تبلیغات
ExirBox - مطالب ابر SecureBridge

SecureBridge

SSH, SSL and SFTP Client and Server

SecureBridge represents clients and servers for SSH, SFTP and SSL protocols as a network security solution. It protects any TCP traffic using SSH or SSL secure transport layer protocols, that provide authentication for both client and server, strong data encryption, and data integrity verification. SecureBridge components can be used in conjunction with data access components to prevent data interception or modification in an untrusted network.

Our security solution is very convenient in setup and usage. It is enough to place several components on the form and specify the server address and the user login information to establish a secure connection. Applications that have to work with secure information are easy to deploy, as they do not require any external files.

SecureBridge یک کامپوننت برای دلفی و سی بیلدر جهت ایجاد ارتباطات امن در شبکه بین کلاینتها و سرور . با استفاده از این کامپوننت میتوانید به سادگی ارتباطات امن مبتنی بر پروتکلهای SSH و SFTP و SSL را پیاده سازی نمائید .

SecureBridge از تمام ترافیک TCP محافظت کرده و اطلاعات را با استفاده از الگوریتم های پیشرفته رمز نگاری میکند تا از دزدیده شدن آنها توسط افراد مهاجم محافظت کند .

این کامپوننت قابل استفاده به حالت Cross Platform بوده و از سیستم عاملهای زیر پشتیبانی میکند:

Windows (for both x86 and x64 platforms), Mac OS X, iOS, Android, Linux and FreeBSD

این کامپوننت قابل استفاده در محیط های برنامه نویسی زیر میباشد :

RAD Studio, Delphi, C++Builder, Lazarus (FPC)

همچنین این کامپوننت از کامپوننتهای زیر نیز پشتیبانی میکند :

Internet Direct components (Indy) and Data Access Components for MySQL (MyDAC)

Website : http://www.devart.com


Tags :

Download... 

آمارگیر وبلاگ

exirboxamazonexirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comnativeexcelrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1unidac 7.1uniguiunigui 0.99 crackخرید برنامه rad studioerik box crack mydac d7exirbox delphipaxcompiler.v.4.2.fs.rarrad studio 10.1 berlin crackexirbox unidachttp://www.exirbox.com/post/38jquerykbmmemtablelist of components at exirboxhttp://www.exirbox.com/post/6exirbox.irgisfast reporthttp://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208http://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://www.exirbox.com/post/59pdfrad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackrad studio xe10secureblackbox xe7nrcomm