تبلیغات
ExirBox - مطالب ابر PaxCompiler

PaxCompiler

paxcompiler.jpg

 

PaxCompiler


PaxCompiler is an embeddable cross-platform compiler of the Object Pascal, Basic and JavaScript programming languages. The key features of the paxCompiler are:
 • The compiler generates machine code for Intel compatible processors (IA-32/64 architecture) for platforms: Win32/Win64, Mac OS, iOS Simulator.
 • The second script runner is a cross-platform interpreter based on intermediate code. Supported platforms are Win32/Win64, Linux, Android, Mac OS, iOS Simulator, iOS Device.
 • The compiler is written in Delphi and it is compatible with Free Pascal/Lazarus 32/64 bit.
 • It is possible to use the compiler as a scripting engine, so you can customize and extend the application without having to recompile it.
 • The compiler supports Object Pascal language based on the Delphi 7 standard and extends it with generic types, operator overloading, anonymous functions and closures, lambda-expressions. Syntax of Basic language is similar to VB.NET. JavaScript implementation is based on ECMA-262 standard.
 • Cross-language programming support. You can use Pascal units in Basic and JavaScript programs and vice versa.
 • COM support.
 • paxCompiler components allow you to implement debugger and code explorer.
 • Script-defined types support run-time information (RTTI).
 • You can bind instances of script-defined classes with dfm files.
 • You can import host-defined types with paxCompiler importer. Automatic import of host-defined types is available for Delphi XE2-XE7.
 • You can create stand alone executable files and dlls.
 • Support of compiled units and run-time packages.
 • paxCompiler engine is thread safe.
 • The nearest milestones on road map of the compiler development include: C/C++ compiler and native code generator for ARM processors.

PaxCompiler یک کامپوننت برای دلفی میباشد که توانایی تولید و اجرای بایت کد ( byte-code ) را به برنامه شما می افزاید .
PaxCompiler در حقیقت یک کامپایلر embed میباشد که قابلیت اجرای کدهای پاسکال ، وی بی و جاوا اسکریپت را دارد ، این کامپوننت قابل اسفاده در iOS و MacOS و Android و ویندوز میباشد .
 

از قابلیتهای کلیدی :
- تولید کد ماشین بر مبنای پروسسور های اینتل IA-32/64 architecture
- دیباگ کدهای نوشته شده
- وارد کردن کلاسها و کتابخانه های دلفی
- استفاده از کنترلهای Com و ActiveX
- و ...

Website: http://www.paxcompiler.com/


Tags :

Download... 

آمارگیر وبلاگ

exirboxexirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/http://www.exirbox.comtwain toolkit v4.1rad studio xe 8www.exirbox.comditidyhttp://www.exirbox.com/post/38jquerykbmmemtablehttp://www.exirbox.com/post/6erik box crack mydac d7exirbox.irخرید برنامه rad studiounigui 0.99 crackpaxcompiler.v.4.2.fs.rarhttp://www.exirbox.com/post/59nrcommcrack unigui 0.90rad studio 10 seattle crackrad studio 10.1 berlin cracksecureblackbox xe7rad studio xe10rave reports xe7trichviewwww.exibox.comxe10 upd1wptools 7 crackzylgsm full crackhttp://exirbox.com/post/208http://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/73delphi xe10exirbox delphicrack rad xe10crack tcf library xe10pdf