تبلیغات
ExirBox - مطالب ابر EASendMail SMTP

EASendMail SMTP

  


EASendMail SMTP COMPONENT

Platform: Windows 2000 or later (x64 is supported)

Send email in ASP, VB, VBA, C#, VB.NET, VC++, Managed C++, JavaScript, ASP.NET, Delphi or other COM/.NET environment applications with SMTP component based on SMTP RFC, Exchange Web Service and WebDAV. SSL, S/MIME, HTML and Embedded Images are supported.


از این ابزاری برای ارسال ایمیل استفاده میشود. قابل تنظیم با SMTP های مانند گوگل، یاهو و ...

Website: http://www.emailarchitect.net/


Tags :

Download... 

آمارگیر وبلاگ

exirboxexirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/http://www.exirbox.comrad studio xe 8twain toolkit v4.1www.exirbox.comditidyexirbox.irerik box crack mydac d7exirbox delphiunigui 0.99 crackrad studio 10.1 berlin crackpaxcompiler.v.4.2.fs.rarhttp://www.exirbox.com/post/38nrcommhttp://www.exirbox.com/post/6jquerykbmmemtableخرید برنامه rad studioxlsspreadsheetwww.exibox.comhttp://www.exirbox.com/post/73http://www.exirbox.com/post/59pdfrave reports xe7rad studio xe10reportbuilder 15.03wptools 7 crackhttp://www.exirbox.com/post/67rad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackxe10 upd1zylgsm full cracktrichviewsecureblackbox xe7erixbox.comdelphi xe10dicom vcl download