تبلیغات
ExirBox

Sale Exirbox.com

Due to changes in site policies, this site is sold

The base price is $ 10,000

The highest bidder is assigned

www.ExirBox.com


 

BC Logo .png

 

Pay with Bitcoin!

Our BitcoinAddress: 16vZtpgYiguPW1jRXvuS5X644whfXjyBPV 
Our Email Address: 
exirbox@gmail.com

 

 


EMS Advanced Query Builder

SQLManager.net logo EMS logo

EMS Advanced Query Builder


 

Advanced Query Builder is a powerful component suite for Borland® Delphi® and C++ Builder® intended for visual building SQL statements for the SELECT, INSERT, UPDATE and DELETE clauses. It allows you to build new queries visually and/or graphically represent the existing queries in your own applications. The suite includes components for working with standard SQL, MS SQL, InterBase/Firebird, MySQL, PostgreSQL and many more dialects. Advanced Query Builder enables users to make up large and complicated SQL queries with unions and subqueries for different servers without any knowledge of the SQL syntax.

Enlarge

Available Interface Languages

Russian
Russian
English
English
German
German
French
French
Italian
Italian
Slovenian
Slovenian
Portuguese
Portuguese

 

 

Website: http://www.sqlmanager.net


Tags :

Download...


EMS Advanced PDF Generator

SQLManager.net logo EMS logo

EMS Advanced PDF Generator


 

 

Advanced PDF Generator gives you an opportunity to create PDF documents with your applications written on Delphi or C++ Builder in the most simple and easiest way. There is no need to know PDF specification - you can generate PDF files without any knowledge of PDF format using our Advanced PDF Generator. It allows you to break tables into several parts automatically in order to fit the pages, supports embedded tables, gives you an opportunity to add JPG pictures and much more! 

Adding EMF or WMF files to PDF in vector format

Key Features

 
 • Easy-to-use component API gives  you the easiest way to create PDF documents
 • Automatic division of tables into several parts to fit the pages
 • Full support of embedded tables
 • Adding JPG, BMP pictures to PDF documents
 • Adding EMF or WMF files to PDF in vector format
 • Adding any other pictures that can be loaded in the TGraphic  component
 • Generating PDF documents with internal and external links
 • Unicode characters full support
 • Two encryption methods support - 40 bit and 128 bit
 • Defining the document properties: author, keywords, producer,  subject, title.

 

Website: http://www.sqlmanager.net/


Tags :

Download...


XLSReadWriteII

 

The Ultimate Solution When You Need To Access Excel Files With Delphi and C++ Builder.

 

 

How can XLSReadWriteII help you?
 • Native access to Excel files. The user doesn't need to have Excel, or any other software installed.
 • XLSReadWriteII works as an invisible Excel workbook. All cell values are always accessible.
 • Stability. One of the major goals with XLSReadWriteII was to create a product that won't corrupt the Excel files and won't alter any data in the file.
 • XLSReadWriteII is easy to use. With the formatting interface,  you can format cells through a cell object.
 • Fast and efficient support when you have any questions.
 • No runtime fees for the component.
 • Full source code included.
 • We released the first version of XLSReadWrite in 1998. At that time it was the only component that could read and write Excel 97+ files. We are commited to have the leading Excel solution for Delphi in the future as well.

با استفاده از این کامپوننت میتوانید با فایلهای اکسل کار کنید. برای استفاده از این کامپوننت نیازی به نصب برنامه اکسل در کامپیوتر کاربر نهایی نیست.

از امکانات این کامپوننت :

- سرعت بسیار بالا
- مصرف حافظه پایین
- خواندن و نوشتن فایلهای اکسل
 
- ایجاد نمودارها 

- استخراج و وارد کردن اطلاعات
- رمز نگاری و رمز گشایی فایلهای اکسل
 
- تغییر فرمت هر سلول
- ایجاد لینگ
 
و ...

Website: http://www.axolot.com/


Tags :

Download...


EK RTF


     


EK RTF

Report components for Delphi and .Net


 
 


EK RTF report allows to use all power of MS Word to create, preview,  edit and print reports from Delphi applications.

How to use it:

 • create report template
 • save it in RTF format
 • prepare data in application
 • generate report using Ek RTF component

Main features:

 • visual template design with all features of MS Word
 • works with any dataset type as good as with unbound data
 • powerful user defined functions

How it works

توضیحات : این کامپوننت به شما این امکان را می دهد از تمام امکانات MicroSoft Word استفاده نمایید.

ویژگی ها :

 • ایجاد قالب گزارش
 • ذخیر فایل با فرمت RTF
 • آماده سازی داده ها در برنامه
 • تولید گزارش با استفاده از ابزار Ek RTF
WebSite:  http://www.128byte.ru


Tags :

Download...


Del123

  Del123.com
Collection of Delphi  examples and applications

Collection
Collection of Delphi  examples and applications with all the Delphi examples on our website.  Full Delphi source code and project files.

Examples
Databases, reporting, Win32,  OpenGL, FireMonkey, Direct2D, Indy, generics and lists, binary files I/O  and other Delphi examples.

Delphi examples collection

 Website:  http://www.del123.com/


Tags :

Download...


TMS Smooth Controls Pack

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS Smooth Controls Pack

Your applications never get a second chance on a first impression. Use feature-rich sophisticated looking & smoothly animated controls.

 

Feature  overview

 • TAdvSmoothWin8Marquee
 • TMS  TAdvSmoothRotaryMenu &  TAdvSmoothRotaryMenuDialog
 • TAdvSmoothCircularProgress
 • TAdvSmoothPageSlider
 • TAdvSmoothTileList
 • TAdvSmoothListBox, TDBAdvSmoothListBox
 • TAdvSmoothMegaMenu
 • TAdvSmoothTouchKeyboard &  TAdvSmoothPopupTouchKeyboard
 • TAdvSmoothDock
 • TAdvSmoothSplashScreen
 • TAdvSmoothMessageDialog
 • TAdvSmoothSlider, TDBAdvSmoothSlider
 • TAdvSmoothScrollBar
 • TAdvSmoothTimeLine, TDBAdvSmoothTimeLine
 • TAdvSmoothGauge
 • TAdvSmoothJogWheel
 • TAdvSmoothTabPager
 • TAdvSmoothTrackbar
 • TAdvSmoothProgressBar
 • TAdvSmoothLEDLabel, TDBAdvSmoothLEDLabel
 • TAdvSmoothStatusIndicator
 • TAdvSmoothToggleButton
 • TAdvSmoothSpinner
 • TAdvSmoothButton
 • TAdvSmoothCalendar, TAdvSmoothDatePicker,  TDBAdvSmoothDatePicker
 • TAdvSmoothCalendarGroup
 • TAdvSmoothLabel, TDBAdvSmoothLabel
 • TAdvSmoothCalculator &  TAdvSmoothCalculatorDropDown
 • TAdvSmoothMenu
 • TAdvSmoothPanel
 • TAdvSmoothExpanderGroup
 • TAdvSmoothExpanderPanel
 • TAdvSmoothExpanderButtonPanel

 مجموعه TMS Smooth Controls مجموعه ای کامپوننت های VCL متحرک برای Delphi & C++Builder می باشد که ظاهری بسیار زیبا دارد. تکنولوژی های بنیادی به کار رفته در این نرم افزار Microsoft GDI+ API می باشند که از گرادیان های پیچیده، رسم مات و گرادیان مات، تصاویر PNG به همراه شفافیت آلفا، پر کردن تصویر و روزنه ها و آنتی آلیاسینگ پشتیبانی می کنند. همچنین این کامپوننت های مختلف از موتور سبک و سریع رندر HTML برای نمایش متن استفاده می کند و از قابلیت های قالب بندی HTML همچون تعیین رنگ، فونت، تصویر و تعیین هایپرلینک پشتیبانی می کند. هر دو تکنولوژی از TGDIPFill استفاده می کنند که در کامپوننت مجدداً استفاده شده است.


اگرچه ظاهر کامپوننت ها را می توانید به صورت کاملاً سفارشی درآورید، اغلب افراد تمایل دارند که ظاهر اپلیکیشن های خود را به شکل Microsoft Office یا استایل های ویندوز درآورند. در نتیجه اغلب کامپوننت های موجود در مجموعه TMS Smooth Controls دارای پرست های داخلی برای تنظیم رنگ Microsoft Office 2003، Microsoft Office 2007، Microsoft Office 2010 و Microsoft Office 2013 هستند.

مجموعه کامپوننت TMS Smooth Controls برای ویندوز XP، 2003، ویندوز ویستا، ویندوز 2008، ویندوز 7 و ویندوز 8 طراحی شده اند. همچنین اگر کتابخانه Microsoft GDIPLUS.DLL بر روی اپلیکیشن اجرا شده باشد، این کامپوننت ها بر روی ویندوز 2000 قابل استفاده اند.

مجموعه کامپوننت TMS Smooth Controls برای استفاده با ماوس، کیبورد و صفحات لمسی طراحی شده اند.

Website: http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


Direct Oracle Access

 

Direct Oracle Access

High Oracle performance for Delphi developers

If you are using Borland's Delphi or C++Builder to develop Oracle applications, then the Direct Oracle Access component set can help you to make a seamless integration between this great development tool and database system. Not only will your application take maximum advantage of both products, your application development process will also benefit from the following key features:

 • High performance
 • Easy application distribution
 • Oracle Package support
 • TOracleDataSet
 • Query By Example mode
 • Oracle Monitor
 • Alert and Pipe events
 • SQL scripts
 • Advanced Queueing
 • Session Pooling
 • Support for Oracle specific features
 
 

Website: http://allroundautomations.com/


Tags :

Download...


F-IN-BOX

 
logotype

 

What is F-IN-BOX?

F-IN-BOX is a Delphi / Builder / VCL component to enhance Macromedia / Adobe Flash Player ActiveX features. It does not use its own engine to display movies but provide a wrapper around official swflash.ocx/flash.ocx code instead. Thus it is possible to avoid certain Macromedia / Adobe Flash Player ActiveX limitations.

Features

 • Load flash movies directly from any source (no temporary files!). Protect your flash movies. 
 • Create flash-enabled applications which are ready to work even when the Macromedia / Adobe Flash Player ActiveX is not installed! 
 • Transparency is fully supported! 
 • Ability to play Flash Video (FLV) from stream 
 • Enable/disable flash sounds 
 • Adjust audio volume 
 • Get a snap image of the current flash movie frame 
 • Write code which is compatible with any version of Macromedia / Adobe Flash Player ActiveX (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). 
 • Flash External API 
 • Streaming
WebSite: http://f-in-box.com


Tags :

Download...


Abakus VCL

Hard- & Software A.Baecker

Hard- & Software A.Baecker

Abakus VCL is a professional set of Delphi and C++Builder realtime components for virtual

 Meters, Bars (Gauge), with linear or log(10) scalinginstrumentation. Abakus VCL is a set of professional Delphi / C++Builder realtime components for virtual instrumentation. They can be used at home as well as for business purposes.

 • Digital indicators (time, value)
 • Tank displays
 • Operating Point display
 • Trend/recorder
 • Dial (knob), Sliders
 • buttons, switches, LED indicators
 • DB-Aware components

Abakus VCL مجموعه ای از کنترلها برای دلفی میباشد ، این کنترلها شامل کنترلهای ویژوال بوده و میتوان به نشانگر های حرارت ، میزان پیشرفت و ... اشاره کرد ( بیشتر در پروژه های صنعتی کاربرد دارند )

Website: http://www.abaecker.biz/


Tags :

Download...


SmartEffects

SmartEffects is an easy-to-use VCL  that enables you to create amazing splash screens, forms, controls and image transition effects. Over 50 families of animation and transition effects. WYSIWYG editing of animation effects.

Product page

Screenshots 

 

Website: http://www.almdev.com


Tags :

Download...


 

آمارگیر وبلاگ

exirboxamazonexirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comnativeexcelrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1unidac 7.1uniguiunigui 0.99 crackخرید برنامه rad studioerik box crack mydac d7exirbox delphipaxcompiler.v.4.2.fs.rarrad studio 10.1 berlin crackexirbox unidachttp://www.exirbox.com/post/38jquerykbmmemtablelist of components at exirboxhttp://www.exirbox.com/post/6exirbox.irgisfast reporthttp://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208http://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://www.exirbox.com/post/59pdfrad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackrad studio xe10secureblackbox xe7nrcomm