تبلیغات
ExirBox - مطالب ابر TMS CETools

TMS CETools

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS CETools

Component set for easy desktop PC to CE device communication

13 Components to enable seamless connectivity between Delphi & C++Builder applications and Pocket PC devices

 • TCESystemInfo: retrieve system info
 • TCERegistry: read & write the Pocket PC registry
 • TCEFindFile: find files on the Pocket PC
 • TCEFileOperations: copy, move, delete file operations on Pocket PC and between Pocket PC and desktop PC + multi file copy between Pocket PC and desktop PC
 • TCEDatabaseOperations: convert/transfer Access MDB files to Pocket PC cdb files and vice versa
 • TCEDatabase: access to Pocket PC databases
 • TCEContacts: access to Pocket PC Contacts database
 • TCEAppointments: access to Pocket PC Appointments database
 • TCETasks: access to Pocket PC Tasks database
 • TCECategories: access to the Pocket PC category list
 • TCERunApp: start an application from the Desktop PC on the Pocket PC
 • TCEShortCut: creates a shortcut from the Desktop PC on the Pocket PC
 • TCERemoteFunction : call functions in remote helper DLLs on Pocket PC (example helper binary DLL files included for ARM, SH3 and MIPS CPUs. Helper DLL C++ source available for registered users)


 

TMS CETools دارای 13 کامپوننت برای برقراری ارتباط بدون واسط بین برنامه های دلفی و دستگاه های جیبی است.

کامپوننت ها:

 • TCESystemInfo: اطلاعات سیستم را بازیابی می کند
 • TCeregistry: امکان نوشتن و خواندن در رجیستری Pocket PC
 • TCEFindFile: امکان یافتن فایلها در Pocket PC
 •  TCEFileOperations: کپی، انتقال، حذف فایل در Pocket PC و بین کامپیوترهای جیبی و کامپیوترهای رومیزی لازم به ذکر است کپی چندین فایل بین کامپیوترهای جیبی و کامپیوترهای رومیزی از دیگر خصوصیات این کامپوننت است.
 •  TCEDatabaseOperations: تبدیل / انتقال فایل های MDB دسترسی به فایل های cdb کامپیوتر جیبی (Pocket PC) و بالعکس
 •  TCEDatabase: دسترسی به پایگاه داده های Pocket PC
 •  TCECcontacts: دسترسی به پایگاه داده مخاطبین Pocket PC
 •  TCEAppointments: دسترسی به پایگاه داده مراکز رایانه ای Pocket PC
 •  TCETasks: دسترسی به پایگاه داده وظیفه Pocket PC
 •  TCECategories: دسترسی به لیست دسته بندی های Pocket PC
 •  TCERunApp: اجرای یک برنامه از رایانه رومیزی بر روی رایانه جیبی
 •  TCEShortCut:  ایجاد میانبر از رایانه رومیزی بر روی رایانه جیبی
 •  TCERemoteFunction:  فراخوانی توابع DLL از راه دور بر روی کامپیوتر جیبی

نکات مهم:

 • نکته مهم برای استفاده از گوشی های هوشمند، برای دسترسی به پایگاه داده گوشی هوشمند از طریق رایانه رومیزی به وسیله TMS  CETools ، داشتن دسترسی کامل به RAPI است که این دسترسی را میتوان با ابزار RAPIPolicy انجام داد.
 • برای اجرای یک فایل CAB در PocketPC از طریق رایانه رومیزی، از کامپوننت TCERunApp میتوان به صورت زیر استفاده نمود:
CERunApp.ApplicationName: = ‘\ Windows \ wceload.exe’؛
CERunApp.CommandLine: = ‘”\ My Documents \ MyApp.CAB”‘؛
CERunApp.Run؛

Website: http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download... 

آمارگیر وبلاگ

exirboxamazonexirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comnativeexcelrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1unidac 7.1uniguiunigui 0.99 crackخرید برنامه rad studioerik box crack mydac d7exirbox delphipaxcompiler.v.4.2.fs.rarrad studio 10.1 berlin crackexirbox unidachttp://www.exirbox.com/post/38jquerykbmmemtablelist of components at exirboxhttp://www.exirbox.com/post/6exirbox.irgisfast reporthttp://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208http://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://www.exirbox.com/post/59pdfrad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackrad studio xe10secureblackbox xe7nrcomm