تبلیغات
ExirBox - مطالب ابر Delphi

FaceSDK

mo4E.jpg

Detect and Recognize Faces with Luxand FaceSDK

Detect human faces and recognize facial features in your applications with Luxand FaceSDK. Facial feature recognition allows the automation of common post-processing tasks such as red-eye removal and skin tone adjustment. Create graphical editors or dedicated automatic red-eye removal products or develop custom solutions for making a 3D head model with a single facial photograph. Morph, animate, or transform human faces with Luxand FaceSDK. Read more...

Facial Feature Detection Sample 1

FaceCrop SDK offers developers single-call access to fully automated detection, cropping, resizing, and exporting images of human faces. No matter what size, format, or resolution the source picture is, and how large or small is the face in it, FaceCrop SDK will automatically locate and cut the face, saving the target picture in just the size and format you need. Read more...

Detect Human Faces and Facial Features

 

Luxand’s patent pending technology detects facial features quickly and reliably. The SDK processes an image, detects human faces within it, and returns the coordinates of 66 facial feature points including eyes, eye contours, eyebrows, lip contours, nose tip, and so on.

Website: http://www.luxand.com/


Tags :

Download...


YuNetSurf

Delphi Inspiration

Components and Applicationstware Applications

YuNetSurf

YuNetSurf is a HTML5 parser and tree builder with  CSS3tokeniser , parser, and selection engine for Delphi (Embarcadero / CodeGear / Borland).

HTML Parser and Tree Builder

 • Parse HTML,  good and bad.
 • HTML5 tokeniser  with SAX-style  events.
 • Flexible tree builder API for  custom DOM implementations.
 • Readily provided HTML5 parser  classes convert HTML documents  into DOM trees:
  • Simple DOM tree:  Fast and efficient.
  • LibXml2 tree: Fully compatible with LibXml2 functions,  including XPATH and LibXslt transformation.
  • XDOM tree: Feasability study limited by XDOM restrictions.
 • Fast, efficient, and low memory usage.

CSS Inspector Demo

CSS Parser and Selection Engine

 • Parse CSS,  good and bad.
 • Apply CSS rules  to DOM nodes:
  • CSS2 and CSS3 selectors.
  • Handle most CSS2 as well as some CSS3 properties.
 • Selector engines readily provided for
  • Simple DOM tree.
  • LibXml2 tree.
 • Flexible selection API to  apply CSS to  custom DOM implementations.
 • Fast, efficient, and low memory usage.

Usage Scenarios

 • Extract information from HTML documents:
  • Locate HTML elements  based on their tag names, attribute names or CSS properties.
  • Extract values of attributes from elements.
  • Find the n-th sibling or child element parsed data.
 • Cleanup, change, or extend HTML documents:
  • Add, change, or remove attributes of elements.
  • Manipulate the inner content of elements.
  • Wrap element content inside new elements.
 • Use CSS to  detect hidden, highlighted, or invisible HTML fragments.
 • Apply custom CSS as HTML element  filter or locator.
 • Download HTML documents  with linked CSS URL resources.
 

 Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


YuStemmer

Delphi Inspiration

Components and Applicationstw

YuStemmer

YuStemmer is a natural language stemming library for Delphi (Embarcadero / CodeGear / Borland). Its purpose is to reduce an inflected word to a common stem or root form. The English stemmer, for example, returns "write" for "write", "writes", "writing", and "writings".

Stemmers are available for these languages:

 • Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, German2 (different  Umlaut handling), Hungarian, Italian, Norwegian, Porter (English),  Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Turkish.

Applications for stemmers are usually query and search systems. Stemming enables them to return related results with similar meaning but slightly different spelling. YuStemmer was initially developed for theDISQLite3 Full Text Search (FTS) engine, but fits other purposes we well.

YuStemmer is fully algorithmic. No extensive lookup dictionaries are needed. This results in small memory footprint and leads to excellent performance.

YuStemmer is organized into different classes, each of them optimized for a particular string type and text encoding:

 • TYuStemmer class:
  • ANSI text, 8-bit, usually in ISO-8859-1,  unless otherwise noted.
  • Some stemmers might not be available for this class.
 • TYuStemmer_8 class:
  • UTF-8 text, 8-bit.
  • All stemmers are available for this class.
 • TYuStemmer_16 class:
  • UTF-16 text, 16-bit. This corresponds to Delphi's WideString /  UnicodeString.
  • All stemmers are available for this class.

Make sure to choose the stemmer class matching your string type and character set. Otherwise you will suffer a performance penalty caused by avoidable string conversions. In Delphi, such conversions usually happen implicitly and go unnoticed by most developers. Therefore, pay close attention here to make the most of YuStemmer!

 

 Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


TMS iCL

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS iCL

No compromises: 100% iOS performance, 100% iOS look, 100% iOS feel components

Includes

 • TTMSFMXNativeUIDocumentInteractionController

 • TTMSFMXNativeLocalAuthentication

 • TTMSFMXNativeCLLocationManager

 • TTMSFMXNativeCMMotionManager

 • TTMSFMXNativeCMAltimeter

 • TTMSFMXNativeMultipeerConnectivity

 • TTMSFMXNativeiCloudDocument

 • TTMSFMXNativePDFLib

 • TTMSFMXNativeiCloud

 • ...

TTMSFMXNativeMultipeerConnectivity

 

 Website: http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


YuPdf

Delphi Inspiration

Components and Applicationst

YuPdf

YuPdf is a PDF document creation library for Delphi (Embarcadero, CodeGear, Borland versions). It includes the following functionality:

 • Create PDF documents  containing text, graphics, and bitmap images.
 • Easily add outlines, annotations, and document attachments.
 • Embed JPEG and PNG images,  preserving transparency.
 • Embed Type 1 and TrueType fonts.
 • Document and image compression and encryption.
 • Character set and encoding support (1- and 2-byte UTF-8, ISO 8859-2  to 8859-16, Windows 1250 to 1258, KOI8-R).
 • CJK fonts and encodings for Chinese and Japanese text.
 • Object wrapper classes for simplified coding.
 • Extensive number of demo projects to get started.
 • No dependencies, does not require DLLs or  external files.

Example PDFs created by YuPdf

 Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


DIXml

         
Delphi Inspiration

Components and Applications

 

DIXml

DIXml is the Delphi port of libxml and libxslt, with XML parsing, DOM, and XSLTtransformation.

Features

 • XML and HTML reading and writing, pull and push parser modes.
 • XML and HTML document tree creation, traversal, load, and save.
 • SAX and extended reader interfaces.
 • DTD and schema validation.
 • Encoding support for UTF-8, UTF-16, ISO-8859-family, ASCII (all native).
 • XPATH processing.
 • NameSpace support.
 • XSLT transformation and processing.
 • File, memory, and customized input / output.
 • Low memory usage, outstanding performance.
 

Website: http://www.yunqa.de/


Tags :

Download...


Intraweb

image
image IntraWeb - VCL for Web

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TV0Phe5EtX.gif

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

   

Develop like a VCL Forms application, but deploy to the web as standard HTML and Javascript.

IntaWeb is a revolutionary new way to create web-based applications. Built upon Web Solution Builder and earlier versions of IntaWeb, it extends the technology of both of these, providing an excellent tool for creating Internet, Intranet and Extranet applications in a quick and easy to maintain manner.

Many web-based development tools require the user to have knowledge of CGI scripting, state tracking and complex client configurations. IntaWeb does away with all these hassles and overheads. By simply creating the application using the component suite within Delphi or Visual Studio, and later registering it on the server, clients can access the application using any browser that complies with HTML version 4. These include the latest versions of Netscape and Internet Explorer. Both of these have been fully tested with IntaWeb and are 100% compatible. No HTML, CGI or JavaScript coding is required; all the coding is done using Delphi or C# and VB.NET for Visual Studio. For further flexibility, the application can also be run as a stand-alone executable like any other Desktop application, providing debugging capabilities.

 

IntraWeb سریع ترین راه برای ساخت برنامه های کاربردی وب است. شما نیازی به دانش html, Css , JavaScript , HTTP ندارید. و این ابزار به شما اجازه میدهد با رابط کاربری  و کد های دلفی برنامه تحت وب خود را با کمترین کد نویسی بسازید. نوشتن یک برنامه تحت وب با IntraWeb مثل نوشتن یک برنامه کاربردی تحت ویندوز است.

IntraWeb شامل کنترل های پیشرفته است که آماده استفاده هستند و از بسیاری از ویژگی های استاندارد ویندوز  حمایت میکند شامل تغییر سایزصفحه نمایش ، کنترل غنی، تعامل سمت سرویس گیرنده، و repaints بخشی از صفحه نمایش.و از آنجا که به روز رسانی صفحات وب با اینتراوب با تبادل حجم بسیار جزئی داده صورت میگیرد ( چند صد بایت به جای چند صد کیلو بایت )  پهنای باند مصرفی شما بشدت کاهش مییابد و این باعث میشود برنامه در ارتباطات شما با مشتری سرعت بسیار بالایی داشته باشد.
IntraWeb از تمام مرورگرهای اصلی از جمله اینترنت اکسپلورر ، موزیلا ، نت اسکیپ ، اپرا ، فایرفاکس ، سافاری وPDA و تلفن های همراهو… پشتیبانی  میکند.

با اینتراوب دیگر برنامه های کاربردی شما نیازی به نصب و پیکربندی نخواهند داشت زیرا تمامی برنامه های شما بروی بستر اینترنت قرار دارد و این یعنی کمتر شدن هزینه های پشتیبانی به روز رسانی نصب و پیکربندی برنامه های کاربردی.

  Website: http://www.atozed.com/


Tags :

Download...


ESBPCS for VCL


ESBPCS for VCL

ESB Professional Computation Suite for VCL

ESB Consultancy
ESBPCS for VCL - Components and Routines
Making Data Entry and Manipulation easier for Developers  and their Customers.

esbpcs toolbar

This is a collection of over 6000 routines/methods and  over 235 classes/components in over 140 units for Embarcadero which are  aimed at making "data entry and manipulation easier" for Developers and  their Customers.

Components included cover Integer Edits, Float Edits, Hex  Edits, IP Address Edits, Percentage Edits, Date Edits, Time Edits,  Date/Time Edits, Month Edits, Time Edits, Complex Edits, Fraction Edits,  Currency Edits, Calculator Edits, Calendar Edits, Button Edits,  Degree/Minute/Second Edits, Comboboxes, Month Comboboxes, Day of Week  Comboboxes, Time Zone Comboboxes, Country Comboboxes, Duration  Comboboxes, SpinEdits, Month SpinEdit, DOW SpinEdits, Duration  SpinEdits, Currency SpinEdits, Vector Edits, Matrix Edits, Calculators,  Calendars, Statistical Analysis, Labels, URL Labels, Math Labels,  CheckBoxes, RadioGroups, CheckGroups, Memos, RichEdits and much more. As  well, there are Data Aware versions of most of them.

Routines included cover Mathematics, Probability,  Statistics, Complex Numbers, Fractions, Physics, Geometry, Astronomy,  Longitude/Latitude, Unit Conversions, Strings, File IO, Registry,  Financials, Country Lists, Holidays, Time Zones, Dates and Times, and  much more.

ESBPCS-Calcs Screen Shot

این مجموعه یکی از بهترین و پرکاربردترین کنترلهای ویرایش اطلاعات از قبیل انواع EditBox ها برای دلفی میباشد.

 Website:  http://www.esbconsult.com/esbpcs/


Tags :

Download...


SharePoint Integrator

SHAREPOINT INTEGRATOR
 • SharePoint

 • Components
 • SPAdmin
 • SPDocument
 • SPList
 • SPSearch
 • SPSite
 • SPWorkflow

 

Add Microsoft SharePoint integration to any Desktop, Web, or Mobile application. The SharePoint Integrator contains easy-to-use components for connecting with popular SharePoint constructs like Sites, Lists, and Docs.

Overview

The SharePoint Integrator contains everything needed for dynamic integration with Microsoft SharePoint Server. The components enable access to SharePoint objects, allowing applications to easily query and modify lists, access hosted documents, and even make dynamic modifications to SharePoint configuration programmatically.

Website: http://www.nsoftware.com/ibiz/sharepoint/


Tags :

Download...


PayPal Integrator

PAYPAL INTEGRATOR
 • PayPal

 • Components
 • AdaptiveCurrency
 • AdaptivePay
 • AdaptivePaymentDetails
 • AdaptivePreApprobal
 • AdaptiveRefund
 • AdaptiveVerify

 

Components for PayPal integration, including account management and payment automation. Verify customer information, search transactions, make mass payments, issue refunds, process recurring payments, and more!

Overview

Build fully-integrated e-commerce solutions. The PayPal Integrator includes easy-to-use components for accessing PayPal merchant services and building fully integrated e-commerce applications. Developers can use PayPal merchant services to integrate real-time account management and payment processing capabilities into any software solution.

Website: http://www.nsoftware.com/ibiz/paypal/


Tags :

Download...


 

آمارگیر وبلاگ

exirboxhttp://exirbox.com/exirbox.comhttp://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1unigui 0.99 crackخرید برنامه rad studioexirbox delphiexirbox.irerik box crack mydac d7rad studio 10.1 berlin crackhttp://www.exirbox.com/post/38http://www.exirbox.com/post/6list of components at exirboxjquerydelphi xe10nrcommpaxcompiler.v.4.2.fs.rarrad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackpdfhttp://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://www.exirbox.com/post/59http://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208rave reports xe7rad studio xe10reportbuilder 15.03trichviewsecureblackbox xe7erixbox.comdicom vcl downloadcrack rad xe10kbmmemtable