تبلیغات
ExirBox - FMXLinux 1.28

FMXLinux 1.28

             
 

 

 
 

FireMonkey implementation for Linux

Start build UI Linux apps with Embarcadero Delphi and FmxLinux

 
 
 

Overview

FmxLinux is a toolchain that permits the development Linux application using Embarcadero Linux compiler and FMX.

Conceptually, FmxLinux is a combination of two major components:

  • Runtime: Brand-new implementations of FireMonkey for Linux, tightly integrated with the native linux runtime.
  • Design Time Management: An IDE expert which allows to add Linux platform to FMX project and setup it with FmxLinux.

Requirements:

FmxLinux requires Embarcadero Delphi with Linux development add-on. It works with all Delphi versions since Tokyo.

Using FmxLinux you focus only on your FMX application and FMXLinux makes it available on Linux.

Native Look & Feel:

FmxLinux provides high-quality Ubuntu style as default Linux style.

Cross-Platform:

Real cross-platform developement, focus on your app and FmxLinux makes it for Linux.

Work in RAD Studio:

Code and debug your app in Delphi IDE. All RAD Studio features are available.

Website: http://www.fmxlinux.com/

Website: http://www.ksdev.com/

 cracked fmxlinux ,cracked fmxlinux ,download CETools ,download CETools ,download fmxlinux ,download fmxlinux ,download fmxlinux crack ,download fmxlinux crack ,download fmxlinux free ,download fmxlinux free ,download fmxlinuxs ,download fmxlinuxs ,fmxlinux ,fmxlinux ,fmxlinux ,fmxlinux ,fmxlinux crack ,fmxlinux crack ,fmxlinux software ,fmxlinux software ,fmxlinux software download ,fmxlinux software download ,fmxlinux دانلود ,fmxlinux دانلود ,fmxlinux دانلود برنامه ,fmxlinux دانلود برنامه ,fmxlinux دانلود رایگان ,fmxlinux دانلود رایگان ,fmxlinux دانلود کامپویننت ,fmxlinux دانلود کامپویننت ,fmxlinux دانلود کرک ,fmxlinux دانلود کرک ,fmxlinux دانلود نرم افزار ,fmxlinux دانلود نرم افزار ,fmxlinux دانلود نسخه فول ,fmxlinux دانلود نسخه فول ,fmxlinux دانلود نسخه کامل ,fmxlinux دانلود نسخه کامل ,fmxlinux کامپوننت ,fmxlinux کامپوننت ,fmxlinux کرک ,fmxlinux کرک ,fmxlinux نرم افزار ,fmxlinux نرم افزار ,fmxlinux نسخه فول ,fmxlinux نسخه فول ,fmxlinux نسخه کامل ,fmxlinux نسخه کامل برنامه ,fmxlinux برنامه ,fmxlinux برنامه ,fmxlinux دانلود برنامه ,fmxlinux دانلود


Tags : 

آمارگیر وبلاگ

exirboxamazonexirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comnativeexcelrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1unidac 7.1uniguiunigui 0.99 crackخرید برنامه rad studioerik box crack mydac d7exirbox delphipaxcompiler.v.4.2.fs.rarrad studio 10.1 berlin crackexirbox unidachttp://www.exirbox.com/post/38jquerykbmmemtablelist of components at exirboxhttp://www.exirbox.com/post/6exirbox.irgisfast reporthttp://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208http://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://www.exirbox.com/post/59pdfrad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackrad studio xe10secureblackbox xe7nrcomm