تبلیغات
ExirBox - مطالب SQL Manager

EMS Advanced Localizer

SQLManager.net logo EMS logo

EMS Advanced Localizer


 

 

Advanced Localizer™ is an indispensable component suite for Borland® Delphi® for adding multilingual support to your Delphi® applications. Using the powerful component editors of this suite you can easily and quickly localize the properties of components within each form, generate a language template file containing the current values of language-specific component properties, manage localization files, and specify which components and properties are to be localized. Applications that use Advanced Localizer™ can switch languages with one command at run-time, without reloading. Also, this suite provides the ability to write component descendants that can work with user-defined language files. 

Localizing project without writing a single line of code

Key Features

 
 • Quick localization of the  language-specific component properties within each form
 • Easy management of localization files
 • Switch languages during run-time with a single comand,  and without reloading
 • Ability to write component descendants that can work  with user-defined language files
 • High productivity even on slow computers
 • Detailed help system and a demo application for a  quicker mastering of the product
 • Powerful component and property editors that allow you  to localize your project without writing a single line  of code

 

Website: http://www.sqlmanager.net/


Tags :

Download...


EMS Advanced PDF Generator

SQLManager.net logo EMS logo

EMS Advanced PDF Generator


 

 

Advanced PDF Generator gives you an opportunity to create PDF documents with your applications written on Delphi or C++ Builder in the most simple and easiest way. There is no need to know PDF specification - you can generate PDF files without any knowledge of PDF format using our Advanced PDF Generator. It allows you to break tables into several parts automatically in order to fit the pages, supports embedded tables, gives you an opportunity to add JPG pictures and much more! 

Adding EMF or WMF files to PDF in vector format

Key Features

 
 • Easy-to-use component API gives  you the easiest way to create PDF documents
 • Automatic division of tables into several parts to fit the pages
 • Full support of embedded tables
 • Adding JPG, BMP pictures to PDF documents
 • Adding EMF or WMF files to PDF in vector format
 • Adding any other pictures that can be loaded in the TGraphic  component
 • Generating PDF documents with internal and external links
 • Unicode characters full support
 • Two encryption methods support - 40 bit and 128 bit
 • Defining the document properties: author, keywords, producer,  subject, title.

 

Website: http://www.sqlmanager.net/


Tags :

Download...


EMS Advanced Query Builder

SQLManager.net logo EMS logo

EMS Advanced Query Builder


 

Advanced Query Builder is a powerful component suite for Borland® Delphi® and C++ Builder® intended for visual building SQL statements for the SELECT, INSERT, UPDATE and DELETE clauses. It allows you to build new queries visually and/or graphically represent the existing queries in your own applications. The suite includes components for working with standard SQL, MS SQL, InterBase/Firebird, MySQL, PostgreSQL and many more dialects. Advanced Query Builder enables users to make up large and complicated SQL queries with unions and subqueries for different servers without any knowledge of the SQL syntax.

Enlarge

Available Interface Languages

Russian
Russian
English
English
German
German
French
French
Italian
Italian
Slovenian
Slovenian
Portuguese
Portuguese

 

 

Website: http://www.sqlmanager.net


Tags :

Download...


EMS Advanced Excel Report

SQLManager.net logo EMS logo

EMS Advanced Excel Report


 

Advanced Excel Report for Delphi is a powerful band-oriented generator of template-based reports in MS Excel. Easy-to-use component property editors allow you to quickly create powerful reports in MS Excel. Now you can create reports, which can be edited, saved to file and viewed almost on any computer.

 

 

Enlarge

Available Interface Languages

Russian
Russian
English
English
Italian
Italian

 

 

Website: http://www.sqlmanager.net


Tags :

Download...


EMS Advanced Data Export VCL

 
SQLManager.net logo EMS logo

EMS Advanced Data Export VCL


 

Advanced Data Export VCL is a component suite for Borland Delphi and C++ Builder that allows you to save your data in the most popular data formats for the future viewing, modification, printing or web publication. You can export data into MS Access, MS Excel, MS Word (RTF), Open XML Format, Open Document Format (ODF), HTML, XML, PDF, TXT, DBF, CSV and more! There will be no need to waste your time on tiresome data conversion - Advanced Data Export will do the task quickly and will give the result in the desired format.

Enlarge

Available Interface Languages

Russian
Russian
English
English
German
German
French
French
Spanish
Spanish
Portuguese (Brazilian)
Portuguese (Brazilian)
Dutch
Dutch
Czech
Czech
Turkish
Turkish

 

 

این کامپوننت این امکان  را فراهم میکند تا از بتوانید از بانک اطلاعاتی خود به فرمت های  مختلف خروجی داشته باشید....

این فرمتها عبارتند از :

MS Access, MS Excel, MS  Word (RTF), Open XML Format, Open Document Format (ODF), HTML,  XML, PDF, TXT, DBF, CSV, ...

Website: http://www.sqlmanager.net


Tags :

Download...


EMS Advanced Data Import VCL

SQLManager.net logo EMS logo

EMS Advanced Data Import VCL


 

Advanced Data Import VCL is a component suite for Borland Delphi and C++ Builder that allows you to import data from files of the most popular data formats to the database. You can import data from MS Excel, MS Access, DBF, XML, TXT, CSV, ODF and HTML. There will be no need to waste your time on tiresome data conversion - Advanced Data Import will do the task quickly, irrespective of the source data format.

 

Enlarge

Available Interface Languages

Russian
Russian
English
English
German
German
Portuguese (Brazilian)
Portuguese (Brazilian)
Czech
Czech

 

این کامپوننت این امکان را فراهم  میکند تا از فرمت های مختلف زیر بتوانید ورودی به بانک اطلاعاتی داشته  باشید....

این فرمتها عبارتند از : MS Excel, MS Access, DBF, XML, TXT, CSV, ODF, HTML

Website: http://www.sqlmanager.net/


Tags :

Download... 

آمارگیر وبلاگ

exirboxamazonexirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comnativeexcelrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1unidac 7.1uniguiunigui 0.99 crackخرید برنامه rad studioerik box crack mydac d7exirbox delphipaxcompiler.v.4.2.fs.rarrad studio 10.1 berlin crackexirbox unidachttp://www.exirbox.com/post/38jquerykbmmemtablelist of components at exirboxhttp://www.exirbox.com/post/6exirbox.irgisfast reporthttp://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208http://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://www.exirbox.com/post/59pdfrad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackrad studio xe10secureblackbox xe7nrcomm