properties or by hooking into the  ExitResize event, you can easily customize the resizing process to work  with nearly all types of applications. The ResizeKit can even resize  most third party controls. Use the ResizeKit from the first day on new  programs and of course on established programs without changing the  program design or code. The ResizeKit license is royalty-free for  application development and royalty-free for runtime applications. 

Even some third party controls that do not  specify Left, Top, Height, or Width parameters or controls in which  these properties are insulated from size changes can be resized by the  ResizeKit. The cells in Grid or Spread applications are some examples of  this. In these cases, these controls or fonts can be easily resized by  specifying the dimensions of the control or font in the ExitResize  event. A simple sample program illustrating this code is included with  the ResizeKit.

Note:  There are third party controls are can not be resized using the  ResizeKit2. Please download and test the ResizeKit2 trial version which  is fully functional. If you have any questions, please let us know.

ResizeKit Main Features

 • Automatically resizes all controls and  fonts on the form.
 • Simply place the Resize  Control on the form. No need to redesign or add additional code.
 • Create applications  that are size and screen resolution independent.
 • Maximum and minimum  form height and width can be specified.
 • Initial location of the  form can be specified.
 • Controls and fonts can  also be excluded from resizing.
 • Runtime royalty-free  license. Distribute unlimited applications.
 • The ResizeKit  ActiveX component is based on ATL so it is fast and lightweight.
 • The ResizeKit VCL  component has unified .EXE so applications can be distributed in one  simple unit.
 • Resizes most third  party controls without the need for additional code.
 • Contains easy to use  properties and its ExitResize event allows you to customize the  resize process.
 • Useful sample programs  are included.


Resizekit کامپوننت تغییر اندازه فرم است که که باعث می شود اندازه برنامه و وضوح صفحه نمایش در یک مرحله آسان مستقل شود. به سادگی Resizekit را به فرم خود اضافه کنید و به صورت خودکار و بدون نوشتن یک خط کد اندازه همه کنترل و فونت ها را تغییر دهید. با تنظیم ساده چند خواص, شما به راحتی می توانید روند تغییر اندازه را با تقریبا تمامی برنامه ها سفارشی کنید. این کامپوننت می تواند اندازه کنترل شخص ثالث را تغییر دهد. از این کامپوننت در روز اول برنامه های جدید بدون تغییر در طراحی و کد برنامه استفاده کنید. حتی برخی از کنترل های شخص ثالث پارامتر یا کنترل های چپ, بالا, طول یا عرض که در آن این خواص از تغییر اندازه مجزا هستند, می توان با ResizeKit تغییر اندازه داد.


 • تغییر اندازه تمامی کنترل و فونت ها در فرم به صورت خودکار
 • قرار دادن ساده کنترل تغییر اندازه در فرم بدون نیاز به طراحی مجدد و یا اضافه کردن کد های اضافی
 • ایجاد برنامه که اندازه و وضوح صفحه نمایش مستقل است
 • مشخص کردن حداکثر و حداقل ارتفاع و عرض فرم
 • مشخص کردن محل اولیه فرم
 • همچنین کنترل و فونت می توانند از تغییر اندازه کنار گذاشته شوند.
 • مجوز رایگان در زمان اجرا. توزیع برنامه های نامحدود
 • کامپوننت ResizeKit ActiveX بر اساس ATL می باشد, بنابراین سبک و سریع است.
 • کامپوننت ResizeKit VCL با .EXE متحد هستند. هیچ برنامه ای نمی تواند در یک واحد ساده توزیع شود.
 • تغییر اندازه کنترل شخص ثالث بدون نیاز به کد اضافی
 • شامل خواص استفاده آسان, رویداد ExitResize به شما اجازه می دهد روند تغییر اندازه را سفارشی کنید
 • گنجانده شدن برنامه های نمونه مفید

 Website:  http://www.imagekit.com/

 Help :  http://www.imagekit.com/RS2Help/source/html/resizekit2.htm


Tags :

Download...


DropMaster

 
 

DropMaster is a set of 4 native VCL controls for use in Delphi and C++Builder. While the VCL components included with Delphi and C++Builder permit drag and drop between windows in the same application, DropMaster allows developers to add support for drag and drop between applications. The drag and drop can be between the developer's new application and existing applications such as the Microsoft Office suite, a web browser, etc., or between two custom-written applications.

DropMaster's functionality is divided according to whether you want to allow the user to drag from his application to elsewhere, i.e., a drag source, or from elsewhere to his application, i.e., a drop target. In addition to the actual drag and drop functionality, the components expose several events that allow the developer to get feedback on the drag and drop process while it is happening, or to modify it.

The 4 DropMaster components are:

 TDMTextSource

 

 TDMTextTarge

     

DMGraphicSource

 

TDMGraphicTarget

کامپوننتی برای دلفی جهت انجام عملیات Drag & Drop

Website: http://www.raize.com/Home.asp


Tags :

Download...


CodeSite

 
 

The CodeSite Logging System gives developers deeper insight into how their code is executing, which enables them to locate problems more quickly and ensure their application is running correctly. CodeSite's logging classes let developers capture all kinds of information while their code executes and then send that information to a live display or to a log file. Furthermore, both styles of logging, live logging and file logging, can be performed locally or remotely.

A key element to CodeSite's effectiveness is that unlike message boxes and inspecting variables on breakpoints, CodeSite messages are not transient. The resulting log of messages provides valuable information for locating problem areas in your code.

ابزاری برای دیباگ کردن حرفه ایی برنامه های دلفی

Website: http://www.raize.com/Home.asp


Tags :

Download...


Inspex

 

Inspex is an advanced set of native VCL grid controls specifically designed for inspecting objects and other data types in your programs. From the light-weight TIxItemListEditor for editing lists of name-value pairs to the advanced TIxObjectInspector for inspecting all published properties of objects and components, there is an inspector control in the Inspex collection that will meet your needs.

 TIxItemListEditor  

 TIxItemListInspector

     
 TIxObjectInspector  

 TIxDBInspector

 

Website: http://www.raize.com/Home.asp


Tags :

Download...


DDDebug

DDObjects

Delphi Remoting, Exception Handler, Memory Profiler and Memory Leak Detection

DDObjects

 

DDDebug

DDDebug is a collection of debugging tools which contains several modules: a memory profiler, a thread viewer, a module viewer and an enhanced exception handler. DDDebug can be integrated easily into your Delphi projects, either using its integrated graphical user interface or its API.

The memory profiler traces memory allocations, recognizes the type of allocation (whether it has been done because of creating an object, string, array or record) and provides up to date information about memory usage and statistics. Unlike other solutions it does support packages, is independent of any specific compiler switches and provides immediate feedback.

 
WebSite:http://ddobjects.de/


Tags :

Download...


Raize Component

 

Raize Components is a user interface design system for Delphi and  C++Builder. At its center is a collection of more than 125  general-purpose native VCL controls. Built on a foundation of  technology first created more than fifteen years ago, these  high-quality components give developers unsurpassed power and  flexibility without sacrificing ease-of-use.

In addition to the core set of controls, Raize Components includes  more than 100  component designers focused  on simplifying user interface development. Now more than ever,  developers use Raize Components to build sophisticated user  interfaces in less time with less effort.

Raize  Components comes with complete source code for all components,  packages, and designers at no additional charge. Documentation is  provided through an extensive context-sensitive online help system.  Raize Components also features One-Step Installation,Automatic  Help Integration, and Dynamic Component Registration.


مجموعه کامپوننت‌های Raize Components  شامل ابزارهای مختلف طراحی رابط کاربری، برای زبان برنامه‌نویسی دلفی و  C++ Builder می‌باشد که بیش از ۱۲۵ کنترل VCL و بیش از ۱۰۰ ابزار مختلف  برای ساخت رابط‌های کاربری پیشرفته و زیبا در این مجموعه گنجانده شده  است. قدرت و انعطاف‌پذیری بسیار بالا و سازگاری کامل با VCLهای ۶۴ بیتی  از خصوصیات این کامپوننت‌ها می‌باشد.

 امکانات و ویژگی‌های کامپوننت‌های Raize  Components :

 • کاربری آسان و سرعت بالای طراحی

 • طراحی واسط‌های کاربری انعطاف‌پذیر  با ظاهر منحصربه‌فرد

 • دقت و توجه بالا در نمایش جزئیات  رابط کاربری

 • برخورداری از کامپوننت‌های مختلف  شامل ۷ گروه Raize Panels ،Raize Edits ،Raize Lists ،Raize  Buttons ،Raize Display ،Raize Shell و Raize Widgets (لیست کامل)

 • امکان سفارشی‌سازی کامل سبک طراحی

 • پشتیبانی کامل از حالت ۶۴ بیتی

 • وجود کدهای منبع برای تمامی  کامپوننت‌ها

 • سازگاری کامل با آخرین نسخه‌های  مجموعه‌ی Embarcadero RAD Studio

Website: http://www.raize.com/Home.asp


Tags :

Download...


IP*WORKS! AUTH

IP WORKS AUTH
 • AUTH

 • Components
 • SSHAuth
 • TOTP/HOTP
 • CertMgr
 • ClaimsAuth

 

A powerful suite of components for embedding secure user authentication into web, desktop, and mobile apps. Supports OAuth, NTLM, RADIUS, Kerberos, Claims-based Auth, LDAP, Certificate Management, and more

Overview

Securely connect users with protected application and service data. IP*Works! Auth is a comprehensive suite of secure client user authorization and authentication components.

Website: http://www.nsoftware.com/ipworks/auth/


Tags :

Download...


 

آمارگیر وبلاگ

exirboxhttp://exirbox.com/exirbox.comhttp://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1unigui 0.99 crackخرید برنامه rad studioexirbox delphiexirbox.irerik box crack mydac d7rad studio 10.1 berlin crackhttp://www.exirbox.com/post/38http://www.exirbox.com/post/6list of components at exirboxjquerydelphi xe10nrcommpaxcompiler.v.4.2.fs.rarrad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackpdfhttp://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://www.exirbox.com/post/59http://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208rave reports xe7rad studio xe10reportbuilder 15.03trichviewsecureblackbox xe7erixbox.comdicom vcl downloadcrack rad xe10kbmmemtable