تبلیغات
ExirBox - مطالب ابر Delphi

IP Works WS

IP*WORKS! WS
 • WebSockets

 • Components
 • CertMgr
 • WSClient
 • WSProxy
 • WSServer

 

Create real-time web connected applications with support for WebSockets. Includes client, server, and proxy components for building and connecting to WebSockets (HTML5) based applications.

Overview

IP*Works! WS includes a set of powerful client, server, and proxy components for integrating WebSocket communications capabilities into Web, Desktop, and Mobile applications. The components are perfect for building Web connected applications that require real-time data including chat, multi-player games, live financial applications, and more!

Website: http://www.nsoftware.com/ipworks/ws/


Tags :

Download...


Next Suite VCL

 

VCL COMPONENTS

     

  NEXT GRID

NextGrid is a powerful Delphi/CBuilder Grid. It is very easy to use it in design-time (with using intuitive Columns Editor) and in run-time. NextGrid have much more features than standard…

  NEXT DBGRID

Next DBGrid is a powerful Delphi/CBuilder DBGrid based on our popular component NextGrid. Allmost all great features from NextGrid are available in Next DBGrid, extended with database suppor…

  NEXT INSPECTOR

NextInspector is a powerful and completely new Object Inspector component with classic style (normal style) and enhanced style where Vista/XP themes are fully supported! It is very easy t…

  NEXT SHEET

Next Sheet is powerful Delphi/CBuilder Spread Sheet component very similar to Microsoft Excel. It have many great features know from Excel like full cell formatting, cell formulas and much m…

  NEXT COLLECTION

Next Collection is growing family of modern and very easy to use components. Some of components in this set are: NxAlertWindow (Live Messanger Pop-up Alert), NxPageControl (Modern Page Co…

  NEXT EDITORS

Next Editors component package consist of several components used in NextGrid, NextInspector and NextSheet. This components can be used as standalone editors and they have same properties…

 یکی از بهترین مجموعه کامپوننتهای دلفی میباشد که شامل انواع کنترلهای کاربردی از قبیل Grid بسیار منعطف و کاربردی میباشد .  

  Website: http://www.bergsoft.net/


Tags :

Download...


ModelMaker Code Explorer

UML support ModelMakerTools - home
 

ModelMaker Tools: Delphi and C# .Net Refactoring & UML modeling

ModelMaker Code Explorer for Delphi IDEs

mmx_overview_thumb.pngClass Explorer and Refactoring Browser.

Delphi (5,6) 7, 2007-2010 and XE-XE7 integration.

Delphi Pascal and C# support

Apply Built-in Refactorings, Rearrange and Sort code.Entity Insight™Live Metrics™ and Live Documentation

 

Demo movies

Entity Insight demo movie Entity Insight
More MMX6 features demo movie Editor tool bars
Interface Wizard demo movie Interface wizard
Event handler view demo movie Event handler view
Auto Toggle Object Inspector demo movie Toggle Object Inspector
Live Documentation demo movie Live Documentation
Code Explorer Live Metrics™ demo movie Live Metrics™
Code Explorer Source Indexer demo movie Source Indexer
Unit Dependency Analyzer demo movie Unit Dependencies
Code Explorer wizards demo movie Beyond Templates
Code Explorer Convert Field to Property demo movie Field to Property
Code Explorer Find Next/Previous identifier occurrence demo movie Find Next/Previous

Website: http://www.modelmakertools.com/


Tags :

Download...


YuPcre2

Delphi Inspiration

Components and Applicationss

YuPcre2

YuPcre2 is a library of Delphi components and procedures that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl, with just a few differences.

There are two matching algorithms, the standard Perland alternative DFA algorithm:

 • The Perl algorithm  is what you are used to from Perl and  JavaScript. It is fast and supports the complete pattern syntax. You  will likely be using it most of the time.
 • DFA is a  special purpose algorithm. If finds all possible matches and, in  particular, it finds the longest. It never backtracks and supports  partial matching better, in particular multi-segment matching of very  long subject strings.

YuPcre2 has native interfaces for 8-bit, 16-bit, and 32-bit strings. Component wrappers are available for UnicodeString / WideString and AnsiString / Utf8String / RawBytestring:

Component String Types Comment
TDIPerlRegEx2_16.png TDIPerlRegEx2_16 16-bit strings:
UnicodeString, WideString
Full UTF-16 Unicode processing if coUtf CompileOption set.
TDIDfaRegEx2_16.png TDIDfaRegEx2_16
TDIPerlRegEx2_8.png TDIPerlRegEx2_8 8-bit strings:
AnsiString, RawByteString, Utf8String
Full UTF-8 Unicode processing if coUtf CompileOption set.
TDIDfaRegEx2_8.png TDIDfaRegEx2_8

Search Stream Demo ApplicationThe YuPcre2 RegEx2 classes descend from common ancestors which implement the core functionalities:

 • Match strings  and and extract full  or substring matches.
 • Search for  regular expressions within streams and memory buffers.TDIRegExSearchStream descendants  employ a buffered search within streams and files (of virtually  unlimited size) and use little memory.
 • Replace full  matches or partial substrings.
 • List full  matches or partial substrings.
 • Format full  matches or partial substrings by adding static or dynamic text.

Users familiar with the DIRegEx might be interessted in thedifferences between YuPcre2 and DIRegEx.

 

 Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


ZylGsm

ZylGSM

 

 

 

 

 

Zyl Soft

ZylGSM 
Delphi & C++Builder Componen

ZylGSM is a Delphi & C++Builder component that communicates with a GSM modem or phone with integrated modem (almost all new generation mobile phones).
Main features:
- send SMS in text mode
- send SMS in PDU mode
- delete SMS
- dial in voice mode
- dial in data mode
- answer incoming call
- hang up current conversation
- recognize calls and identify caller number
- new SMS message alert
- read PDU and text SMS (the message text must be in GSM 7-bit charset, multipart (concatenated) SMS and Unicode SMS are not yet supported)
- detect GSM modem
- execute custom AT commands

This component works with AT (Hayes) compilant GSM modems connected to one of the serial ports. You can use it also with USB, IrDA and bluetooth devices, because these devices have a driver that redirects the input from the USB, IrDA or bluetooth port to a virtual serial port (you can check it in System/Device Manager/Modems).

Global System for Mobile communications (GSM: originally from Groupe Spécial Mobile) is the most popular standard for mobile phones in the world. Its promoter, the GSM Association, estimates that 82% of the global mobile market uses the standard.

The demo version is fully functional in Delphi and C++Builder IDE, but it displays a nag dialog (the licensed version will, of course, not have a nag dialog and will not be limited to the IDE). The package includes demo programs for Delphi and C++Builder and a help file with the description of the component.

از کامپونت ZylGSM برای ارسال و دریافت پیامک (SMS) استفاده میشود.

Website: http://www.zylsoft.com/


Tags :

Download...


RAD Studio 10.1 Berlin

 

RAD Studio 10.1 Berlin

UemkbNV.jpg

 

What’s New in RAD Studio 10.1  Berlin

RAD Studio™ is the fastest way to develop cross-platform Native  Apps with flexible Cloud services and broad IoT connectivity. It  provides powerful VCL controls for Windows 10 and enables FMX  development for Windows, Mac and Mobile. RAD Studio supports  Delphi or C++ with a wide array of services for Enterprise  Strong Development™. Look for increased memory for large  projects, extended multi-monitor support, improved Object  Inspector and much more. RAD Studio delivers 5x the speed of  development and deployment across multiple desktop, mobile,  cloud and database platforms including 32-bit and 64-bit Windows  10.

 

CLANG ENHANCED C++ COMPILER FOR WINDOWS 10 AND MOBILE

C++Builder provides a C++ compiler for Windows 10 (32-bit and  64-bit) and Mobile (iOS and Android) with RAD extensions for the  fastest Standard C++ Windows and Cross-Platform development.  Tight integration with VCL for Windows and FMX cross-platform  frameworks, C++11 language support and ARC (Automatic Reference  Counting) based memory management for mobile, with backward  compatibility. C++Builder is a must have upgrade for C++Builder  Windows VCL developers or new C++ mobile and desktop developers  coming from other languages and toolsets such as Java,  ObjectiveC, C#, XCode, Xamarin and Visual Studio.

 

POWERFUL CROSS-PLATFORM UX

Code once and deploy to Windows 10, Android, iOS and OSX with  FireUI

RAD Studio features the FireUI Multi-Device Designer and  cross-platform UI framework that delivers the only true single  source solution for natively compiled applications. Most other  vendors who support native cross-platform development require  separate user interfaces to be written on each platform.

Mobile developers can finally build a common, native look and  feel UI that works across multiple form factors of mobile  phones, tablets, and desktop systems – all at once! From the  user interface code through the rest of the complete client  software stack, your apps can access platform APIs, device  sensors and services, and deliver the best app performance with  native GPU and CPU support all from a common and shared code  base.

RAD Studio Seattle What's New


Tags :

Download...


IBDac

InterBase Data Access Components

InterBase (and FireBird) Data Access Components (IBDAC) is a library of components that provides native connectivity to InterBase, Firebird and Yaffil from Delphi, C++Builder, Lazarus (and Free Pascal) on Windows, Mac OS X, iOS, Android, Linux, and FreeBSD for both 32-bit and 64-bit platforms. IBDAC-based applications connect to the server directly using the InterBase client. IBDAC is designed to help programmers develop faster and cleaner InterBase database applications.

IBDAC ابزاری جهت اتصال مستقیم و بدون واسطه به بانک اطلاعاتی InterBase

Website : http://www.devart.com


Tags :

Download...


TMS IntraWeb iPhone controls pack

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS IntraWeb iPhone controls pack

Set of IntraWeb components to create web applications for mobile devices like iPhone, iPad, Android that offer a look & feel very close to native applications

           

 

Feature Overview

The TMS IntraWeb iPhone Controls Pack has been designed for and tested with iPhone, iPod Touch, iPad, Android. Please note the TMS IntraWeb iPhone Controls Pack is not intended to be used in common desktop browsers like Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari, ... Website:  http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


TsiLang Components Suite

 
TsiLang Components Suite
 

TsiLang® Components Suite

 

TsiLang Components Suite

Spread Your Software World-Wide

The problem of internationalization will sooner or later arise for all software companies and developers who intend to distribute their applications worldwide, and who wish to create localized versions for different foreign markets. If your development platform is Embarcadero Delphi®, C++Builder®, or RAD Studio, then TsiLang Components Suite brings you a powerful solution for multilingual localization of your software.

TsiLang® Components Suite will enable your programs to support as many languages (locales) as you want. It allows localization of all required elements of the user interface, provides flexible modes to store and manage translations, and switches UI language on-the-fly.


 

Software Localization is Easy... with TsiLang

 

TsiLang Components Suite is not only powerful, but also an exceptionally easy-to-use internationalization tool. To make your form multilingual, take the following three steps:

 
Step 1. Translating Delphi project with TsiLang Step 2. Providing translations for user interface items in TsiLang Translation Editor Step 3. Switching language with line of code
 
Step 1
Drop a TsiLang component onto your form
Step 2
Enter the translations (or load from a file)
Step 3
Easily switch languages at run-time
 

مجموعه ابزار و کامپوننت جهت محلی سازی چند زبانه, جهانی و بین المللی برای دلفی و C++ Builder می باشد. مشکل internationalization یا بین المللی دیر یا زود برای همه شرکت های نرم افزاری و توسعه دهندگان که قصد توزیع برنامه های خود در سراسر جهان دارند بوجود می آید. اگر پلت فرم توسعه شما Embarcadero Delphi®, C++Builder® یا RAD Studio است, TsiLang Components Suite برای شما یک راه حل قدرتمند برای محلی سازی چند زبانه نرم افزارتان به ارمغان می آورد. این کامپوننت برنامه شما را قادر به پشتیبانی از زبان هایی که شما می خواهید می کند.


ویژگی و امکانات :
 • تغییر زبان رابط کاربری در برنامه بلافاصله پس از درخواست
 • ایجاد برنامه های چند زبانه بدون هیچ پایگاه داده و فایل خارجی
 • ایجاد برنامه برای پلت فرم های اندروید, Mac Os و iOS با قابلیت های مشابه به عنوان برنامه های ویندور
 • مدیریت فرایند تغییر زبان در پروژه با فرم های مختلف
 • مدیریت ترجمه پروژه در زمان طراحی
 • شامل dialog های استاندارد (File Open/Save, Print, Select Font, Find/Replace)
 • ساخت برنامه های چند زبانه بدون نیاز به اطلاعات ترجمه در فایل EXE برنامه
 • ترجمه تمام رشته ها در منبع, بخش ثابت و بخش منابع رشته
 • ذخیره تمام ترجمه در فایل جداگانه SIL یا SIB و توزیع آن با نرم افزار خود
 • شامل ویرایشگر SIL – یک ویرایشگر کاملا رایگان برای فایل های SIL و SIB
 • پشتیبانی کامل از برنامه های IntraWeb
 • بین المللی کردن پروژه IntraWeb مانند پروژه های Delphi و C++Builder
 

Website: http://www.tsilang.com/


Tags :

Download...


XtremeDocumentStudio


 

XtremeDocumentStudio 

Multi-format document-processing component suite for Delphi/C++Builder developers

Gnostice XtremeDocumentStudio Delphi is the next-generation multi-format document-processing component suite for Delphi/C++Builder developers. Currently, it includes VCL components for viewing, printing, and converting PDF, DOCX, DOC, RTF, BMP, JPEG, PNG, WMF, EMF, and single-page and multi-page TIFF. It also has report-export components for ACE Reporter, FastReport, QuickReport and ReportBuilder components that can export to PDF, PDF/A, XLSX, RTF, HTML, XHTML, TXT, SVG, PNG, JPEG and GIF formats. PDF/A support includes compliance with PDF/A 1b, 2b, and 3b versions. PDF/A-3b support complies with ZUGFeRD electronic invoicing standard. In future, creation and editing support will be added.

Apart from VCL, XtremeDocumentStudio also includes FireMonkey support. Its FireMonkey document viewer can display PDF and images on Windows, Mac, iOS and Android platforms with varying levels of support.

XtremeDocumentStudio Delphi is written in 100% Object Pascal. It can process all supported formats without requiring external software such as Microsoft Word, Open XML SDK, Adobe PDF library or GhostScript.

All Gnostice Delphi/C++Builder developer tools including XtremeDocumentStudio Delphi are available in the highly-discounted XtremeDevSystem Delphi Subscription bouquet.

Highlights

 • Use a single viewer control to display multiple formats - documents (DOCX and PDF) and images (BMP, JPEG, PNG, WMF, EMF and TIFF)
 • Export reports from ACE Reporter, FastReport, QuickReport and ReportBuilder to PDF, PDF/A, XLSX, RTF, HTML, XHTML, TXT, SVG, PNG, JPEG, GIF and other formats.
 • Display & print DOCX - Support for pages, sections, headers, footers, columns, paragraphs, images, text wrapping around images…
 • Report-export PDF/A support includes PDF/A 1b, 2b, and 3b versions. PDF/A-3b support complies with ZUGFeRD electronic invoicing standard.
 • Display & print PDF - Text, images, shapes
 • 100% Delphi Pascal code
 • Multi-format FireMonkey document viewer
 • Support for files, streams and DB blobs
 • Advanced printing of DOCX, PDF, BMP, JPEG, PNG, WMF, EMF and TIFF filesUnicode text-rendering support
 • Conversion support for PDF-to-RTF, PDF-to-text, PDF-to-image, DOCX-to-PDF, DOCX-to-image, image-to-image exports
 • 12 months free upgrades (major and minor) and priority e-mail support

 

Website: http://www.gnostice.com/XtremeDocumentStudio_Delphi.asp


Tags :

Download...


 

آمارگیر وبلاگ

exirboxexirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/http://www.exirbox.comwww.exirbox.comtwain toolkit v4.1rad studio xe 8ditidyexirbox.irerik box crack mydac d7exirbox delphirad studio 10.1 berlin crackpaxcompiler.v.4.2.fs.rarhttp://www.exirbox.com/post/38nrcommhttp://www.exirbox.com/post/6jquerykbmmemtableunigui 0.99 crackdicom vcl downloadwww.exibox.comreportbuilder 15.03wptools 7 crackxlsspreadsheetrad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackxe10 upd1zylgsm full cracktrichviewsecureblackbox xe7http://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://www.exirbox.com/post/59pdfrave reports xe7rad studio xe10erixbox.comdelphi xe10خرید برنامه rad studio