تبلیغات
ExirBox - DIContainers

DIContainers

         
 Delphi Inspiration

Components and Applicationst

DIContainers

DIContainers is a collection of more than 100 different container classes for Borland / CodeGear Delphi.

Four different container structures are available:

  • Hash containers
  • Doubly-linked lists
  • N-ary trees
  • Vector containers

DIContainers is designed with easy customization in mind. Unlike other libraries, it strictly separates a containers' data and structure:

  • Data describes an individual item in the container, for example an Integer number. The data layer is mostly responsible to manage the item's memory, but also for copying, comparing, and streaming of items. Data items in DIContainers are made up of memory efficient Pascal records. Special item handlers take care to initialize and finalize items automatically as required.

  • Structure describes the arrangement of items within the container, like linked list, linear vector, etc. The structure determines how quickly items can be added, manipulated and retrieved from the container. Using different item handlers, the same structure can provide for quite different containers (see hierarchy on the right). To create a new container for some type of data, it is often sufficient to reuse an already existing item handler or to create a new item handler for the new type of data.

  • Type. On top of the general container classes, there are many ready-made containers which interface typed access to their items like strings (WideStrings and AnsiStrings), different Number types, Objects, Pointer, and various combinations of the above. More than 100 of these containers are ready to use straight out of the box.

 

Website: http://www.yunqa.de/

  Password : exirbox.com

 


توجه: با توجه به درخواست شرکت مربوطه لینکهای دانلود در حال حاضر غیر فعال است، در صورت نیاز به آدرسexirbox@gmail.com ایمیل ارسال کنید تا لینک برایتان ارسال گردد، لازم به ذکر است تاکید ما همیشه به تهیه نسخه اصلی برنامه است

Note: Due to the company's application download links are currently disabled, if you need to addressexirbox@gmail.com email to send you the link, be sure to mention our focus is always to provide the original programDIContainers.v.5.8.0.D4-XE10.2.Stp.Crk.Exirbox.rar - 11.5 MB

DIContainers.v.5.7.0.D4-XE10.1.Stp.Crk.Exirbox.rar - 11.5 MB

DIContainers.v.5.6.2.D7-XE10.Stp.Exirbox.rar - 10.9 MB

DIContainers.v.5.6.0.D7-XE7.Src.Exirbox.rar - 9.2 MB

DIContainers.v.5.5.0.XE7.Src.Exirbox.rar - 3.0 MB

DIContainers.v.5.5.0.D7-XE6.Stp.Crk.Exirbox.rar - 6.9 MB

DIContainers.v.5.1.0.D7-XE5.Stp.Crk.Exirbox.rar - 6.4 MB

DIContainers.v.5.0.0.D7-XE5.Stp.Crk.Exirbox.rar - 5.9 MBTags : 

آمارگیر وبلاگ

exirboxexirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/http://www.exirbox.comrad studio xe 8twain toolkit v4.1www.exirbox.comditidyexirbox.irerik box crack mydac d7exirbox delphiunigui 0.99 crackrad studio 10.1 berlin crackpaxcompiler.v.4.2.fs.rarhttp://www.exirbox.com/post/38nrcommhttp://www.exirbox.com/post/6jquerykbmmemtableخرید برنامه rad studioxlsspreadsheetwww.exibox.comhttp://www.exirbox.com/post/73http://www.exirbox.com/post/59pdfrave reports xe7rad studio xe10reportbuilder 15.03wptools 7 crackhttp://www.exirbox.com/post/67rad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackxe10 upd1zylgsm full cracktrichviewsecureblackbox xe7erixbox.comdelphi xe10dicom vcl download