تبلیغات
ExirBox - مطالب TMS Software

TMS Smooth Controls Pack

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS Smooth Controls Pack

Your applications never get a second chance on a first impression. Use feature-rich sophisticated looking & smoothly animated controls.

 

Feature  overview

 • TAdvSmoothWin8Marquee
 • TMS  TAdvSmoothRotaryMenu &  TAdvSmoothRotaryMenuDialog
 • TAdvSmoothCircularProgress
 • TAdvSmoothPageSlider
 • TAdvSmoothTileList
 • TAdvSmoothListBox, TDBAdvSmoothListBox
 • TAdvSmoothMegaMenu
 • TAdvSmoothTouchKeyboard &  TAdvSmoothPopupTouchKeyboard
 • TAdvSmoothDock
 • TAdvSmoothSplashScreen
 • TAdvSmoothMessageDialog
 • TAdvSmoothSlider, TDBAdvSmoothSlider
 • TAdvSmoothScrollBar
 • TAdvSmoothTimeLine, TDBAdvSmoothTimeLine
 • TAdvSmoothGauge
 • TAdvSmoothJogWheel
 • TAdvSmoothTabPager
 • TAdvSmoothTrackbar
 • TAdvSmoothProgressBar
 • TAdvSmoothLEDLabel, TDBAdvSmoothLEDLabel
 • TAdvSmoothStatusIndicator
 • TAdvSmoothToggleButton
 • TAdvSmoothSpinner
 • TAdvSmoothButton
 • TAdvSmoothCalendar, TAdvSmoothDatePicker,  TDBAdvSmoothDatePicker
 • TAdvSmoothCalendarGroup
 • TAdvSmoothLabel, TDBAdvSmoothLabel
 • TAdvSmoothCalculator &  TAdvSmoothCalculatorDropDown
 • TAdvSmoothMenu
 • TAdvSmoothPanel
 • TAdvSmoothExpanderGroup
 • TAdvSmoothExpanderPanel
 • TAdvSmoothExpanderButtonPanel

 مجموعه TMS Smooth Controls مجموعه ای کامپوننت های VCL متحرک برای Delphi & C++Builder می باشد که ظاهری بسیار زیبا دارد. تکنولوژی های بنیادی به کار رفته در این نرم افزار Microsoft GDI+ API می باشند که از گرادیان های پیچیده، رسم مات و گرادیان مات، تصاویر PNG به همراه شفافیت آلفا، پر کردن تصویر و روزنه ها و آنتی آلیاسینگ پشتیبانی می کنند. همچنین این کامپوننت های مختلف از موتور سبک و سریع رندر HTML برای نمایش متن استفاده می کند و از قابلیت های قالب بندی HTML همچون تعیین رنگ، فونت، تصویر و تعیین هایپرلینک پشتیبانی می کند. هر دو تکنولوژی از TGDIPFill استفاده می کنند که در کامپوننت مجدداً استفاده شده است.


اگرچه ظاهر کامپوننت ها را می توانید به صورت کاملاً سفارشی درآورید، اغلب افراد تمایل دارند که ظاهر اپلیکیشن های خود را به شکل Microsoft Office یا استایل های ویندوز درآورند. در نتیجه اغلب کامپوننت های موجود در مجموعه TMS Smooth Controls دارای پرست های داخلی برای تنظیم رنگ Microsoft Office 2003، Microsoft Office 2007، Microsoft Office 2010 و Microsoft Office 2013 هستند.

مجموعه کامپوننت TMS Smooth Controls برای ویندوز XP، 2003، ویندوز ویستا، ویندوز 2008، ویندوز 7 و ویندوز 8 طراحی شده اند. همچنین اگر کتابخانه Microsoft GDIPLUS.DLL بر روی اپلیکیشن اجرا شده باشد، این کامپوننت ها بر روی ویندوز 2000 قابل استفاده اند.

مجموعه کامپوننت TMS Smooth Controls برای استفاده با ماوس، کیبورد و صفحات لمسی طراحی شده اند.

Website: http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


TMS Pack for FireMonkey

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS Pack for FireMonkey

Set of highly configurable and styleable components for cross-platform FireMonkey software development

 

Feature Overview

 • COMPONENTS
 • PLANNER COMPONENT
 • RICHEDITOR CONTROL
 • SPELL CHECK
 • TABLEVIEW CONTROL
 • TOOLBAR COMPONENT
 • MEMO COMPONENT
 • EDIT CONTROLS
 • PICKERS & SELECTORS
 • INSTRUMENTATION AND  MULTIMEDIA
 • MISCELLANEOUS COMPONENTS

کامپوننت TMS Pack for FireMonkey مجموعه ای از ابزارهای بسیار زیبا و قابل تنظیم برای پلت فروم توسعه نرم افزار firmonkey برای نسخه ها ی مختلف دلفی میباشد . 


   

 Website:  http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


TMS FixInsight

TMS Software | Productivity software building blocks

 

 

TMS FixInsight

Code analysis tool for Delphi developers that detects  issues in Delphi source code.

 

 
FixInsight for Delphi

The tool for Delphi developers that detects issues in Delphi source code 

The static code analysis performed by FixInsight can help  you find bugs early in the development process. You will be able to  identify potential errors and oddities. Think of FixInsight as a  compiler extension that lets you instantly find issues in your code  which you would spend hours debugging otherwise. Find bugs in your code  before your customers do.

 • Examine your  source code and get a list of issues found
 • Improve application  reliability and quality
 • Reduce overall  costs of development, maintenance and support

 

In addition to producing a list of warnings when issues  are found, the tool also checks your code for coding convention  compliance. You can find a full list of code patterns handled by  FixInsight in documentation.  You even can integrate FixInsight with your build process using the  command-line tool, it has a whole set of options that will let you run  analysis automatically.

 این ابزار به شما در یافتن اشکالات کد نویسی کمک کرده و در واقع تکمیل کننده کامپایلر دلفی است.
 • بهبود قابلیت اطمینان نرم  افزار و کیفیت
 • کاهش هزینه های کلی توسعه،  نگهداری و پشتیبانی

 Website:  http://sourceoddity.com/

 Website:  http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


TMS IntraWeb iPhone controls pack

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS IntraWeb iPhone controls pack

Set of IntraWeb components to create web applications for mobile devices like iPhone, iPad, Android that offer a look & feel very close to native applications

           

 

Feature Overview

The TMS IntraWeb iPhone Controls Pack has been designed for and tested with iPhone, iPod Touch, iPad, Android. Please note the TMS IntraWeb iPhone Controls Pack is not intended to be used in common desktop browsers like Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari, ... Website:  http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


TMS Scripter

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS Scripter

Add the ultimate flexibility and power into your applications with native Pascal or Basic scripting and full IDE (Integrated Development Environment) with visual form designer, object inspector, and more.

     

Make your applications end-user customizable!

By building scripting support into your  applications, you can provide a high degree of  configurability, flexibility and automation control  in your applications. 

 • It allows modification of the  application behaviour without needing to update  the full application. Just sending a new small  script file is sufficient.

 • It allows you to create and  debug scripts and forms at runtime in an  Delphi-like Integrated Development Environment.

 • End users can add totally new  functionality to an application by binding  application logic with COM servers through  scripting.

 • Different end user specific  rules can be put in scripts allowing to maintain  a single application for different uses

 • And much more ...

TMS Scripter supports pseudo-compiled scripts,  making time critical script routines even faster. 

 

امکانات  و ویژگی های TMS Scripter:

- IDE کامل برای نوشتن پروژه  های اسکریپتی با پشتیبانی از زبانهای پاسکال و بیسیک
- پشتیبانی از فرمها در اسکریپتها
- پشتیبانی از کراس پلتفرم: win32,win64, macOS, iOS و اندروید
- سیستم دیباگینگ مجتمع شده در IDE شامل breakpoints, watch  viewer, trace into libraries و …
- امکان استفاده از استایلهای دلفی ۷ و دلفی ۲۰۰۷ برای  کامپوننتها
- سینتکس هایلایت و تکمیل خودکار کدها
- سیستم فیلترینگ در پلت ابزارها در استایلی شبیه دلفی ۲۰۰۷
- دیالوگهای راهنمایی برای کار با برنامه
- امکان لود و اجرای فرمهای dfm دلفی
- پشتیبانی از بلاکهای try..except و try..finally در  اسکریپتها
- امکان خواندن و نوشتن متغیرها و ثوابت دلفی در اسکریپت
- امکان فراخوانی فایلهای DLL
- امکان ساخت کلاسهای اختصاصی با متدها و پراپرتی های مختص خود  برای استفاده در اسکریپت
و …

 Website: http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


TMS iCL

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS iCL

No compromises: 100% iOS performance, 100% iOS look, 100% iOS feel components

Includes

 • TTMSFMXNativeUIDocumentInteractionController

 • TTMSFMXNativeLocalAuthentication

 • TTMSFMXNativeCLLocationManager

 • TTMSFMXNativeCMMotionManager

 • TTMSFMXNativeCMAltimeter

 • TTMSFMXNativeMultipeerConnectivity

 • TTMSFMXNativeiCloudDocument

 • TTMSFMXNativePDFLib

 • TTMSFMXNativeiCloud

 • ...

TTMSFMXNativeMultipeerConnectivity

 

 Website: http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


TMS FlexCel VCL

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS FlexCel for VCL & FireMonkey

Powerful, extensive & flexible component suite for native Excel report & file generation & manipulation for VCL & FireMonkey

           
   
           
 • FlexCel for VCL / FireMonkey is a suite of Delphi XE, XE2, XE3, XE4, XE5, XE6, XE7, XE8, XE10, XE10.1, XE10.2 components allowing to manipulate Excel files. It includes an extensive API allowing to natively read/write Excel files. If you need to read or create complex spreadsheets, on Windows or Mac OS-X on machines without Excel installed, Flexcel can do the job.
 • Support for cross platform use: Win32, Win64, Mac OS-X, iOS and Android
 • 100% Native support for Excel .XLSX, .XLSM file formats (Excel 2007 - Excel 2013)
 • 100% Native support for Excel .XLS Excel 95 - Excel 2016
 • 100% Native PDF report generation from .XLS/.XLSX files (PDF/A 1, 2 and 3 support)
 • 100% Native support for previewing and printing .XLS/.XLSX files
 • Fully standards compliant HTML 5 file generation from .XLS/.XLSX files
 • Export .XLS & .XLSX files to SVG
 • Report Engine that allows to create complex reports using Excel as your report designer, so your final users can modify them. You can use images / comments / conditional formats / merged cells / pivot tables / charts and almost anything you can think of on those reports
 • Support for formula recalculation with over 200 Excel formulas
 • ApiMate tool for automatically showing needed Delphi/C++ code for generating specific .XLS/.XLSX file cells with Flexcel
 • Templates can be embedded inside your exe. No additional files to distribute
 • Can write images/comments/conditional formats/merged cells/pivot tables/charts and almost the complete Excel feature set in native mode
 • Designed from start to make full use of modern Delphi features like records with methods or generics.
 • Also available as a fully managed .NET library
 

Website: http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


TMS WebGMaps

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS WebGMaps

VCL Component with extensive configurability for integrating Google Maps in Delphi & C++Builder

The TMS TWebGMaps is a component that allows integration of the Google Maps road map control.

The TWebGMaps component renders maps of different types: default roadmap view, satellite view, hybrid view (a mix of satellite view with roadmap information), and terrain (topographic style map). TWebGMaps offers pan, zoom and scale control.

In this document you will find an overview of the TWebGMaps component and its features, code snippets to quickly start using the component and overviews of properties, methods and events.

 

Website: http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


TMS WebOSMaps

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS WebOSMaps

Mapping component to integrate, display & control OpenStreetMaps in VCL Windows applications

The TMS TWebOSMaps is a component that allows integration of the OpenStreetMaps road map control. TWebOSMaps offers pan, zoom and scale control.

In this document you will find an overview of the TWebOSMaps component and its features, code snippets to quickly start using the component and overviews of properties, methods and events.

 

Website: http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


TMS Advanced Charts

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS Advanced Charts

DB-aware and non DB-aware feature-rich charting components for business, statistical, financial & scientific data

TMS Advanced Charts Collection

The TMS Advanced Charts is designed to display different kinds of data. From financial and
marketing data to monthly business sales, graphical and educative math data. The graphical user interface supports chart types such as bar, histogram, area, line, ohlc, candlestick, and many variants like stacked bar, stacked area, stacked percentage area, stacked percentage bar, pie charts, donut chart, spider chart, bubble chart … The line, bar or area charts can be shown in vertical and in horizontal direction. TMS Advanced Charts is easy to use with features like multiple chart panes, scrolling, scaling, synched chart panes, synched crosshairs and much more…
 

 

Website: http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


 

آمارگیر وبلاگ

exirboxamazonexirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comnativeexcelrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1unidac 7.1uniguiunigui 0.99 crackخرید برنامه rad studioerik box crack mydac d7exirbox delphipaxcompiler.v.4.2.fs.rarrad studio 10.1 berlin crackexirbox unidachttp://www.exirbox.com/post/38jquerykbmmemtablelist of components at exirboxhttp://www.exirbox.com/post/6exirbox.irgisfast reporthttp://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208http://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://www.exirbox.com/post/59pdfrad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackrad studio xe10secureblackbox xe7nrcomm