تبلیغات
ExirBox - مطالب Link Rank

VCL Skin

   

VCLSkin™ is a component used to create skinnable user interfaces for Delphi/C++Builder applications. Extremely easy to use, simply place the component on the Main Form and Vclskin will skin the entire application with no need for source code modification.

VCLSkin is the leader in its field, supporting most third-part controls in the market , VCLSkin provides support for more 3rd-party controls than any other component of its kind.


VclSkin یک کامپوننت جهت ایجاد پوسته رابط کاربری برای برنامه های Delphi و C++Builder می باشد. استفاده از این کامپوننت بسیار آسان است, کامپوننت را در فرم اصلی قرار دهید و Vclskin بدون نیاز به تغییر کد پوسته را وارد برنامه می کند. همچنین کامپوننت نام برده شده از کنترل های شخص ثالث پشتیبانی می کند. برخلاف دیگر کامپوننت های پوسته که باید برای ساخت پوسته برنامه منبع را تغییر دهید, VclSkin می تواند کنترل استاندارد پوسته دلفی را بسازد.


Website: http://www.link-rank.com/


Tags :

Download... 

آمارگیر وبلاگ

exirboxhttp://exirbox.com/exirbox.comhttp://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1unigui 0.99 crackخرید برنامه rad studioexirbox delphiexirbox.irerik box crack mydac d7rad studio 10.1 berlin crackhttp://www.exirbox.com/post/38http://www.exirbox.com/post/6list of components at exirboxjquerydelphi xe10nrcommpaxcompiler.v.4.2.fs.rarrad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackpdfhttp://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://www.exirbox.com/post/59http://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208rave reports xe7rad studio xe10reportbuilder 15.03trichviewsecureblackbox xe7erixbox.comdicom vcl downloadcrack rad xe10kbmmemtable