تبلیغات
ExirBox - XLSSpreadSheet

XLSSpreadSheet

 

Work with Excel files in your applications

 


XLSSpreadSheet 2 is a native Delphi component for editing and viewing Microsoft Excel files.

  • With XLSSpreadSheet, you can work with Excel files just as they in Excel itself. The component don't need any other software or libraries to be installed.
  • XLSSpreadSheet works togheter with XLSReadWriteII, wich also is included. XLSSpreadSheet is easy to use. If you are familiar with XLSReadWriteII, you allready have the knowledge that's needed, as all control of the Excel data is trough the XLSReadWriteII object of XLSSpreadSheet.
  • The latest version of XLSReadWriteII is included when you purchase XLSSpreadSheet.
  • XLSSpreadSheet also comes with components for printing and print preview.
  • Full source code is included.
  • No runtime fees for the component.

 

با استفاده از آن میتوانید فایلهای اکسل را در نرم افزار خود نمایش و ویرایش کنید .برای استفاده از این کامپوننت نیازی به نصب بودن برنامه اکسل در کامپیوتر کاربر نهایی نیست .
ویژگیها :
-
فرمول نویسی
-
ایجاد Note برای سلولها
-
تغییر خصوصیات سلولها
-
افزودن تصاویر
-
انتخاب، کپی، انتقال سلولها
-
گروه بندی اطلاعات
-
استخراج اطلاعات به فرمت PDF
و ..

Website: http://www.axolot.com/

Password : exirbox.com

 

XLSSpreadSheet.v.3.00.06.engine.v.6.00.16.XE7.XE10.2.x32.Src.Exirbox.rar - 37.6 MB

XLSSpreadSheet.v.3.00.06.XLS.engine.v.6.00.12.XE10.2.x32.Src.Exirbox.rar - 19.5 MB

XLSSpreadSheet.v.3.00.06.XLS.engine.v.6.00.10.XE10.2.x32.Src.Exirbox.rar - 28.6 MB

XLSSpreadSheet.v.2.00.11.XLS.engine.v.5.20.67.D7.D2010-XE10.x32.Src.Exirbox.rar - 103.5 MB

XLSSpreadSheet.v.2.00.06.XLS.engine.v.5.20.62.XE6-XE8.x32.Src.Exirbox.rar - 3.8 MB

XLSSpreadSheet.v.2.00.06.XLS.engine.v.5.20.57.XE6-XE8.x32.Src.Exirbox.rar - 3.8 MB

XLSSpreadSheet.v.2.00.06.XLS.engine.v.5.20.54.XE6-XE8.x32.Src.Exirbox.rar - 3.8 MB

XLSSpreadSheet.v.2.00.06.XLS.engine.v.5.20.46.XE6-XE8.x32.Src.Exirbox.rar -3.8MB

XLSSpreadSheet.v.2.00.06.XLS.engine.v.5.20.42.D7.XE-XE7.x32.Src.Exirbox.rar - 91.1 MB

XLSSpreadSheet.v.2.00.06.XLS.engine.v.5.20.27.D7.XE-XE6.x32.Src.Exirbox.rar - 70.8 MB

XLSSpreadSheet.v.2.00.06.XLS.engine.v.5.20.26.D7.XE-XE6.x32.Src.Exirbox.rar - 70.8 MB

XLSSpreadSheet.v.2.00.06.XLS.engine.v.5.20.25.D7.XE-XE6.x32.Src.Exirbox.rar - 70.9 MB

XLSSpreadSheet.v.2.00.06.XLS.engine.v.5.20.24.XE6.x32.Src.Exirbox.rar - 11.1 MB

XLSSpreadSheet.v.2.00.06.XLS.engine.v.5.20.22.D7.XE-XE5.x32.Src.Exirbox.rar - 60.1 MB

XLSSpreadSheet.v.2.00.06.XLS.engine.v.5.20.21.D7.XE-XE5.x32.Src.Exirbox.rar - 120.4 MB

XLSSpreadSheet.v.2.00.02.XLS.engine.v.5.20.18.D7.XE-XE5.x32.Src.Exirbox.rar - 60.1 MB

XLSSpreadSheet.v.2.00.02.XLS.engine.v.5.20.14.D7.XE-XE5.x32.Src.Exirbox.rar - 60.2 MB

 

 

xlsspreadsheet

xlsspreadsheet delphi

xlsspreadsheet

xls spreadsheet download

xls spreadsheet free download

download xls spreadsheet

free xls spreadsheet

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for Delphi 7 & RAD Studio XE XE5

XLSSpreadSheet دانلود

دانلود XLSSpreadSheet

XLSSpreadSheet کرک

کرک XLSSpreadSheet

XLSSpreadSheet Download

Download XLSSpreadSheet

XLSSpreadSheet crack

crack XLSSpreadSheet

XLSSpreadSheet free

free XLSSpreadSheet

XLSSpreadSheet Direct link

Direct link XLSSpreadSheet

XLSSpreadSheet Torrent

Torrent XLSSpreadSheet

XLSSpreadSheet Warez

Warez XLSSpreadSheet

XLSSpreadSheet v2.00.06 دانلود

دانلود XLSSpreadSheet v2.00.06

XLSSpreadSheet v2.00.06 کرک

کرک XLSSpreadSheet v2.00.06

XLSSpreadSheet v2.00.06 Download

Download XLSSpreadSheet v2.00.06

XLSSpreadSheet v2.00.06 crack

crack XLSSpreadSheet v2.00.06

XLSSpreadSheet v2.00.06 free

free XLSSpreadSheet v2.00.06

XLSSpreadSheet v2.00.06 Direct link

Direct link XLSSpreadSheet v2.00.06

XLSSpreadSheet v2.00.06 Torrent

Torrent XLSSpreadSheet v2.00.06

XLSSpreadSheet v2.00.06 Warez

Warez XLSSpreadSheet v2.00.06

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS دانلود

دانلود XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS کرک

کرک XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS Download

Download XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS crack

crack XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS free

free XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS Direct link

Direct link XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS Torrent

Torrent XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS Warez

Warez XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine دانلود

دانلود XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine کرک

کرک XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine Download

Download XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine crack

crack XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine free

free XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine Direct link

Direct link XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine Torrent

Torrent XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine Warez

Warez XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) دانلود

دانلود XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21)

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) کرک

کرک XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21)

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) Download

Download XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21)

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) crack

crack XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21)

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) free

free XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21)

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) Direct link

Direct link XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21)

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) Torrent

Torrent XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21)

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) Warez

Warez XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21)

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for دانلود

دانلود XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for کرک

کرک XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for Download

Download XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for crack

crack XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for free

free XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for Direct link

Direct link XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for Torrent

Torrent XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for Warez

Warez XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for Delphi دانلود

دانلود XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for Delphi

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for Delphi کرک

کرک XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for Delphi

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for Delphi Download

Download XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for Delphi

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for Delphi crack

crack XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for Delphi

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for Delphi free

free XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for Delphi

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for Delphi Direct link

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for Delphi 7 & RAD Studio XE XE5 crack

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for Delphi 7 & RAD Studio XE XE5 free

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for Delphi 7 & RAD Studio XE XE5 Direct link

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for Delphi 7 & RAD Studio XE XE5 Torrent

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.21) for Delphi 7 & RAD Studio XE XE5 Warez

XLSSpreadSheet v2.00.06 (XLS engine v5.20.28) for Delphi 7 & RAD Studio XE-XE6

XLSSpreadSheet دانلود

 


Tags : 

آمارگیر وبلاگ

exirboxamazonexirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comnativeexcelrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1unidac 7.1uniguiunigui 0.99 crackخرید برنامه rad studioerik box crack mydac d7exirbox delphipaxcompiler.v.4.2.fs.rarrad studio 10.1 berlin crackexirbox unidachttp://www.exirbox.com/post/38jquerykbmmemtablelist of components at exirboxhttp://www.exirbox.com/post/6exirbox.irgisfast reporthttp://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208http://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://www.exirbox.com/post/59pdfrad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackrad studio xe10secureblackbox xe7nrcomm