تبلیغات
ExirBox - Solar Calendar

Solar Calendar

ME9k4IXNx.png

 

Solar Calendar
Brought to you by:  (محمد خرسندی)


Description

Solar Calendar is a package for Delphi developers and specially for  Persian developers. The package has got set of components for showing  and selecting Persian / Iranian / Solar / Shamsi / Jalali date in  Persian/Shamsi and Christian(gregorian) interface and many more  functions.

Features

 • Support  Delphi 7, 2007, 2009, 2010, XE, XE2-XE10.2
 • Switch between Persian and  Christian(gregorian) interface and vice versa.
 • Dataset connection
 • Too many functions for working with  Date(IncYear, IncMonth, IncDay, DaysBetween, GotoMonth,  ConvertDate, ...)
 • Customizable Interface
 • Auto Check the date entered
 • Several events on Change layout, button  click,...

 ویژگی  های:

 • پشتیبانی از نسخه های D7-XE10.2
 • دکمه های ماه قبل/بعد اضافه شده است.
 • امکان تغییر ماه با استفاده از کلیدهای کنترل +  جهتی(چپ و راست)
 • امکان تغییر ماه با استفاده از کلیدهای Shift +  جهتی(چپ و راست)
 • اصلاح تابع IncMonth و DecMonth
 • اصلاح تابع IncDay و DecDay
 • رفع اشکال تابع YMDScript
 • رفع اشکال تابع GetToDay
 • عدم وابستگی به نوع و شکل فرمت تاریخ در ویندوز
 • حذف دکمه های کنار Editbox سال

 Website:  http://sourceforge.netTags : 

آمارگیر وبلاگ

exirboxexirbox.comhttp://exirbox.com/amazonhttp://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1خرید برنامه rad studiounigui 0.99 crackerik box crack mydac d7exirbox.irexirbox delphirad studio 10.1 berlin crackpaxcompiler.v.4.2.fs.rarnativeexcelnrcommhttp://www.exirbox.com/post/38jquerykbmmemtablelist of components at exirboxhttp://www.exirbox.com/post/6rave reports xe7http://www.exirbox.com/post/67http://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208fast reporthttp://www.exirbox.com/post/59pdfhttp://www.exirbox.com/post/73rad studio xe10secureblackbox xe7dicom vcl downloaderixbox.comcrack rad xe10dddebugdelphi xe10