تبلیغات
ExirBox - مطالب TwoDesk Software Company

Castalia

TwoDesk Software Company

Castalia for Delphi

Smart coding tools for Delphi programmers

Write better code faster, understand code more completely, and improve the code you already have.

Castalia Features
Castalia adds these tools and features to the Delphi IDE:

 • Smart syntax highlighting
 • Navigation toolbar
 • Sidebar
 • Smart symbol search
 • Text search
 • Favorites
 • Project statistics
 • Code templates
 • Smart keys
 • Identifier case correction
 • Inline variable declaration
 • Automatic Line wrap
 • Selection expansion
 • Prototype Synchronization
 • Bookmark stack
 • Refactoring
 • Auto save
 • Clipboard history
 • Multipaste
 • Code analysis
 • Live syntax checking
 • Fix line breaks
 • Show debug variables in editor

Castalia یکی از بهترین ابزار های کد نویسی برای محیط دلفی میباشد که امکاناتی که برای برنامه نویس در محیط IDE دلفی به وجود می آورد باعث افزایش سرعت کد نویسی و کاهش اشتباهات رایج برنامه نویس میشود ، استفده از این ابزار را برای تمام دلفی کاران توصیه میکنم .
 

از برخی قبلیت های اصلی :

- آنالیز کد

- دستیار هوشمند برای کد نویسی

- ابزار های طراحی فرم

- سیستم Refactoring اتوماتیک و قدرتمند

- Highlighting قوی کد که باعث خوانای راحتتر کد میشود

- و بسیاری امکانات دیگر

WebSite: http://www.twodesk.com


Tags :

Download... 

آمارگیر وبلاگ

exirboxexirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/http://www.exirbox.comwww.exirbox.comtwain toolkit v4.1rad studio xe 8ditidyexirbox.irerik box crack mydac d7exirbox delphirad studio 10.1 berlin crackpaxcompiler.v.4.2.fs.rarhttp://www.exirbox.com/post/38nrcommhttp://www.exirbox.com/post/6jquerykbmmemtableunigui 0.99 crackdicom vcl downloadwww.exibox.comreportbuilder 15.03wptools 7 crackxlsspreadsheetrad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackxe10 upd1zylgsm full cracktrichviewsecureblackbox xe7http://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://www.exirbox.com/post/59pdfrave reports xe7rad studio xe10erixbox.comdelphi xe10خرید برنامه rad studio