تبلیغات
ExirBox - مطالب TwoDesk Software Company

Castalia

TwoDesk Software Company

Castalia for Delphi

Smart coding tools for Delphi programmers

Write better code faster, understand code more completely, and improve the code you already have.

Castalia Features
Castalia adds these tools and features to the Delphi IDE:

 • Smart syntax highlighting
 • Navigation toolbar
 • Sidebar
 • Smart symbol search
 • Text search
 • Favorites
 • Project statistics
 • Code templates
 • Smart keys
 • Identifier case correction
 • Inline variable declaration
 • Automatic Line wrap
 • Selection expansion
 • Prototype Synchronization
 • Bookmark stack
 • Refactoring
 • Auto save
 • Clipboard history
 • Multipaste
 • Code analysis
 • Live syntax checking
 • Fix line breaks
 • Show debug variables in editor

Castalia یکی از بهترین ابزار های کد نویسی برای محیط دلفی میباشد که امکاناتی که برای برنامه نویس در محیط IDE دلفی به وجود می آورد باعث افزایش سرعت کد نویسی و کاهش اشتباهات رایج برنامه نویس میشود ، استفده از این ابزار را برای تمام دلفی کاران توصیه میکنم .
 

از برخی قبلیت های اصلی :

- آنالیز کد

- دستیار هوشمند برای کد نویسی

- ابزار های طراحی فرم

- سیستم Refactoring اتوماتیک و قدرتمند

- Highlighting قوی کد که باعث خوانای راحتتر کد میشود

- و بسیاری امکانات دیگر

WebSite: http://www.twodesk.com


Tags :

Download... 

آمارگیر وبلاگ

exirboxexirbox.comhttp://exirbox.com/amazonhttp://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1خرید برنامه rad studiounigui 0.99 crackerik box crack mydac d7exirbox.irexirbox delphirad studio 10.1 berlin crackpaxcompiler.v.4.2.fs.rarnativeexcelnrcommhttp://www.exirbox.com/post/38jquerykbmmemtablelist of components at exirboxhttp://www.exirbox.com/post/6rave reports xe7http://www.exirbox.com/post/67http://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208fast reporthttp://www.exirbox.com/post/59pdfhttp://www.exirbox.com/post/73rad studio xe10secureblackbox xe7dicom vcl downloaderixbox.comcrack rad xe10dddebugdelphi xe10