تبلیغات
ExirBox - مطالب ابر Delphi

IBDac

InterBase Data Access Components

InterBase (and FireBird) Data Access Components (IBDAC) is a library of components that provides native connectivity to InterBase, Firebird and Yaffil from Delphi, C++Builder, Lazarus (and Free Pascal) on Windows, Mac OS X, iOS, Android, Linux, and FreeBSD for both 32-bit and 64-bit platforms. IBDAC-based applications connect to the server directly using the InterBase client. IBDAC is designed to help programmers develop faster and cleaner InterBase database applications.

IBDAC ابزاری جهت اتصال مستقیم و بدون واسطه به بانک اطلاعاتی InterBase

Website : http://www.devart.com


Tags :

Download...


TMS IntraWeb iPhone controls pack

TMS Software | Productivity software building blocks

TMS IntraWeb iPhone controls pack

Set of IntraWeb components to create web applications for mobile devices like iPhone, iPad, Android that offer a look & feel very close to native applications

           

 

Feature Overview

The TMS IntraWeb iPhone Controls Pack has been designed for and tested with iPhone, iPod Touch, iPad, Android. Please note the TMS IntraWeb iPhone Controls Pack is not intended to be used in common desktop browsers like Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari, ... Website:  http://www.tmssoftware.com/


Tags :

Download...


TsiLang Components Suite

 
TsiLang Components Suite
 

TsiLang® Components Suite

 

TsiLang Components Suite

Spread Your Software World-Wide

The problem of internationalization will sooner or later arise for all software companies and developers who intend to distribute their applications worldwide, and who wish to create localized versions for different foreign markets. If your development platform is Embarcadero Delphi®, C++Builder®, or RAD Studio, then TsiLang Components Suite brings you a powerful solution for multilingual localization of your software.

TsiLang® Components Suite will enable your programs to support as many languages (locales) as you want. It allows localization of all required elements of the user interface, provides flexible modes to store and manage translations, and switches UI language on-the-fly.


 

Software Localization is Easy... with TsiLang

 

TsiLang Components Suite is not only powerful, but also an exceptionally easy-to-use internationalization tool. To make your form multilingual, take the following three steps:

 
Step 1. Translating Delphi project with TsiLang Step 2. Providing translations for user interface items in TsiLang Translation Editor Step 3. Switching language with line of code
 
Step 1
Drop a TsiLang component onto your form
Step 2
Enter the translations (or load from a file)
Step 3
Easily switch languages at run-time
 

مجموعه ابزار و کامپوننت جهت محلی سازی چند زبانه, جهانی و بین المللی برای دلفی و C++ Builder می باشد. مشکل internationalization یا بین المللی دیر یا زود برای همه شرکت های نرم افزاری و توسعه دهندگان که قصد توزیع برنامه های خود در سراسر جهان دارند بوجود می آید. اگر پلت فرم توسعه شما Embarcadero Delphi®, C++Builder® یا RAD Studio است, TsiLang Components Suite برای شما یک راه حل قدرتمند برای محلی سازی چند زبانه نرم افزارتان به ارمغان می آورد. این کامپوننت برنامه شما را قادر به پشتیبانی از زبان هایی که شما می خواهید می کند.


ویژگی و امکانات :
 • تغییر زبان رابط کاربری در برنامه بلافاصله پس از درخواست
 • ایجاد برنامه های چند زبانه بدون هیچ پایگاه داده و فایل خارجی
 • ایجاد برنامه برای پلت فرم های اندروید, Mac Os و iOS با قابلیت های مشابه به عنوان برنامه های ویندور
 • مدیریت فرایند تغییر زبان در پروژه با فرم های مختلف
 • مدیریت ترجمه پروژه در زمان طراحی
 • شامل dialog های استاندارد (File Open/Save, Print, Select Font, Find/Replace)
 • ساخت برنامه های چند زبانه بدون نیاز به اطلاعات ترجمه در فایل EXE برنامه
 • ترجمه تمام رشته ها در منبع, بخش ثابت و بخش منابع رشته
 • ذخیره تمام ترجمه در فایل جداگانه SIL یا SIB و توزیع آن با نرم افزار خود
 • شامل ویرایشگر SIL – یک ویرایشگر کاملا رایگان برای فایل های SIL و SIB
 • پشتیبانی کامل از برنامه های IntraWeb
 • بین المللی کردن پروژه IntraWeb مانند پروژه های Delphi و C++Builder
 

Website: http://www.tsilang.com/


Tags :

Download...


XtremeDocumentStudio


 

XtremeDocumentStudio 

Multi-format document-processing component suite for Delphi/C++Builder developers

Gnostice XtremeDocumentStudio Delphi is the next-generation multi-format document-processing component suite for Delphi/C++Builder developers. Currently, it includes VCL components for viewing, printing, and converting PDF, DOCX, DOC, RTF, BMP, JPEG, PNG, WMF, EMF, and single-page and multi-page TIFF. It also has report-export components for ACE Reporter, FastReport, QuickReport and ReportBuilder components that can export to PDF, PDF/A, XLSX, RTF, HTML, XHTML, TXT, SVG, PNG, JPEG and GIF formats. PDF/A support includes compliance with PDF/A 1b, 2b, and 3b versions. PDF/A-3b support complies with ZUGFeRD electronic invoicing standard. In future, creation and editing support will be added.

Apart from VCL, XtremeDocumentStudio also includes FireMonkey support. Its FireMonkey document viewer can display PDF and images on Windows, Mac, iOS and Android platforms with varying levels of support.

XtremeDocumentStudio Delphi is written in 100% Object Pascal. It can process all supported formats without requiring external software such as Microsoft Word, Open XML SDK, Adobe PDF library or GhostScript.

All Gnostice Delphi/C++Builder developer tools including XtremeDocumentStudio Delphi are available in the highly-discounted XtremeDevSystem Delphi Subscription bouquet.

Highlights

 • Use a single viewer control to display multiple formats - documents (DOCX and PDF) and images (BMP, JPEG, PNG, WMF, EMF and TIFF)
 • Export reports from ACE Reporter, FastReport, QuickReport and ReportBuilder to PDF, PDF/A, XLSX, RTF, HTML, XHTML, TXT, SVG, PNG, JPEG, GIF and other formats.
 • Display & print DOCX - Support for pages, sections, headers, footers, columns, paragraphs, images, text wrapping around images…
 • Report-export PDF/A support includes PDF/A 1b, 2b, and 3b versions. PDF/A-3b support complies with ZUGFeRD electronic invoicing standard.
 • Display & print PDF - Text, images, shapes
 • 100% Delphi Pascal code
 • Multi-format FireMonkey document viewer
 • Support for files, streams and DB blobs
 • Advanced printing of DOCX, PDF, BMP, JPEG, PNG, WMF, EMF and TIFF filesUnicode text-rendering support
 • Conversion support for PDF-to-RTF, PDF-to-text, PDF-to-image, DOCX-to-PDF, DOCX-to-image, image-to-image exports
 • 12 months free upgrades (major and minor) and priority e-mail support

 

Website: http://www.gnostice.com/XtremeDocumentStudio_Delphi.asp


Tags :

Download...


ReportBuilder Enterprise

ReportBuilder is the defacto standard for Delphi reporting solutions. Delphi developers have consistently voted ReportBuilder Product of the Year (1999 - 2002) and Best Reporting Tool (1999 - 2003). The genesis of ReportBuilder was the desire to deliver a product that does for Reporting what Delphi has done for Windows programming. In that spirit, ReportBuilder provides both a RAD environment and an object-oriented platform for solving the reporting equation. 
 

Editions | Enterprise

ReportBuilder StandardWith ReportBuilder Enterprise, you get everything included in ReportBuilder Professional, plus the RAPlanguage, which allows developers and end users to code calculations and complex event handlers at run-time. RAP enables the entire report definition (data, calculations, and layout) to be stored outside of the application executable. (See What Is RAP?)

In the introduction to ReportBuilder, the reporting equation is described. The reporting equation divides reporting into four main activities:

In ReportBuilder Enterprise, the goal is to deliver a full-fledged reporting solution to end users. This goal is achieved by delivering visual, easy-to-use solutions in each of these four areas. This screen shot of the ReportBuilder Report Designer shows the ergonomic design of the user-interface.

ReportBuilder Enterprise یک کامپوننت برای طراحی و ایجاد انواع گزارشات در دلفی میباشد . این کامپوننت یکی از بهترین ها در زمینه طراحی گزارشات بوده و کار با آن ساده و لذت بخش است و با امکاناتی که در اختیار کاربر خود قرار میدهد میتوان گزارشات بسیار پیچیده ای را ایجاد نمود .
 

از قابلیتهای اصلی :

 • ایجاد انواع جداول

 • زوم بر روی صفحات

 • پشتیبانی از بارکدهای QRCode

 • پشتیبانی از بارکدهای DataMatrix

 • تولید خروجی با انواع فرمتهای PDF و XLS و ...

 • و بسیاری امکانات دیگرTags :

Download...


Clever Internet Suite

 

Internet Components - Clever Internet Suite for .NET, VCL and ActiveX

Internet Components - Clever Internet Suite for .NET, VCL and ActiveX

 

Clever Internet Suite VCL represents 100% Delphi VCL components for Delphi / C++Builder, with no external dependencies. RAD Studio XE6, Windows 98, XP, Windows 7 and Windows 8 support (Win32 and x64 platforms).

Features at a glance:

Support for FTP, HTTP, WebDAV, SMTP, POP, IMAP, NNTP, SOAP and many more,
Client and Server components with SSL / TLS support,
Multithreaded servers,
Data compression while retrieving data,
Easy creation of the mail messages in any formats. Combining and submitting the Web Form POST requests,
Royalty free licensing. Free Unlimited Email support,
Fully-indexed help documentation. C#, VB.NET and Delphi demos code.

یکی از بهترین کامپوننتهای دلفی برای کار با اینترنت ( دانلود فایل ، آپلود فایل ، پارس کردن فایلهای HTML و ... ) میباشد .
 

Website: http://www.clevercomponents.com/


Tags :

Download...


RDPrint

 
 
box
RDprint 6.0 - Release
Quick Print in Matrix

 

 • Quick printing ARRAY as  in MS-Dos
 • Sources 10, 12, 15, 17  and 20 cpi, bold, italic and
 • Sublilhado, Expanded
 • Preview Real Zoom.
 • Printing in Dot Matrix,  Ink Jet and Laser.
 • Ideal for INVOICE,  Duplicates, Billets, checks and all kinds of report.
 • Export to PDF and HTML.
 • Image Printing &  Barcoding in GRAPH mode (NEW).

preview

 Website:  http://www.deltress.com.br/


Tags :

Download...


Add-in Express for Microsoft Office and Delphi VCL

 ADD-IN EXPRESS™

 

Add-in Express™ 
for Microsoft® Office and Delphi® VCL

Add-in Express for Office and Delphi VCL is the first visual tool for  writing aCOM  add-in, smart  tag and RTD  server in  Delphi. It completely supports these technologies and makes them very  comfortable for programming extensions for all available Microsoft  Office versions across 2000 through Microsoft Office 2013 and Office  2016 32-bit and 64-bit.

Screenshot

Visual designers: you write functional code only

Add-in Express for Office and Delphi is entirely based on the Rapid  Application Development approach and empowers you to develop  professional plugins for Microsoft Office with a couple of clicks. The  programming model and run-time code of Add-in Express are based on  Delphi VCL, and they make your add-ins,smart  tags, Microsoft  Excel RTD servers and  user-defined functions commercial class and feature-rich.

Add-in Express generates COM-based projects that contain all necessary  functionality for Microsoft Office add-ins or smart tags and centralize  all technology-specific components through visual designers and RAD  modules. More about Office  Ribbon designer.

Add-in Express works with all versions of Delphi, from XE2 to XE8, and  target all main applications in the Microsoft Office suite including  Outlook, Word, Excel, PowerPoint etc.

Add-in Express for Office and Delphi - features and benefits

 • Microsoft Office extensibility
 • Version-neutrality - from Microsoft Office 2000 to  2016
 • The best platform for Microsoft Office development
 • Office 2016 fully supported
 • Visual designers
 • Microsoft Excel Task Panes, RTD and UDF
 • Microsoft Outlook-targeted features
 • True RAD - you write applied code only

 Website:  https://www.add-in-express.com


Tags :

Download...


IP*WORKS! IPC

IP*WORKS! IPC
 • IPC / PIPES

 • Components
 • PipeClient
 • PipeServer
 • PipeExec

 

Components for interprocess communication (IPC) through Named Pipes. Includes client, server, and external process execution components for simple peer-to-peer communication between processes.

Overview

IP*Works! IPC is a suite of components for inter-process communications (IPC) through Named Pipes. The component suite includes client, server, and remote execution components enabling straightforward peer-to-peer communication between related or unrelated processes.

Website:   http://www.nsoftware.com/ipworks/ipc/


Tags :

Download...


EurekaLog

     


 

EurekaLog is the new Delphi and C++Builder exception tracer tool that gives your application (GUI, Console, Web, etc.) the power to catch all exceptions, memory leaks and detect infinite-loops and deadlocks. It generates a detailed log with the call stack at the point that raised the exception, showing unit, class, method and line number, (see this example), and displays it on screen and optionally sends it back to you via email or to a Web Server (using the HTTP-S/FTP protocols or sending directly to your preferred "Web Bug Tracker" software), thus helping speed up the process of bug-location and resolution by a factor of 10!

  EurekaLog is easy to use because it's fully integrated into the IDE - just enable EurekaLog for your application and rebuild your application to add EurekaLog's features. EurekaLog does not affect application performance (it runs only when an exception occurs) and increases compiled file size by just 0.5% - 4% (it uses this space to store some additional, compressed and encrypted debugging information). You do not need to distribute any additional files with your EurekaLog-enabled application.

Watch our video tutorials or screenshots for a quick peek into EurekaLog's powers!

یکی از بهترین ابزارهای دلفی جهت عیب یاب نرم افزارهای کامپایل شده از راه دور، برنامه نویسان میتوانند با اضافه کردن این ابزار به برنامه های خود از تمام باگهایی که در سیستم کاربران نهایی نمایان میشود با تمام جزئیات با خبر شوند.

Website: https://www.eurekalog.com/


Tags :

Download...


 

آمارگیر وبلاگ

exirboxamazonexirbox.comhttp://exirbox.com/http://www.exirbox.com/www.exirbox.comhttp://www.exirbox.comnativeexcelrad studio xe 8ditidywww.exirbox.com.post/215twain toolkit v4.1unidac 7.1uniguiunigui 0.99 crackخرید برنامه rad studioerik box crack mydac d7exirbox delphipaxcompiler.v.4.2.fs.rarrad studio 10.1 berlin crackexirbox unidachttp://www.exirbox.com/post/38jquerykbmmemtablelist of components at exirboxhttp://www.exirbox.com/post/6exirbox.irgisfast reporthttp://exirbox.com/post/73http://exirbox.com/post/208http://www.exirbox.com/post/67http://www.exirbox.com/post/73http://www.exirbox.com/post/59pdfrad studio 10 crackrad studio 10 seattle crackrad studio xe10secureblackbox xe7nrcomm