تبلیغات
ExirBox

Telegramتوجه

به روز رسانی های سایت از این به بعد فقط از طریق کانال تلگرام به اطلاع اعضا خواهد رسید برای اطلاع از آخرین به روز رسانی ها حتما در کانال تلگرام عضو شویدNote

To update the site from now on will be to members only through channels Telegram for the latest updates be sure to subscribe to  channels Telegram

M5yAtrfh.png


 جهت اطلاع  از آخرین اخبار و به روز رسانی های سایت در کانال تلگرام عضو  شوید

 Join to our channel on Telegram for get the latest news and updates

 ... Telegram  

Tags :


SharePoint Integrator

SHAREPOINT INTEGRATOR
 • SharePoint

 • Components
 • SPAdmin
 • SPDocument
 • SPList
 • SPSearch
 • SPSite
 • SPWorkflow

 

Add Microsoft SharePoint integration to any Desktop, Web, or Mobile application. The SharePoint Integrator contains easy-to-use components for connecting with popular SharePoint constructs like Sites, Lists, and Docs.

Overview

The SharePoint Integrator contains everything needed for dynamic integration with Microsoft SharePoint Server. The components enable access to SharePoint objects, allowing applications to easily query and modify lists, access hosted documents, and even make dynamic modifications to SharePoint configuration programmatically.

Website: http://www.nsoftware.com/ibiz/sharepoint/


Tags :

Download...


Azure Integrator

AZURE INTEGRATOR
 • Azure

 • Components
 • AzureRequest
 • Queue
 • Table

 

Easy-to-use components for standard Windows Azure structures such as Table, Queue, and Blob, which enable developers to rapidly add cloud based data storage, queue management, table configuration, and more to any application.

Overview

The Azure Integrator includes straightforward and easy-to-use components for integration with Windows Azure Services, including: Table, Queue, and Blob. These components allow you to quickly and easily add data storage, queue management, table operations, and more through straightforward component interfaces that natively integrate with your development platform of choice.

Website: http://www.nsoftware.com/ibiz/azure/


Tags :

Download...


HTML Component Library

       
 

HTML Component Library

HTML Component Library is a cross-patform and 100%  native HTML rendering library for Delphi that brings all the  power of HTML/CSS into desktop and mobile Delphi applications.

Unlike other «HTML-like» libraries it is based on powerful HTML/CSS  rendering core with full support of HTML 4.1 and CSS 3 (some of HTML  5 tags are also supported). Tables, shadows, transitions,  animations, SVG images, tranforms and much more.

No DLL’s, no ActiveX, no third party libraries dependencies, only  pure native Delphi code.

Compatibility

Library supports all Delphi versions  from ancient Delphi  5 to Delphi  10.1 Berlin. For Delphi XE4 -  Delphi 10.1 Berlin all FMX platforms are supported - Win32/64,  OSX, Android and iOS.

Unicode (including Right-to-Left) is  supported even for non-unicode Delphi  5 - 2007 using widestrings and  TNT Unicode library.

Updates for new Delphi versions are released in one week (max) after  Delphi release.

 HTML Component Library  جهت پردازش و رندر صفحات  html در دلفی است. بر خلاف سایر کتابخانه هایی که اصطلاحا کتابخانه html  نامیده میشوند این کتابخانه به صورت کامل قادر به رندر کردن HTML/CSS  است و به صورت کامل از HTML 4.1 و CSS 3 پشتیبانی میکند (حتی تعدادی از  تگهای html 5 هم ساپورت میشود). تمامی انواع جداول، سایه ها،  ترزینشنها، انیمیشنها، تصاویر SVG، transform ها و … پشتیبانی میشود.  این کتابخانه هیچ گونه وابستگی خارجی به سایر کتابخانه ها و یا اکتیو  ایکس ندارد و به صورت خالص به زبان دلفی نوشته شده است.

این کتابخانه از  استانداردهای مطرح html پشتیبانی میکند و قادر به تشخیص مارکاپ های  نادرست میباشد. تگهای بسته نشده و یا اشتباه در ترتیب تگها را به راحتی  تشخیص میدهد. فایلهای xml نیز به همراه پشتیبانی از XPath قابل پارز  شدن هستند. در این کتابخانه میتوانید به کمک دستورات مختلفی عناصر Dom  سند را استخراج کنید، این دستورات از جی کوئری نیز پشتیبانی میکنند.  بخشی از کتابخانه برای رندر کردن فایلهای SVG یا وکتور در نظر گرفته  شده است که کارایی بسیاری خوبی در این زمینه درارد.

کامپوننتهای گرافیکی VCL کارآمدی از جمله انواع لیبلها، لیست باکسها،  کامبو باکسها، تب، چک باکس، دکمه های رادیویی، توضیحات بالنی و … در  این کتابخانه وجود دارد که کاربردهای زیادی در ساخت برنامه ها خواهند  داشت. سرعت رندرینگ این کتابخانه بالاست و به راحتی میتواند انواع  فایلهای حجیم و اسناد سنگین را پردزاش کند. قابل ذکر است که این  کتابخانه سازگاری کاملی با زبانهای راست به چپ و یونیکد دارد و با زبان  هایی مثل فارسی و عربی مشکلی ندارد.

 

Website: https://delphihtmlcomponents.com


Tags :

Download...


E-Banking Integrator

E-BANKING INTEGRATOR
 • E-Banking

 • Components
 • Account
 • BankStatment
 • BillPayment
 • CCSatement
 • FIProfile
 • InveStatement

 

Build fully-integrated solutions for retrieving live financial data from banks, credit card, and investment companies. E-Banking Integrator is a powerful suite of components for Open Financial Exchange (OFX) client integration.

Overview

The E-Banking Integrator facilitates the process of accessing financial data and services from bank, credit card, and investment company accounts. The components provide an easy to use interface for accessing financial transaction information.

Website: http://www.nsoftware.com/ibiz/ebank/


Tags :

Download...


Amazon Integrator

AMAZON INTEGRATOR
 • Amazon

 • Components
 • AmazonRequest
 • EC2
 • Glacier
 • PAAPI
 • S3
 • SES
 • SimpleDB

 

Leverage always-on access to Amazon's online storage, messaging, and e-commerce . Amazon Integrator provides easy-to-use components for accessing Amazon Web Services including S3, SQS, SimpleDB, EC2, SES, and E-Commerce Services.

Overview

The Amazon Integrator makes it easy to access Amazon Web Services from any supported platform or development technology. Easy-to-use components can be used to add, modify and delete objects stored on S3 or SimpleDB, add or remove messages from SQS, integrate with ASW e-commerce services, or control EC2 instances.

Website: https://www.nsoftware.com/ibiz/amazon/


Tags :

Download...


ERP (SAP) Integrator

ERP (SAP) INTEGRATOR
 • SAP

 • Components
 • IDocReader
 • IDocWriter
 • SapABAPCode
 • Sockets and Streaming
 • SAPClient
 • SAPQuery
 • SAPServer

 

Easy-to-use components that enable developers to integrate connectivity with SAP NetWeaver systems, regardless of development technology. The ERP Integrator allows developers to rapidly integrate applications with SAP ERP systems.

Overview

The ERP Integrator for SAP provides a simple way to connect to SAP R/3 and NetWeaver systems. The ERP Integrator enables applications to make remote function calls to SAP systems and provides a simple interface for sending and receiving parameters and tables to and from those remote functions.

 

Website: http://www.nsoftware.com/ibiz/sap/


Tags :

Download...


ZylBurner

       
ZylGSM

 

 

 

 

 

Zyl Soft

ZylBurner
Delphi & C++Builder Componen

ZylBurner  is a CD, DVD and Bluray burner Delphi & C++Builder component. It is  based on NeroCmd utility, so it needs Nero Burning ROM to be  installed. This component is very easy to use, it's ideal for  developers for quick CD and DVD writing purposes from Delphi or  C++Builder.
The component works in two modes: synchronous mode and asynchronous  mode. In synchronous mode the operational functions (Burn, Erase,  BurnImage, Eject) always wait for the end of the current operation  and return a value which indicates if the operation was successful  or not. In synchronous mode the return value of the operational  functions is always 0, and the functions don't wait for the end of  the current operation.
You can use it to burn data CDs, DVDs and Blurays, audio CDs, video  CDs, supervideo CDs and video DVDs.

The demo version is fully functional in Delphi and C++Builder IDE,  but it displays a nag dialog (the licensed version will, of course,  not have a nag dialog and will not be limited to the IDE). The  package includes demo programs for Delphi and C++Builder and a help  file with the description of the component.

 

Website: http://www.zylsoft.com/


Tags :

Download...


X12 INTEGRATOR

X12 INTEGRATOR
 • X12

 • Components
 • EDIReader
 • EDIWriter

 

The X12 Integrator provides the utmost in flexibility for developers and businesses interested in enabling their software systems with Internet EDI (X12 and EDIFACT) parsing and message generation capabilities.

Overview

The X12 Integrator includes software components that facilitate Electronic Data Interchange (EDI) mapping and translation (X12 & EDIFACT). The components include flexible schema support enabling developers to use various schema formats allowing for easier integration with existing EDI processing applications.

Website:   https://www.nsoftware.com/ibiz/x12/


Tags :

Download...


EDIFACT Integrator

EDIFACT Integrator
 • EDIFACT

 • Components
 • EDIFACTReader
 • EDIFACTWriter
 • EDIFACTTranslator

 

The EDIFACT Integrator provides the utmost in flexibility for developers and businesses interested in enabling their software systems with Internet EDI (EDIFACT) parsing and message generation capabilities.

Overview

The EDIFACT Integrator includes software components that facilitate Electronic Data Interchange (EDIFACT) parsing, translation, and transformation. The components include flexible schema support enabling developers to use various schema formats allowing for easier integration with existing EDI processing applications.

Website: https://www.nsoftware.com/ibiz/edifact/


Tags :

Download...


2D Barcode FMX Components

 Han-soft logo
 

The 2D Barcode FMX components is a set of FireMonkey components  designed for generating and printing 2D barcode symbols in your  Delphi or C++ Builder applications. Developers use the  components set like any other FMX components. This effective and  powerful components set extends your applications with  2-dimensional barcode technology. It is written in 100% Delphi,  there isn't any dll file is required.

Please read the 2D  Barcode FMX Components User Manual   (Download  PDF file).

Ability to print barcode symbols to paper or draw barcode symbols to TCanvas object Most popular linear and postal barcode symbologies are supported Database functionality is supported All of 32- and 64-bit iOS, Android, Mac OS X, 32- and 64-bit Windows are supported Most popular report systems are supported

Ability to print barcode symbols to paper directly or draw barcode symbols to TCanvas object

Most popular matrix and stacked barcode symbologies are supported

LiveBindings and database functionality are supported

All of Mac OS X, 32- and 64-bit iOS, Android, 32- and 64-bit Windows platforms are supportedp

Ability to save barcode symbol in a variety of picture formats, or copy it to clipboard

 

Website: http://han-soft.com


Tags :

Download...


 

آمارگیر وبلاگ

exirboxhttp://exirbox.com/exirbox.comhttp://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1unigui 0.99 crackخرید برنامه rad studioexirbox delphiexirbox.irerik box crack mydac d7rad studio 10.1 berlin crackhttp://www.exirbox.com/post/38http://www.exirbox.com/post/6list of components at exirboxjquerydelphi xe10nrcommpaxcompiler.v.4.2.fs.rarrad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackpdfhttp://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://www.exirbox.com/post/59http://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208rave reports xe7rad studio xe10reportbuilder 15.03trichviewsecureblackbox xe7erixbox.comdicom vcl downloadcrack rad xe10kbmmemtable