تبلیغات
ExirBox - مطالب ابر XLSReadWriteII

XLSReadWriteII

 

The Ultimate Solution When You Need To Access Excel Files With Delphi and C++ Builder.

 

 

How can XLSReadWriteII help you?
  • Native access to Excel files. The user doesn't need to have Excel, or any other software installed.
  • XLSReadWriteII works as an invisible Excel workbook. All cell values are always accessible.
  • Stability. One of the major goals with XLSReadWriteII was to create a product that won't corrupt the Excel files and won't alter any data in the file.
  • XLSReadWriteII is easy to use. With the formatting interface,  you can format cells through a cell object.
  • Fast and efficient support when you have any questions.
  • No runtime fees for the component.
  • Full source code included.
  • We released the first version of XLSReadWrite in 1998. At that time it was the only component that could read and write Excel 97+ files. We are commited to have the leading Excel solution for Delphi in the future as well.

با استفاده از این کامپوننت میتوانید با فایلهای اکسل کار کنید. برای استفاده از این کامپوننت نیازی به نصب برنامه اکسل در کامپیوتر کاربر نهایی نیست.

از امکانات این کامپوننت :

- سرعت بسیار بالا
- مصرف حافظه پایین
- خواندن و نوشتن فایلهای اکسل
 
- ایجاد نمودارها 

- استخراج و وارد کردن اطلاعات
- رمز نگاری و رمز گشایی فایلهای اکسل
 
- تغییر فرمت هر سلول
- ایجاد لینگ
 
و ...

Website: http://www.axolot.com/


Tags :

Download... 

آمارگیر وبلاگ

exirboxhttp://exirbox.com/exirbox.comhttp://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comrad studio xe 8twain toolkit v4.1ditidywww.exirbox.com.post/215خرید برنامه rad studioexirbox delphiexirbox.irerik box crack mydac d7unigui 0.99 crackpaxcompiler.v.4.2.fs.rarnrcommrad studio 10.1 berlin crackhttp://www.exirbox.com/post/38jquerydicom vcl downloadhttp://www.exirbox.com/post/6http://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208pdfhttp://www.exirbox.com/post/59list of components at exirboxwptools 7 crackunidacrad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackrave reports xe7trichviewrad studio xe10reportbuilder 15.03secureblackbox xe7erixbox.comkbmmemtable