تبلیغات
ExirBox - RAD Studio 10.1 Berlin

RAD Studio 10.1 Berlin

 

RAD Studio 10.1 Berlin

UemkbNV.jpg

 

What’s New in RAD Studio 10.1  Berlin

RAD Studio™ is the fastest way to develop cross-platform Native  Apps with flexible Cloud services and broad IoT connectivity. It  provides powerful VCL controls for Windows 10 and enables FMX  development for Windows, Mac and Mobile. RAD Studio supports  Delphi or C++ with a wide array of services for Enterprise  Strong Development™. Look for increased memory for large  projects, extended multi-monitor support, improved Object  Inspector and much more. RAD Studio delivers 5x the speed of  development and deployment across multiple desktop, mobile,  cloud and database platforms including 32-bit and 64-bit Windows  10.

 

CLANG ENHANCED C++ COMPILER FOR WINDOWS 10 AND MOBILE

C++Builder provides a C++ compiler for Windows 10 (32-bit and  64-bit) and Mobile (iOS and Android) with RAD extensions for the  fastest Standard C++ Windows and Cross-Platform development.  Tight integration with VCL for Windows and FMX cross-platform  frameworks, C++11 language support and ARC (Automatic Reference  Counting) based memory management for mobile, with backward  compatibility. C++Builder is a must have upgrade for C++Builder  Windows VCL developers or new C++ mobile and desktop developers  coming from other languages and toolsets such as Java,  ObjectiveC, C#, XCode, Xamarin and Visual Studio.

 

POWERFUL CROSS-PLATFORM UX

Code once and deploy to Windows 10, Android, iOS and OSX with  FireUI

RAD Studio features the FireUI Multi-Device Designer and  cross-platform UI framework that delivers the only true single  source solution for natively compiled applications. Most other  vendors who support native cross-platform development require  separate user interfaces to be written on each platform.

Mobile developers can finally build a common, native look and  feel UI that works across multiple form factors of mobile  phones, tablets, and desktop systems – all at once! From the  user interface code through the rest of the complete client  software stack, your apps can access platform APIs, device  sensors and services, and deliver the best app performance with  native GPU and CPU support all from a common and shared code  base.

RAD Studio Seattle What's New


این نرم افزار قویترین نرم افزار در  صنایع برای توسعه سریع نرم افزارهای کاربردی ، مناسب برای مراکز GUI بوجود آمده بوسیله ویژوال و داده های تکمیلی نرم افزارهای کاربردی برای افراد خاص برای ویندوزهای محلی و شبکه ایست. این نرم افزار شامل زبان های دلفی، C++Builder می شود و شما را قادر می سازد اپلیکیت های خود را تا 5 بار سریعتر در ویندوز های چندگانه و پایگاههای داده دریافت کنید

 این نرم افزار بر مبنای پاسکال شی‌گرا بوده و از این زبان مشتق شده است. البته بورلند نسخه‌ای از دلفی و سی‌پلاس‌پلاس‌بیلدر را برای لینوکس به نام کایلیکس (Kylix) ارائه کرد که مورد استقبال توسعه دهندگان نرم‌افزارهای لینوکس قرار نگرفت. نرم‌افزارهای دلفی در ابتدا به صورت مستقیم از کتابخانه‌های ویندوز و کتابخانهٔ مخصوص خود به نام VCL استفاده می‌کرد، اما پس از نسخه ۶ دلفی، امکانات استفاده از دات‌نت هم به آن اضافه شد. در حال حاضر می‌توان دلفی را یکی از رایج‌ترین زبان‌های ممکن در ایران دانست.

 زبانِ دلفی  که پیشتر برای طراحی نرم‌افزاهای تحت ویندوز به کار می‌رفت، امروزه چنان توسعه یافته است که برای تولید نرم‌افزارهای تحت سیستم‌عاملِ لینوکس و دات‌نت نیز به کار می‌آید. بیشترین کاربرد دلفی در طراحی برنامه‌های رومیزی و پایگاه دا‌ده‌ها‌ است، اما به عنوان یک ابزارِ «چند- منظوره»، برای طراحی انواع گوناگونی از پروژه‌های نرم‌افزاری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 امکانات جدید اضافه شده به این نسخه:

1. قابلیت IDE Insight؛ که به شما امکان جستجوی هر چیزی در پروژه از طریق فشردن کلید F6 می دهد.

2. قابلیت Code Formatter؛ برای فرمت بندی خودکار سورس کد.

3. قابلیت Class Explorer در C++ Builder که به برنامه نویس امکان جستجو و مشاهده تمامی کلاس های قابل دسترس، و ارتباط آنها با هم را می دهد.

4. امکان دیباگ کردن یک Thread خاص در نرم افزارهای Multi-threaded.

5. قابلیت Data Visualizer در دیباگر که امکان نمایش محتوای نوع داده های خاصی مثل TStringList یا TDateTime را در هنگام دیباگ در اختیار برنامه نویس قرار می دهد، و برنامه نویس می تواند برای نوع داده های خودش Data Visualizer اختصاصی بسازد و در IDE رجیستر کند.Password : exirbox.com  


Delphi XE10.1 Lite v 13.0

-----------------------------------------------------------------------

Delphi.XE.10.1.Lite.v.13.0.part1.rar - 650.0 MB

Delphi.XE.10.1.Lite.v.13.0.part2.rar - 650.0 MB

Delphi.XE.10.1.Lite.v.13.0.part3.rar - 650.0 MB

Delphi.XE.10.1.Lite.v.13.0.part4.rar - 650.0 MB

Delphi.XE.10.1.Lite.v.13.0.part5.rar - 415.1 MB


_______________________________________________________


Delphi XE10.1 Lite v 13.1

-----------------------------------------------------------------------

Delphi.XE10.1.Lite.v.13.1.part1.rar - 650.0 MB

Delphi.XE10.1.Lite.v.13.1.part2.rar - 650.0 MB

Delphi.XE10.1.Lite.v.13.1.part3.rar - 650.0 MB

Delphi.XE10.1.Lite.v.13.1.part4.rar - 561.2 MB


_______________________________________________________


AfcK.jpg

Delphi XE10.1 Lite v 13.2

-----------------------------------------------------------------------

Delphi.XE10.1.Lite.v.13.2.part2.rar - 700.0 MB

Delphi.XE10.1.Lite.v.13.2.part3.rar - 700.0 MB

Delphi.XE10.1.Lite.v.13.2.part4.rar - 700.0 MB

Delphi.XE10.1.Lite.v.13.2.part5.rar - 439.2 MB


_______________________________________________________


Delphi XE10.1

-----------------------------------------------------------------------

delphicbuilder.xe10.1.win.Exirbox.part01.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.win.Exirbox.part02.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.win.Exirbox.part03.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.win.Exirbox.part04.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.win.Exirbox.part05.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.win.Exirbox.part06.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.win.Exirbox.part07.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.win.Exirbox.part08.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.win.Exirbox.part09.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.win.Exirbox.part10.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.win.Exirbox.part11.rar - 335.3 MB

 

-----------------------------------------------------------------------

Crack File

-----------------------------------------------------------------------


 HotFix

29812_firedac_ini_file_utility.rar - 465 KB

30491_firemonkey_premium_styles_pack_for_rad_studio_10.1_berlin 2016-04-19.rar - 20.8 MB

30492_vcl_premium_styles_pack_for_rad_studio_10.1_berlin 2016-04-19.rar - 470 KB

30498_ip_works_for_delphi_10.1_berlin 2016-04-19.rar - 6.5 MB

30500_fastreport_vcl_5_for_rad_studio_delphi_c_builder_10.1_berlin 2016-04-19.rar - 18.2 MB

30501_fastreport_fmx_for_rad_studio_delphi_and_c_builder_10.1_berlin 2016-04-19.rar - 17.0 MB

30521_rad_studio_10.1_berlin_firemonkey_accessibility_pack 2016-04-19.rar - 1.2 MB

30522_bde_installer_for_rad_studio_delphi_c_builder_10.1_berlin 2016-04-21.rar - 27.0 MB

30524_rest_json_and_using_a_fun_site_name2gen.rar - 306 KB

30530_april_2016_rad_studio_10.1_berlin_hotfix_for_datasnap 2015-05-04.rar - 18.3 MB

30531_april_2016_rad_studio_10.1_berlin_hotfix_for_samsung_galaxy 2016-04-27.rar - 258 KB

30539_fixes_the_view_menu_for_rad_studio_10.1_berlin 2016-05-01.rar - 8 KB

 

_______________________________________________________


Delphi XE10.1 update 1

-----------------------------------------------------------------------


delphicbuilder.xe10.1.up1.win.Exirbox.part02.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.up1.win.Exirbox.part03.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.up1.win.Exirbox.part04.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.up1.win.Exirbox.part05.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.up1.win.Exirbox.part06.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.up1.win.Exirbox.part07.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.up1.win.Exirbox.part08.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.up1.win.Exirbox.part09.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.up1.win.Exirbox.part10.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.up1.win.Exirbox.part11.rar - 64.7 MB

-----------------------------------------------------------------------

Crack File

delphicbuilder.xe10.1.up1.win.Path.Exirbox.rar - 557 KB


_______________________________________________________
Delphi XE10.1 update 2

-----------------------------------------------------------------------

 delphicbuilder.xe10.1.up2.win.Exirbox.part01.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.up2.win.Exirbox.part02.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.up2.win.Exirbox.part03.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.up2.win.Exirbox.part04.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.up2.win.Exirbox.part05.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.up2.win.Exirbox.part06.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.up2.win.Exirbox.part07.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.up2.win.Exirbox.part08.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.up2.win.Exirbox.part09.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.up2.win.Exirbox.part10.rar - 700.0 MB

delphicbuilder.xe10.1.up2.win.Exirbox.part11.rar - 73.1 MB

-----------------------------------------------------------------------

Crack File

delphicbuilder.xe10.1.up2.win.Path.Exirbox.rar - 1.1 MB

 

  • Tags :     

    آمارگیر وبلاگ

    exirboxamazonexirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comnativeexcelrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1unidac 7.1uniguiunigui 0.99 crackخرید برنامه rad studioerik box crack mydac d7exirbox delphipaxcompiler.v.4.2.fs.rarrad studio 10.1 berlin crackexirbox unidachttp://www.exirbox.com/post/38jquerykbmmemtablelist of components at exirboxhttp://www.exirbox.com/post/6exirbox.irgisfast reporthttp://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208http://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://www.exirbox.com/post/59pdfrad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackrad studio xe10secureblackbox xe7nrcomm