Telegramتوجه

به روز رسانی های سایت از این به بعد فقط از طریق کانال تلگرام به اطلاع اعضا خواهد رسید برای اطلاع از آخرین به روز رسانی ها حتما در کانال تلگرام عضو شویدNote

To update the site from now on will be to members only through channels Telegram for the latest updates be sure to subscribe to  channels Telegram

M5yAtrfh.png


 جهت اطلاع  از آخرین اخبار و به روز رسانی های سایت در کانال تلگرام عضو  شوید

 Join to our channel on Telegram for get the latest news and updates

 ... Telegram  

Tags :


DIUnicode

         
Delphi Inspiration

Components and Applications

DIUnicode

DIUnicode provides text reader and writer classes with 150 Unicode character conversions

DIUnicode's Pascal implementation features more than 70 encodings, like UTF-7, UTF-8, UTF-16, the ISO-8859 family, various Windows and Macintosh codepages, KOI8 character sets, Chinese GB18030, and more. Adding a new character coding is as simple as writing a single conversion procedure.

Key Benefits

DIUnicode is for you if your application needs to handle text with multiple character encodings with high performance and little development time.

Both the Unicode Reader and the Unicode Writer work with strings, buffers, and streams. You can, for example, directly read from or write to database BLOB streams avoiding all temporary storage of your data.

An efficient buffering system guarantees excellent performance, even when processing huge files.

 

Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


TCF Library

tcf
 

Welcome to the  official page of TCF Library!

Here you will find the various components that will make programming  easier and make the most of your application, and make development much  faster and convenient.


Among the Components option in the menu above and know a little more  about the TCF Library, the component library adopted by thousands of  developers.

 

RF0xjrP.png

component TEvAppProtect
 • With this component your your  application is protected against unauthorized executions.
 • Turn your application in trial (for  evaluation) and make it available on various websites.
 • Can be used to release the  application definitely or periods or by number of executions.
 • Super easy to use: just add it in  the main form of the application.
  

 Website:  http://www.elivaldo.com.br/


Tags :

Download...


eDocEngine


 

eDocEngine 
Create documents, spreadsheets and images, and export reports in 20 formats

 

eDocEngine VCL is a comprehensive e-document creation component suite for Delphi™ and C++Builder®. eDocEngine can create documents in clipboard, PDF, RTF, HTML, XHTML, EXCEL, TEXT, CSV, Quattro Pro, LOTUS 1-2-3, DIF, SYLK, TIFF, PNG, SVG (XML-based vector graphics), JPEG, GIF, BMP, EMF and WMF formats. eDocEngine ships with ready-to-use Report-Export interfaces that tightly integrate with popular Delphi reporting tools such as ReportBuilder, FastReport, Rave, QuickReport, and Ace Reporter. Using eDocEngine Report-Export interfaces, you can directly export reports to PDF and other formats without having to write any code.

For complete peace of mind and unmatched value for money, do consider our "all-VCL-products-included" XtremeDevSystem Delphi Subscription. You get 12 months free major and minor updates and priority e-mail support.

Highlights

 • Generate documents in 20 formats - text, spreadsheet (including XLSX), raster image, vector image, and clipboard
 • Add additional output format support for popular Delphi reporting tools such as ReportBuilder, FastReport and Rave
 • Render content with format-specific enhancements such as annotations, form fields and bookmarks in PDF, and worksheets in Excel
 • Specify custom margins, headers, footers, and run-time text placeholders
 • Render text, images, shapes, tables and watermarks
 • Render Unicode content on Excel, PDF, RTF, XHTML & HTML - write non-Latin languages (Russian, Japanese, Thai, Hindi…); render text in all bidirectional text modes for right-to-left languages (Arabic, Farsi, Hebrew); automatically subset embed appropriate fonts (only in PDF)
 • Implement server-side automated document generation
 • Perform canvas and metafile operations on output document

کامپوننتی بسیار قوی جهت ایجاد و ویرایش انواع اسناد و فایلها در دلفی 

Website: http://www.gnostice.com/PDFtoolkit_VCL.asp


Tags :

Download...


Add-in Express for Microsoft Office and Delphi VCL

 ADD-IN EXPRESS™

 

Add-in Express™ 
for Microsoft® Office and Delphi® VCL

Add-in Express for Office and Delphi VCL is the first visual tool for  writing aCOM  add-in, smart  tag and RTD  server in  Delphi. It completely supports these technologies and makes them very  comfortable for programming extensions for all available Microsoft  Office versions across 2000 through Microsoft Office 2013 and Office  2016 32-bit and 64-bit.

Screenshot

Visual designers: you write functional code only

Add-in Express for Office and Delphi is entirely based on the Rapid  Application Development approach and empowers you to develop  professional plugins for Microsoft Office with a couple of clicks. The  programming model and run-time code of Add-in Express are based on  Delphi VCL, and they make your add-ins,smart  tags, Microsoft  Excel RTD servers and  user-defined functions commercial class and feature-rich.

Add-in Express generates COM-based projects that contain all necessary  functionality for Microsoft Office add-ins or smart tags and centralize  all technology-specific components through visual designers and RAD  modules. More about Office  Ribbon designer.

Add-in Express works with all versions of Delphi, from XE2 to XE8, and  target all main applications in the Microsoft Office suite including  Outlook, Word, Excel, PowerPoint etc.

Add-in Express for Office and Delphi - features and benefits

 • Microsoft Office extensibility
 • Version-neutrality - from Microsoft Office 2000 to  2016
 • The best platform for Microsoft Office development
 • Office 2016 fully supported
 • Visual designers
 • Microsoft Excel Task Panes, RTD and UDF
 • Microsoft Outlook-targeted features
 • True RAD - you write applied code only

 Website:  https://www.add-in-express.com


Tags :

Download...


NativeExcel

NativeExcel v3.x is a high-performance solution for Delphi Developers that allows writing of new Excel spreadsheets and reading of existing ones.

A key feature of this version of NativeExcel is support for XLSX file format (Excel 2007/2010 file format).

 

NativeExcel is completely written in Object Pascal and does not require installed Microsoft Office, it writes and reads excel files directly.

NativeExcel can be used as a replacement of standard Excel components, it have the same object model, properties and methods.

 

Website: http://www.nika-soft.com/


Tags :

Download...


TMS Pack for FireMonkey

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS Pack for FireMonkey

Set of highly configurable and styleable components for cross-platform FireMonkey software development

 

Feature Overview

 • COMPONENTS
 • PLANNER COMPONENT
 • RICHEDITOR CONTROL
 • SPELL CHECK
 • TABLEVIEW CONTROL
 • TOOLBAR COMPONENT
 • MEMO COMPONENT
 • EDIT CONTROLS
 • PICKERS & SELECTORS
 • INSTRUMENTATION AND  MULTIMEDIA
 • MISCELLANEOUS COMPONENTS

کامپوننت TMS Pack for FireMonkey مجموعه ای از ابزارهای بسیار زیبا و قابل تنظیم برای پلت فروم توسعه نرم افزار firmonkey برای نسخه ها ی مختلف دلفی میباشد . 


   

 Website:  http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


CodeSite

 
 

The CodeSite Logging System gives developers deeper insight into how their code is executing, which enables them to locate problems more quickly and ensure their application is running correctly. CodeSite's logging classes let developers capture all kinds of information while their code executes and then send that information to a live display or to a log file. Furthermore, both styles of logging, live logging and file logging, can be performed locally or remotely.

A key element to CodeSite's effectiveness is that unlike message boxes and inspecting variables on breakpoints, CodeSite messages are not transient. The resulting log of messages provides valuable information for locating problem areas in your code.

ابزاری برای دیباگ کردن حرفه ایی برنامه های دلفی

Website: http://www.raize.com/Home.asp


Tags :

Download...


nrComm Lib

DeepSoftware

 

nrComm Lib

Component library for Delphi (VCL) 

The nrComm Lib is set of Delphi VCL components, classes and routines for serial communication tasks. Library helps to get access to various devices: serial port, data and voice modems, barcode scanners, Human Interface Devices (HID), Bluetooth, USB, LPT, GSM, GPS and others. It provides solution for quick implementation almost any packet data protocol. It can work with sound and speech. Library allows send SMS messages over connected mobile phone (GSM terminal) and much more. 

nrComm Lib evolving since 1999 and lives over 12 years. Latest release supports most oldest and newest Delphi/CBuilder versions. Our project is always in progress and our team will include into product new features for support modern device interfaces and system API. 
See most valuable features of nrComm Lib below. 

 

این مجموعه شامل كامپوننتهایی است با امكانات زیر :

- دسترسی مستقیم به پورتها Com و LPT
- دسترسی به دستگاههای bluetooth
- دسترسی به Telephone API
- امكان Speech API
- پشتیبانی از Caller ID
- پشتیبانی از GSM
- امكان ارسال SMS
- استخراج اطلاعات مختلف از دستگاه GSM
- پشتیبانی از پروتكل Zmodem
- دسترسی به پورتهای USB
- كنترل دستگاههای USB (خاموش/روشن كردن)
و ...

Website: http://www.deepsoftware.com/


Tags :

Download...


DynamicSkinForm

DynamicSkinForm VCL library help you to create applications with skins.  Skins support forms, menus, hints, many standard and non-standard original controls. Skins with many objects, effects help you to create standard and non-standard cool applications (like WinAmp, iTunes) Also you can create your skins with special editor.

Product page

Screenshots 

 

Website: http://www.almdev.com


Tags :

Download...


 

آمارگیر وبلاگ

exirboxexirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/http://www.exirbox.comrad studio xe 8twain toolkit v4.1www.exirbox.comditidyhttp://www.exirbox.com/post/6exirbox.irerik box crack mydac d7exirbox delphirad studio 10.1 berlin crackunigui 0.99 crackخرید برنامه rad studiopaxcompiler.v.4.2.fs.rarhttp://www.exirbox.com/post/38nrcommjqueryx-files warez crackhttp://www.exirbox.com/post/59pdfrad studio xe10secureblackbox xe7rave reports xe7trichviewrad studio 10 seattle crackwww.exibox.comwptools 7 crackxlsspreadsheetzylgsm full crackhttp://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208delphi xe10crack rad xe10xe10 upd1kbmmemtable