تبلیغات
ExirBox - TMS Pack for FireMonkey

TMS Pack for FireMonkey

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS Pack for FireMonkey

Set of highly configurable and styleable components for cross-platform FireMonkey software development

 

Feature Overview

 • COMPONENTS
 • PLANNER COMPONENT
 • RICHEDITOR CONTROL
 • SPELL CHECK
 • TABLEVIEW CONTROL
 • TOOLBAR COMPONENT
 • MEMO COMPONENT
 • EDIT CONTROLS
 • PICKERS & SELECTORS
 • INSTRUMENTATION AND  MULTIMEDIA
 • MISCELLANEOUS COMPONENTS

کامپوننت TMS Pack for FireMonkey مجموعه ای از ابزارهای بسیار زیبا و قابل تنظیم برای پلت فروم توسعه نرم افزار firmonkey برای نسخه ها ی مختلف دلفی میباشد . 


   

 Website:  http://www.tmssoftware.com/


Tags : 

آمارگیر وبلاگ

exirboxexirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/http://www.exirbox.comtwain toolkit v4.1rad studio xe 8www.exirbox.comditidyerik box crack mydac d7exirbox.irhttp://www.exirbox.com/post/6خرید برنامه rad studiohttp://www.exirbox.com/post/38http://exirbox.com/post/73rad studio xe10rad studio 10.1 berlin crackrave reports xe7secureblackbox xe7trichviewexirbox uniguiwptools 7 crackunigui 0.99 crackxe10 upd1zylgsm full crackwww.exibox.comhttp://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73kbmmemtablehttp://exirbox.com/post/208delphi xe10exirbox delphiexirbox delphi berlinexirbox dtk anprexirbox nrcommexirbox odacexirbox resizeexirbox twaintoolkitexirbox unidachttp://www.exirbox.com/post/59